כיצד להפעיל את המחשב באמצעות התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) במערכת Windows XP?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 307852 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר את השימוש בתכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) במערכת Windows XP. התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) היא אפשרות שחזור בה ניתן להשתמש להפעלת המחשב באמצעות ההגדרות האחרונות שפעלו כיאות. התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) משחזרת מידע מן הרישום והגדרות של מנהלי התקנים שהיו בתוקף בהפעלה התקינה האחרונה של המחשב. יש להשתמש בתכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) כאשר לא ניתן להפעיל את מערכת Windows XP לאחר ביצוע שינוי במחשב, או כאשר מתעורר חשש לבעיות עקב שינוי שבוצע. לדוגמה, ניתן להשתמש בתכונה זו אם אין אפשרות להפעיל את מערכת Windows XP לאחר התקנת מנהל התקן חדש עבור מתאם הוידיאו, או אם הותקן מנהל התקן לא נכון והמחשב עדיין לא הופעל מחדש.

בהפעלת המחשב באמצעות התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה), מערכת Windows XP משחזרת מידע במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet
שים לב כל השינויים שבוצעו במפתחות רישום אחרים נשארים בתוקף.מידע נוסף

כיצד להפעיל את המחשב באמצעות התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה)

כדי להפעיל את המחשב באמצעות התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה), בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל את המחשב שלך.
  2. עם הופעת ההודעה '??נא בחר את האופן שבו תפעל מערכת ההפעלה', הקש F8.
  3. עם הופעת התפריט אפשרויות מתקדמות של Windows, השתמש במקשי החיצים כדי לבחור באפשרות Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked) ולאחר מכן הקש ENTER.
  4. אם במחשב פועלות מערכות הפעלה נוספות, השתמש במקשי החיצים כדי לבחור באפשרות Microsoft Windows XP ולאחר מכן הקש ENTER.

פתרון בעיות

  • בעזרת התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) ניתן להתאושש מבעיות של קביעת תצורה, כגון מנהלי התקנים שהותקנו זה עתה והעלולים להיות לא מתאימים לחומרת המחשב. היא אינה מתקנת בעיות הנגרמות כתוצאה ממנהלי התקנים או מקבצים חסרים או פגומים.
  • התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה) משתמשת במידע הנשמר בעת הכיבוי האחרון של המחשב כדי לשחזר הגדרות רישום ומנהלי התקנים. משום כך ניתן להשתמש בתכונה זו רק אם היתה אפשרות להפעיל את המחשב בצורה תקינה לפני שחזור המחשב באמצעות התצורה האחרונה הידועה כטובה.
  • לאחר הפעלת המחשב באמצעות התכונה Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה הידועה כטובה), אובדים השינויים שבוצעו מאז ההפעלה התקינה האחרונה.


מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לשחזר את מערכת Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306084 כיצד לשחזר את Windows XP למצב קודם
306546 כיצד להשתמש בתכונה Driver Roll Back (חזור למנהל התקן קודם) כדי לשחזר גירסה קודמת של מנהל התקן (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 307852 - Last Review: יום שני 06 מרץ 2006 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster KB307852

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com