Artikel-id: 307874 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Inledning

Artikeln är avsedd för personer som använder en dator som tillhör ett nätverk eller för personer som har en dator med fler än ett användarkonto.

Som standard är förenklad fildelning aktiverat på de flesta Windows XP-baserade datorer. Om förenklad fildelning är aktiverat har alla i arbetsgruppen åtkomst till dina delade mappar. Om förenklad fildelning är inaktiverat har medlemmar i din arbetsgrupp inte åtkomst till dina delade filer förrän du väljer att dela särskilda mappar eller enheter med utvalda användare eller grupper.

Om förenklad fildelning är aktiverat visas användargränssnittet för förenklad fildelning i stället för flikarna Säkerhet och Dela ut. Detta nya användargränssnitt används som standard i både Windows XP Home och Windows XP Professional om du arbetar i en arbetsgrupp. Om du inaktiverar förenklad fildelning visas de klassiska flikarna Säkerhet och Dela ut, och du kan ange vilka användare och grupper som ska ha tillgång till delade mappar på datorn.

Obs! Du kan inte inaktivera förenklad fildelning i Microsoft Windows XP Home.

Inaktivera förenklad fildelning

Om du vill att vi ska inaktivera förenklad fildelning går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill inaktivera förenklad fildelning klickar du på följande länk: Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50053


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig. Eller skicka ett e-postmeddelande.

Jag löser det själv

Så här inaktiverar du förenklad fildelning:
 1. Klicka p?Start och sedan p?Den h? datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Visning.
 4. Avmarkera kryssrutan Använd förenklad fildelning (rekommenderas) i avdelningen Avancerade inställningar.
 5. Klicka på OK.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Ange behörigheter till en delad mapp

Dela en mapp eller enhet med särskilda användare eller grupper:

Obs! Du måste vara inloggad som medlem av en av följande grupper för att kunna dela mappar och enheter:
 • Administrat?er
 • Serveransvariga
 • Privilegierade anv?dare
Så här delar du en mapp eller en enhet med särskilda användare eller grupper:
 1. Högerklicka på Start, klicka på Utforska och leta upp mappen eller enheten du vill dela ut.
 2. H?erklicka p?mappen eller enheten och klicka sedan p?Delning och s?erhet.
 3. Klicka p?Dela ut den h? mappen p?fliken Dela ut.

  Obs!
  • Om mappen redan delas klickar du på Ny resurs och skriver sedan ett nytt resursnamn.
  • Om fliken Dela ut inte visas går du till avsnittet "Felsökning".
 4. Om du vill ?dra resursnamnet p?den delade mappen eller enheten skriver du ett nytt namn i rutan Resursnamn. Andra användare ser det nya resursnamnet när de ansluter till den delade mappen eller enheten. Mappens eller enhetens egentliga namn ?dras inte.

  Obs! Om du vill dölja den delade mappen skriver du $ som sista tecken i resursnamnet. Då kan andra användare inte se den delade mappen när de söker via Den här datorn eller Utforskaren i Windows. Men de kan fortfarande navigera till den delade mappen.
 5. Om du vill l?ga till en kommentar om den delade mappen eller enheten skriver du texten i rutan Kommentar.
 6. Om du vill begränsa antalet personer som kan ansluta till den delade mappen eller enheten samtidigt, klickar du på Tillåt följande antal användare under Antal användare och väljer eller skriver antalet användare.

  Obs! I Windows XP Professional är antalet användare begränsat till 10.
 7. Om du vill ange behörigheter för den delade mappen eller enheten klickar du på Behörigheter. Klicka på Lägg till eller Ta bort om du vill lägga till eller ta bort användare och markera sedan kryssrutorna för att bevilja eller neka behörigheter för användare eller grupper.
 8. Om du vill konfigurera inställningarna för offlineåtkomst klickar du på Cachelagring.
 9. Klicka på OK.
Obs! Om du vill ge särskilda användare åtkomst till den delade mappen när förenklad fildelning är inaktiverat, konfigurerar du både NTFS-behörigheterna på fliken Säkerhet och delningsbehörigheterna på fliken Dela ut för den delade mappen. NTFS-behörigheter kan bara anges på en partition med hjälp av NTFS-filsystemet. Om du tar bort varje grupp från NTFS-behörigheterna har du inte åtkomst till den delade mappen via nätverket.

Hantera alla delade mappar från en plats

Metoden är avsedd för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten, enligt instruktionerna på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus
Du kan använda snapin-modulen Delade mappar för att arbeta med dina delade mappar. Med den här snapin-modulen kan du skapa och hantera delade mappar, visa en lista över alla användare som är anslutna till en delad mapp via ett nätverk, koppla bort en användare eller samtliga, visa en lista över filer som har öppnats av fjärranvändare och stänga en öppen fil eller alla. S?h? startar du snapin-modulen Delade mappar:
 1. Klicka p?Start och h?erklicka sedan p?Den h? datorn.
 2. Klicka på Hantera och Delade mappar under Systemverktyg.

Felsökning

Om fliken Dela ut inte visas

Använd snapin-modulen Tjänster för att starta Server-tjänsten. G? s?h?:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Prestanda och underhåll, klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka på Tjänster.

  Obs! Om Kontrollpanelen öppnas i klassiskt läge klickar du på Administrationsverktyg och dubbelklickar sedan på Tjänster.
 3. H?erklicka p?tj?sten Server och klicka sedan p?Starta.

Nästa steg

Om ingen av metoderna hjälpte kan du be någon om hjälp eller kontakta Internetleverantören eller nätverksadministratören. Du kan även söka efter andra lösningar på webbplatsen för Microsoft Support. På webbplatsen för Microsoft Support finns bland annat följande tjänster:
 • Sökbar Knowledge Base: Sök efter teknisk supportinformation och verktyg som hjälper dig att själv lösa problem med Microsoft-produkter.
 • Produktlösningscenter: Se vanliga frågor om olika produkter och viktig supportinformation.
 • Microsoft Supports diskussionsgrupper: Diskutera med kollegor och Microsoft Most Valuable Professionals (MVP).
 • Andra supportalternativ: Använd webben när du vill ställa en fråga, kontakta Microsoft Support eller ge synpunkter.
Om du fortfarande har problem när du har besökt dessa Microsoft-webbplatser, eller om du inte hittar någon lösning på webbplatsen för Microsoft Support, kontaktar du supporten genom att klicka på följande länk:
http://support.microsoft.com/contactus

Egenskaper

Artikel-id: 307874 - Senaste granskning: den 6 juni 2013 - Revision: 10.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbmsifixme kbfixme kbacwsurvey kbhowtomaster KB307874

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com