วิธีแสดง ใช้และล้าง "เอกสารล่าสุดของฉัน" ที่เมนู 'เริ่ม' ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307875 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ถ้าต้องการรับการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป โปรดเรียกใช้ Windows XP พร้อมด้วย Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โฟลเดอร์เอกสารล่าสุดของฉันในเมนู เริ่ม ของ Windows XP จะแสดงรายการแฟ้มและเอกสารล่าสุดที่คุณใช้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการแสดง ใช้ และล้างโฟลเดอร์ 'เอกสารล่าสุดของฉัน'

การแสดงโฟลเดอร์ 'เอกสารล่าสุดของฉัน'

การแสดงโฟลเดอร์ 'เอกสารล่าสุดของฉัน' ที่เมนู เริ่ม
 1. คลิกขวาที่ เริ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติ หรือหากเมนู เริ่ม แสดงอยู่แล้ว ให้คลิกขวาบริเวณที่ว่างของเมนู เริ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิก กำหนดเอง
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. ภายใต้ เอกสารล่าสุด คลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการเอกสารที่เปิดล่าสุดของฉัน คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง ในครั้งต่อไปที่คุณคลิก เริ่ม คำสั่ง เอกสารล่าสุดของฉัน จะแสดงอยู่ในเมนู เริ่ม

การเปิดเอกสารที่ใช้ล่าสุด

เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่คุณใช้ล่าสุด ให้คลิก เริ่ม เลือก เอกสารล่าสุดของฉัน แล้วคลิกรายการที่ต้องการเปิด

การล้างเนื้อหาในโฟลเดอร์เอกสารล่าสุดของฉันถ้าต้องการให้เราล้างเนื้อหาของ เอกสารล่าสุดของฉัน ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50534


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการล้างรายการเอกสารล่าสุดของฉัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกขวาที่ เริ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติ หรือหากเมนู เริ่ม แสดงอยู่แล้ว ให้คลิกขวาบริเวณที่ว่างของเมนู เริ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. คลิก กำหนดเอง
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. ภายใต้ เอกสารล่าสุด คลิก ล้างรายการ คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง เอกสารล่าสุดที่คุณใช้จะถูกลบออกไปจากโฟลเดอร์ 'เอกสารล่าสุดของฉัน' โปรดสังเกตว่าการกระทำนี้ไม่ได้ลบเอกสารต่างๆ ออกไปจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ

การแก้ไขปัญหา

โปรแกรมบางอย่างไม่สามารถเพิ่มรายการในโฟลเดอร์ 'เอกสารล่าสุดของฉัน' ได้ ในกรณีนี้ เอกสารที่คุณใช้ล่าสุดจะไม่อยู่ในรายการ หากคุณต้องการเปิดเอกสารที่ไม่อยู่ในรายการ เอกสารล่าสุดของฉัน ให้คลิก ค้นหา ในเมนู เริ่ม เพื่อค้นหารายการ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู 'เริ่ม' ใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
279767 คำอธิบายเกี่ยวกับเมนู 'เริ่ม' ใน Windows XP

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาที่เราคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307875 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB307875

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com