วิธีการเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307852 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration ใน Windows XP คุณลักษณะ Last Known Good Configuration เป็นตัวเลือกการแก้ปัญหาที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้การตั้งค่าล่าสุดที่ใช้งานได้ คุณลักษณะ Last Known Good Configuration จะเรียกคืนข้อมูลรีจิสทรีและการตั้งค่าไดรเวอร์ที่เริ่มต้นการทำงานได้สำเร็จ ใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration เมื่อคุณไม่สามารถเริ่มต้น Windows XP ได้หลังจากคุณทำการแก้ไขให้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อคุณสงสัยว่าการแก้ไขที่คุณเพิ่งทำอาจเป็นสาเหตุของปัญหา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้หากคุณไม่สามารถเริ่มต้น Windows XP ได้หลังจากติดตั้งไดรเวอร์สำหรับวิดีโออะแด็ปเตอร์ หรือหากคุณติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่ถูกต้องและยังไม่ได้เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

เมื่อคุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration Windows XP จะคืนค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับคีย์รีจิสทรีอื่นๆ จะยังคงอยู่ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration

เมื่อต้องการเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. เมื่อคุณเห็นข้อความ "Please select the operating system to start" ให้กดปุ่ม F8
  3. เมื่อปรากฏเมนู Windows Advanced Options ขึ้น ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Last Known Good Configuration (การตั้งค่าล่าสุดที่สามารถใช้งานได้) แล้วกด ENTER
  4. หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Microsoft Windows XP แล้วกด ENTER

การแก้ปัญหา

  • ด้วยคุณลักษณะ Last Known Good Configuration คุณสามารถแก้ไขจากการกำหนดค่าที่มีปัญหาเช่น การติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ที่อาจไม่ถูกต้องสำหรับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการที่ไดรเวอร์หรือแฟ้มสูญหายหรือเสียหาย
  • คุณลักษณะ Last Known Good Configuration ใช้ข้อมูลที่บันทึกจากครั้งล่าสุดที่คุณปิดคอมพิวเตอร์เพื่อคืนค่าการตั้งค่ารีจิสทรีและไดรเวอร์ ผลก็คือ คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ได้เฉพาะเมื่อคุณสามารถเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จก่อนที่จะคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ last known good configuration
  • หลังจากคุณเริ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ทำตั้งแต่การเริ่มต้นระบบสำเร็จครั้งล่าสุดจะสูญหายไป


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคืนค่า Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
306084 วิธีเรียกคืนระบบปฏิบัติการสู่สภาวะเดิมใน Windows XP
306546 วิธีการใช้คุณลักษณะ Driver Roll Back เพื่อคืนค่ารุ่นก่อนหน้าของไดรเวอร์อุปกรณ์ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307852 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2549 - Revision: 2.3
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster KB307852

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com