Identifikator ?lanka: 307875 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft VeblokacijiObustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U fascikli ?Moji nedavni dokumenti? u Start meniju operativnog sistema Windows XP prikazuje se lista datoteka i dokumenata koje ste nedavno koristili. Ovaj ?lanak opisuje prikaz, upotrebu i brisanje fascikle ?Moji nedavni dokumenti?.

Prikaz fascikle ?Moji nedavni dokumenti?

Da biste prikazali fasciklu ?Moji dokumenti? u Start meniju:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svojstva. Ako je Start meni ve? prikazan, kliknite desnim tasterom mi?a na praznu oblast Start menija, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Kliknite na dugme Prilagodi.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija.
 4. U okviru Nedavni dokumenti potvrdite izbor u polju za potvrdu Navedi poslednje otvorene dokumente, kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme U redu. Kada slede?i put kliknete na dugme Start, fascikla Moji nedavni dokumenti prikaza?e se u Start meniju.

Otvaranje nedavno kori??enog dokumenta

Da biste otvorili dokument koji ste nedavno koristili, kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Moji nedavni dokumenti, a zatim izaberite stavku koju ?elite da otvorite.

Brisanje sadr?aja fascikle ?Moji nedavni dokumenti?Da bismo umesto vas obrisali sadr?aj fascikle My Recent Documents (Moji nedavni dokumenti), pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50534


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste obrisali listu Moji nedavni dokumenti, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svojstva. Ako je Start meni ve? prikazan, kliknite desnim tasterom mi?a na praznu oblast Start menija, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Kliknite na dugme Prilagodi.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija.
 4. U okviru Nedavni dokumenti izaberite stavku Obri?i listu, kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme U redu. Nedavno kori??eni dokumenti uklonjeni su iz fascikle ?Moji nedavni dokumenti?. Imajte na umu da se ovom radnjom ne bri?u dokumenti sa ?vrstog diska.

Re?avanje problema

Neki programi ne mogu da dodaju stavke u fasciklu ?Moji nedavni dokumenti?. U tom slu?aju dokument koji ste nedavno koristili nije naveden. Ako ?elite da otvorite dokument koji se ne nalazi na listi Moji nedavni dokumenti, u Start meniju izaberite stavku Pretraga da biste potra?ili stavku.

REFERENCE

Da biste dobili dodatne informacije o ?Start? meniju u operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dolenavedeni broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
279767 Opis ?Start? menija u operativnom sistemu Windows XP

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.Svojstva

Identifikator ?lanka: 307875 - Poslednji pregled: 26. septembar 2011. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB307875

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com