Как да стартирате компютъра чрез използване на функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация в Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 307852 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описва използването на функцията Last Known Good Configuration (Последната известна добра конфигурация) в Windows XP. Last Known Good Configuration (Последна известна добра конфигурация) е опция за възстановяване, която може да се използва за стартиране на компютъра с последните успешно функционирали настройки. Тази функция възстановява данните в системния регистър и настройките на драйверите, които са били в сила при последното успешно стартиране на компютъра. Препоръчва се използването на тази функция, когато не можете да стартирате Windows XP след извършване на промени в компютъра, или ако подозирате, че току-що извършената от вас промяна може да предизвика проблем. Например можете да използвате тази функция, ако не можете да стартирате Windows XP след инсталиране на нов драйвер за видеоадаптера, или ако сте инсталирали неправилен драйвер и засега не сте рестартирали компютъра.

Когато стартирате компютъра чрез използване на функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация, Windows XP възстановява данните в следния ключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet
Забележка Всички промени, които сте извършили с други ключове на системния регистър, остават в сила.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да стартирате компютъра чрез използване на функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация

За да стартирате компютъра чрез използване на функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация, изпълнете следните стъпки:
  1. Стартирайте вашия компютър.
  2. Когато се появи съобщението "Please select the operating system to start" ("Изберете операционна система за стартиране"), натиснете клавиша F8.
  3. Когато се появи менюто Windows Advanced Options ("Разширени опции на Windows"), с помощта на клавишите със стрелки изберете Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked) (Последна известна добра конфигурация (последните функционирали настройки)), след което натиснете клавиша ENTER.
  4. Ако използвате други операционни системи на вашия компютър, изберете с помощта на клавишите със стрелки Microsoft Windows XP, след което натиснете ENTER.

Отстраняване на неизправности

  • С помощта на функцията Last Known Good Configuration (Последна известна добра конфигурация) можете да възстановите системата след конфигурационни проблеми, като например проблем, възникващ вследствие на скорошно инсталиране на драйвери, които не работят с хардуера на компютъра. Тя не коригира проблеми, причинени от липсващи или повредени драйвери или файлове.
  • Функцията Last Known Good Configuration (Последна известна добра инсталация) използва данните, съхранени при последното изключване на компютъра, за възстановяване на настройките на системния регистър и драйверите. Затова можете да използвате тази функция, само ако преди възстановяването на последната известна добра конфигурация сте стартирали успешно компютъра.
  • След стартиране на компютъра чрез използване на функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация промените, които са били извършени след последното успешно стартиране на компютъра, се губят.


БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация относно възстановяването на Windows XP щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
306084 Как да възстановите предишно състояние на операционната система в Windows XP
306546 Използване на функцията Driver Roll Back ("Възстановяване на предишна версия на драйвер") в Windows XP за възстановяване на предишна версия на драйвер за устройство (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 307852 - Последна рецензия: 22 януари 2007 г. - Редакция: 2.3
ВАЖИ ЗА
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbhowto kbhowtomaster KB307852

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com