ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server: "ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307864 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

แต่ละผู้ใช้มีการเริ่มต้นฐานข้อมูล เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server และคุณไม่ได้ระบุการล็อกอินฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเริ่มต้นที่จะใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าฐานข้อมูลเริ่มต้นไม่พร้อมใช้งานในขณะการเชื่อมต่อ คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4062 หรือข้อผิดพลาด 4064 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีลักษณะดังนี้:
ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้

สาเหตุ

ฐานข้อมูลผู้ใช้เริ่มต้นไม่พร้อมใช้งานในขณะเชื่อมต่อ อาจเป็นไปได้ที่ฐานข้อมูล:
 • อยู่ในโหมด suspect
 • ไม่มีอีกต่อไป
 • ในโหมดผู้ใช้คนเดียวและเท่านั้นพร้อมใช้งานการเชื่อมต่อถูกใช้แล้ว โดยผู้ใช้อื่น หรือสิ่งอื่น
 • มีการแยกออก
 • มีการตั้งค่าสถานะ RESTRICTED_USER
 • ทำงานแบบออฟไลน์
 • ถูกตั้งค่าเป็นสถานะได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ไม่ไม่มีบัญชีการเข้าสู่ระบบถูกแมปไปยังผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่ถูกปฏิเสธการเข้าถึง
 • เป็นส่วนหนึ่งของมิเรอร์ของฐานข้อมูล
นอกจากนี้ บัญชีการเข้าสู่ระบบอาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ และฐานข้อมูลเริ่มต้นสำหรับกลุ่มเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พร้อมใช้งานในขณะเชื่อมต่อ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ระบุฐานข้อมูลถูกต้อง พร้อมใช้งานในสายอักขระการเชื่อมต่อเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ไม่พร้อมใช้งาน เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่สามารถปรับเปลี่ยนการเข้าสู่ระบบ แล้ว เปลี่ยนฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่สำหรับการเชื่อมต่อ

SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่า

คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ sqlcmd การเปลี่ยนฐานข้อมูลเริ่มต้นใน SQL Server 2005 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว กด ENTER
 2. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของการรับรองความถูกต้องที่ใช้การเข้าสู่ระบบ SQL Server:
  • ถ้าการเข้าสู่ระบบ SQL Server ใช้การรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ พิมพ์ต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง จากนั้น กด ENTER:
   sqlcmd – E -S InstanceName แผนหลัก – d
  • ถ้าการเข้าสู่ระบบ SQL Server ใช้การรับรองความถูกต้อง SQL Server เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ พิมพ์ต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง จากนั้น กด ENTER:
   sqlcmd -S InstanceName หลัก -U -d SQLLogin -P รหัสผ่าน
  หมายเหตุ InstanceName คือตัวยึดสำหรับชื่อของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่ SQLLogin คือตัวยึดสำหรับล็อกอิน SQL Server ที่มีฐานข้อมูลเริ่มต้นได้ถูกทิ้ง รหัสผ่าน คือตัวยึดสำหรับรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ SQL Server
 3. ที่พรอมต์ sqlcmd พิมพ์ต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  เปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ระบบ SQLLogin DEFAULT_DATABASE = AvailDBName
  หมายเหตุ AvailDBName คือตัวยึดสำหรับชื่อของฐานข้อมูลที่มีอยู่ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยการเข้าสู่ระบบ SQL Server ในอินสแตนซ์
 4. ที่พรอมต์ sqlcmd พิมพ์ โกแล้ว กด ENTER

SQL Server 2000 และ SQL Server 7.0

คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ osql การเปลี่ยนฐานข้อมูลเริ่มต้น ใน SQL Server 2000 และ ใน SQL Server 7.0 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ต่อไปนี้ และกด ENTER:
  C:\>osql หลัก -d -E
 2. ในการ osql แสดงกล่องโต้ตอบ พิมพ์ต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  1 > sp_defaultdb ' ผู้ใช้ 's_login' 'หลัก'
 3. ที่พรอมต์สอง พิมพ์ต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  2 > ไป

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงลักษณะการทำงานนี้ พยายามเชื่อมต่อกับ OSQL และใช้ตัวเลือก-dกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่อยู่ในสถานะออนไลน์ปกติ การเชื่อมต่อที่สำเร็จ โดยไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ

ในทางกลับกัน คุณได้รับการตอบสนองที่คล้ายกับต่อไปนี้จากอรรถประโยชน์ของไคลเอ็นต์ SQL Server ต่าง ๆ เมื่อฐานข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน:
 • Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL (SQL Server 2005)
  ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง ชื่อเซิร์ฟเวอร์
  ข้อมูลเพิ่มเติม:
  ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ เข้าสู่ระบบล้มเหลวเข้าสู่ระบบล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ 'ชื่อผู้ใช้'. (Microsoft SQL Server ข้อผิดพลาด: 4064)
 • ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqlcmd ใน SQL Server 2005
  ข่าวสารเกี่ยวกับ 4064 ระดับ 11 สถานะ 1 เซิร์ฟเวอร์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์บรรทัด 1
  ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ เข้าสู่ระบบล้มเหลว
  ข่าวสารเกี่ยวกับ 18456 ระดับ 14 สถานะ 1 เซิร์ฟเวอร์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์บรรทัด 1Login ล้มเหลวสำหรับผู้ใช้'ชื่อผู้ใช้'.
 • SQL Server 2000 ตัววิเคราะห์แบบสอบถาม (QA)
  ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ TESTSERVER:
  เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 4064 ระดับ 16 สถานะ 1
  [Microsoft][ODBC SQL เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมควบคุม][SQL Server]ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ เข้าสู่ระบบล้มเหลว
 • SQL Server 2000 Server องค์กร Manager (SEM)
  การเชื่อมต่อไม่สามารถสร้างการ TESTSERVER - ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ 'dbid' ได้ ใช้ฐานข้อมูลหลักแทน

  โปรดตรวจสอบว่า SQL Server กำลังทำงานอยู่ และตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียน SQL Server ของคุณ (โดยคลิกขวาบนโหน TESTSERVER) แล้วลองอีกครั้ง
 • พรอมต์คำสั่งโดยใช้ OSQL 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

  คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คำสั่งC:\>osql E :
  ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ เข้าสู่ระบบล้มเหลว
 • SQL Server 7.0 ตัววิเคราะห์แบบสอบถาม (QA)
  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ \\TESTSERVER:
  เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 4062 ระดับ 16 สถานะ 1
  [Microsoft][ODBC SQL เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมควบคุม][SQL Server]ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ '<ID>' ใช้ฐานข้อมูลหลักแทน</ID>
 • พรอมต์คำสั่งโดยใช้ OSQL 7.0 เซิร์ฟเวอร์ SQL

  คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คำสั่งC:\>osql E :
  ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ 'dbid'
  ใช้ฐานข้อมูลหลักแทน
ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับเงื่อนไขนี้ บนอินสแตนซ์ SQL Server ของคุณ และ ในรุ่นของผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่ประเมินกฎ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่จะถูกประเมินกฎ
โปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบรักษาระดับเซิร์ฟเวอร์ SQL Server ที่ มีฐานข้อมูลเริ่มต้นที่ไม่มีการกำหนดค่าAdvisorchecks system Center ถ้าล็อกอินใด ๆ ที่มีอยู่ในอินสแตนซ์ของ SQL Server ถูกกำหนดค่า ด้วยฐานข้อมูลเริ่มต้นที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป ตรวจทานรายละเอียดที่มีอยู่ในส่วน "การเก็บรวบรวมข้อมูล" แจ้งเตือน theadvisor และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307864 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbtshoot kbsqlsetup kbprb kbmt KB307864 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307864

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com