כיצד להפעיל את תוכנית ההתקנה מ-MS-DOS במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 307848 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאמר זה מתאר כיצד להפעיל את תוכנית ההתקנה של Windows XP דרך שורת הפקודה.

מידע נוסף

הכנות להפעלת תוכנית ההתקנה

לפני התקנת Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ודא שחומרת המחשב שלך מתאימה ל-Windows XP. לקבלת המידע העדכני ביותר לגבי תאימות וכדי להוריד ולהתקין מנהלי התקנים לפריטי החומרה שברשימה, בקר באתר האינטרנט הבא של Windows Hardware Quality Labs של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/whql/default.mspx
  לקבלת מידע נוסף על דרישות המערכת למערכות הפעלה של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  314865 דרישות המערכת למערכות הפעלה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 2. קרא את המסמכים הבאים הנמצאים בתקליטור Windows XP (כאשר Drive הוא הכונן המכיל את תקליטור Windows XP). מסמכים אלה מכילים מידע שיסייע לך להתכונן להתקנה.
  • Drive:\Docs\Read1st.txt: מסמך זה מכיל פרטים קריטיים של הרגע האחרון אשר לא נכללו בתיעוד או באחד מקבצי ה-txt בתקליטור.
  • Drive:\Docs\RelNotes.htm: מסמך זה מכיל את הערות המוצר של Windows XP.
  • Drive:\Readme.htm: מסמך זה מכיל מידע שנתגלה לאחרונה או פרטים אחרים המשלימים את התיעוד של Windows XP.
 3. צור מחיצה בדיסק הקשיח ואתחל אותה למערכת קבצים FAT או FAT32. לקבלת מידע נוסף על יצירת מחיצה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  255867 כיצד להשתמש בכלי Fdisk ובכלי Format כדי לחלק או לחלק מחדש דיסק קשיח למחיצות
  שים לב הפעלת תוכנית ההתקנה של Windows XP מחייבת מקום פנוי של 383MB לפחות בדיסק הקשיח להעתקת קבצי ההתקנה.

הפעלת תוכנית ההתקנה של Windows XP דרך שורת הפקודה

כדי להפעיל את Windows XP דרך שורת הפקודה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את התקליטור של Windows XP לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD.
 2. הפעל את המחשב כך שיציג את שורת הפקודה עם תמיכה ב-CD-ROM. אם MS-DOS לא מותקן במחשב שלך או שאינך יכול להגיע לשורת הפקודה דרך תפריט אתחול מכל סיבה שהיא, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  187632 כיצד ליצור תקליטון אתחול למערכת Windows 98 עם תמיכה ב-FAT32 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 3. הפעל את SMARTDrive אם רכיב זה עדיין לא הופעל. לשם כך, עבור לתיקייה המכילה את הקובץ Smartdrv.exe, הקלד smartdrv והקש ENTER. אם לא תשתמש ב-SMARTDrive, תוכנית ההתקנה של Windows XP עלולה לבצע את העתקת הקבצים לדיסק הקשיח באיטיות.
 4. בשורת הפקודה, הקלד drive:? והקש ENTER (כאשר drive הוא הכונן המכיל את תקליטור Windows XP).
 5. הקלד cd i386 והקש ENTER.
 6. הקלד winnt והקש ENTER. תוכנית ההתקנה של Windows XP תופעל.
 7. הקלד את הנתיב לקבצי ההתקנה של Windows XP והקש ENTER. לדוגמה, הקלד d:\i386.

  תוכנית ההתקנה של Windows תעתיק את הקבצים אל הדיסק הקשיח. בעת ביצוע העתקת הקבצים תופיע על המסך ההודעה הבאה:
  The MS-DOS based part of The Setup Program Is complete.
  The Setup program will now restart your computer. After your computer restarts,
  the Windows XP Setup program will continue. (החלק בהתקנה המבוסס על MS-DOS הושלם. תוכנית ההתקנה תפעיל עתה מחדש את המחשב. בתום האתחול, תוכנית ההתקנה של Windows XP תמשיך בפעולתה).

  If there is a floppy disk in drive A:, remove it now. (אם יש תקליטון בכונן A, הוצא אותו כעת).

  Press ENTER to restart your computer and continue Windows XP Setup (הקש ENTER כדי להפעיל מחדש את המחשב ולהמשיך בהתקנת Windows XP).
 8. אם יש תקליטון בכונן המחשב, הוצא אותו והקש ENTER. המחשב יופעל מחדש ותוכנית ההתקנה של Windows XP תחדש את פעולתה. הקש ENTER להמשך.
 9. בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור במחיצה הרצויה להתקנת Windows XP ולאתחל אותה. אם הדיסק הקשיח שלך מכיל מחיצה אחת בלבד, אל תמחק אותה מרשימת המחיצות הקיימות. תוכנית ההתקנה של Windows XP העתיקה את קבצי ההתקנה אל מחיצה זו.

  באפשרותך להמיר מחיצה שאותחלה למערכת קבצים FAT32 למחיצה של מערכת קבצים NTFS במועד מאוחר יותר.

  תוכנית ההתקנה תעתיק את הקבצים הדרושים לה ולאחר מכן המחשב יופעל מחדש. אם בחרת לאתחל את הכונן למערכת קבצים NTFS, Windows יבדוק שאין שגיאות בכונן ויפעיל מחדש את המחשב. תוכנית ההתקנה של Windows XP תחדש את פעולתה במצב ממשק משתמש גרפי (GUI).
 10. פעל לפי הנחיות אשף ההתקנה של Windows כדי להשלים את התקנת Windows XP.

מאפיינים

Article ID: 307848 - Last Review: יום רביעי 31 ינואר 2007 - Revision: 5.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowtomaster KB307848

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com