כיצד להגדיר תצורת חשבונות משתמשים ולהשתמש בהם במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 307873 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר, שלב אחר שלב, כיצד להגדיר תצורה של מספר צגים ב-Windows XP וכיצד להשתמש בהם.

Windows XP מאפשר להגדיל את התפוקה באמצעות שימוש במספק צגים לשם הגדלת שולחן העבודה שלך. באמצעות שימוש בעד 10 צגים המחוברים למחשב אחד, באפשרותך ליצור שולחן עבודה די גדול כדי להחזיק מספר תוכניות או חלונות. באפשרותך לעבוד בקלות על משימה אחת או יותר באמצעות העברת פריטים מצג אחד למשנהו או באמצעות מתיחתם בין מספר צגים. באפשרותך לערוך תמונות או מלל בצג אחד בעודך צופה בפעילות אינטרנט בצג אחר. באפשרותך גם לפתוח מספר דפים של מסמך אחד ארוך ולאחר מכן לגרור אותם על פני מספר צגים על מנת לצפות בנוחות בסידור של מלל וגרפיקה. באפשרותך גם למתוח גיליון Microsoft Excel על פני שני צגים על מנת לצפות בטורים מרובים ללא צורך בגלילה.

סידור מספר צגים

צג אחד משמש כצג הראשי, והוא מציג את תיבת הדו-שיח לכניסה למערכת בעת הפעלת המחשב. כמו כן, מרבית התוכניות יציגו חלונות על הצג הראשי כאשר תפתח אותן בראשונה. באפשרותך לבחור רזולוציות מסך שונות והגדרות איכות צבע שונות עבור כל צג. ניתן לחבר מספר צגים למתאמי ווידאו נפרדים או למתאם ווידאו יחיד התומך במספר יציאות. להגדרת הסידור של מספר צגים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על מראה וערכות נושא ולאחר מכן לחץ על תצוגה.
 3. בכרטיסייה הגדרות, לחץ על זהה להצגת מספר גדול על כל אחד מהצגים. הדבר מראה איזה צג מתאים לאיזה סמל.
 4. לחץ על סמלי הצגים וגרור אותם למיקומים המייצגים את האופן שבו תרצה להעביר פריטים מצג אחד לאחר, ואז לחץ על אישור או החל לצפייה בשינויים.
הערה: מיקום הסמלים קובע כיצד תעביר פריטים מצג אחד לאחר. למשל, אם אתה משתמש בשני צגים וברצונך להעביר פריטים מצג אחד לאחר באמצעות גרירה ימינה ושמאלה, מקם את הסמלים זה לצד זה. להעברת פריטים בין הצגים באמצעות גרירה מעלה ומטה, מקם את הסמלים זה מעל זה. מיקום הסמלים אינו חייב להתאים למיקום הפיזי של הצגים. באפשרותך למקם את הסמלים זה מעל זה גם אם הצגים נמצאים זה לצד זה.

שינוי צג ראשי

 1. בכרטיסייה הגדרות של תיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה, לחץ על סמל הצג אשר מייצג את הצג שברצונך לקבוע כצג הראשי.
 2. לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון השתמש בהתקן זה כצג הראשי. שים לב שתיבת סימון זו אינה זמינה עד שתבחר את סמל הצג אשר מוגדר כעת כצג הראשי.

הצגת אותו שולחן עבודה במספר צגים

 1. בכרטיסייה הגדרות של תיבת הדו-שיח 'מאפייני תצוגה', לחץ על סמל הצג המייצג את הצג שבו ברצונך להשתמש בנוסף לצג הראשי.
 2. לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון הרחב את שולחן העבודה של Windows שלי לצג זה. לאחר הפעלת תכונה זו, באפשרותך לגרור פריטים על פני המסך לצגים אחרים. באפשרותך גם לשנות גודל חלון להרחיבו על פני יותר מצג אחד.

העברת פריטים בין צגים

 1. בכרטיסייה הגדרות של תיבת הדו-שיח 'מאפייני תצוגה', לחץ על זהה להצגת מספר גדול על כל אחד מהצגים. הדבר מראה איזה צג מתאים לאיזה סמל.
 2. לחץ על סמלי הצגים וגרור אותם למיקומים המייצגים את האופן שבו תרצה להעביר פריטים מצג אחד לאחר, ואז לחץ על אישור או החל.
 3. גרור פריט בשולחן העבודה על פני המסך עד שיופיע בצג האחר. באפשרותך גם לשנות גודל חלון להרחיבו על פני יותר מצג אחד.

שימוש ב-Dualview (תצוגה כפולה)

במחשבים ניידים רבים ובחלק מהמחשבים השולחניים (אלו בעלי שתי יציאות ווידיאו בכרטיס הווידיאו) ניתן להרחיב את התצוגה לצג שני באמצעות Dualview.? Dualview דומה למאפיין ריבוי הצגים, למעט העובדה שאין באפשרותך לבחור את הצג הראשי. במחשב נייד, הצג הראשי הוא תמיד מסך ה-LCD. במחשב שולחני, זהו הצג המחובר ליציאת הווידיאו הראשונה. לאחר חיבור הצג השני והפעלת המחשב, השתמש בכלי 'תצוגה' בלוח הבקרה להגדרת התצורה, בדומה לריבוי צגים. באפשרותך להשתמש ב-Dualview במחשבים ניידים כשהם מחוברים או אינם מחוברים לעגינה.

מאפיינים

Article ID: 307873 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 2.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhowtomaster KB307873

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com