JAK: Dostosowywanie widoków Eksploratora Windows w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 307856 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307856
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób korzystania z przełączników wiersza polecenia Eksploratora Windows w systemie Windows XP.

Więcej informacji

Przełączniki wiersza polecenia pozwalają określić domyślny widok Eksploratora Windows przy uruchamianiu, jak również określać widok na bieżąco, podczas uruchamiania Eksploratora Windows z wiersza polecenia.

Z poleceniem Explorer.exe można używać następujących przełączników.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Przełącznik Wynik
/n Otwiera nowe okno z pojedynczym okienkiem dla domyślnego wyboru.
Zazwyczaj jest to katalog główny dysku, na którym zainstalowano system Windows.
/e Uruchamia Eksploratora Windows, korzystając z widoku domyślnego.
/e, <object> Uruchamia Eksploratora Windows korzystając z domyślnego widoku z fokusem na określonym folderze.
/root, <object> Otwiera okno z widokiem określonego obiektu.
/select, <object> Otwiera okno z widokiem określonego folderu, pliku lub
programu.


Uruchamianie Eksploratora Windows z wiersza polecenia

Aby uruchomić Eksploratora Windows z wiersza polecenia:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz Explorer, a następnie kliknij przycisk OK.

Przykłady

Następujące przykłady zawierają opis używania przełączników Eksploratora Windows.
 • Explorer /n
  To polecenie otwiera okno Eksploratora zgodnie z ustawieniem domyślnym. Zazwyczaj jest to katalog główny dysku, na którym zainstalowano system Windows.
 • Explorer /e
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows, korzystając z widoku domyślnego.
 • Explorer /e,C:\Windows
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows, korzystając z widoku domyślnego z fokusem na folder C:\Windows.
 • Explorer /root, C:\Windows\Cursors
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows z otwartym folderem C:\Windows\Cursors. W tym przykładzie katalog C:\Windows\Cursors jest katalogiem głównym Eksploratora Windows.

  UWAGA: Należy zauważyć, że w poleceniu po przełączniku „/root” występuje przecinek.
 • Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows z wybranym plikiem „C:\Windows\Cursors\banana.ani”.

  UWAGA: Należy zauważyć, że w poleceniu po przełączniku „/select” występuje przecinek.
Przełączniki Eksploratora Windows można łączyć w jednym poleceniu. Technikę tę zilustrowano w następującym przykładzie.
 • Explorer /root, \\ serwer \ udział , select, Program.exe
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows, korzystając z udziału zdalnego jako folderu głównego, z wybranym plikiem Program.exe.

Zmiana domyślnego folderu startowego Eksploratora Windows

Aby zmienić domyślny folder startowy Eksploratora Windows:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Właściwości.
 3. W polu Element docelowy dodaj przełącznik wiersza polecenia „/root” do polecenia „%SystemRoot%\Explorer.exe”, podając odpowiedni folder startowy. Na przykład, jeśli Eksplorator Windows ma być uruchamiany z otwartym głównym katalogiem dysku C, dokonaj edycji polecenia w następujący sposób:
  %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\
 4. Kliknij przycisk OK.
Właściwości

Numer ID artykułu: 307856 - Ostatnia weryfikacja: 27 października 2002 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB307856

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com