Конвертиране на том във файлова система FAT16 или FAT32 в NTFS под Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 307881 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В статията се обяснява как се конвертира файлова система FAT16 или FAT32 във файлова система NTFS в Microsoft Windows XP. Изискванията или условията за конвертиране на вашата файлова система са обяснени най-напред с цел свеждане до минимум броя на възможните проблеми. В случай, че изпитате някакви проблеми при опит за конвертиране, прочетете раздела за отстраняване на неизправности, поместен в края на статията.

ВЪВЕДЕНИЕ

Microsoft Windows XP поддържа следните три файлови системи за фиксирани дискове:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
Препоръчва се да използвате NTFS, ако работите с Windows XP, тъй като тази файлова система предлага функции за подобрена производителност, сигурност и надеждност. В тази статия се описва преобразуването на FAT16 или FAT32 том в NTFS.

Изисквания

Преди да започнете преобразуването на FAT или FAT32 том в NTFS, обърнете внимание на следните ограничения и изисквания:
 • UDF и CDFS се използват само с оптични носители и не могат да бъдат конвертирани в NTFS.
 • FAT12 е единственият формат, използван на дискети.
 • Някои по-стари програми, които не са били проектирани за работа с Microsoft Windows NT 4.0 или Microsoft Windows 2000, могат да показват ниска производителност след преобразуване на файловата система FAT32 в NTFS. Този проблем не възниква при форматиране на чист дял с файловата система NTFS.
 • Можете да използвате командата за преобразуване (Convert.exe), за да конвертирате наличен FAT или FAT32 том в NTFS. Тъй като при преобразуването се съхраняват всички файлове (за разлика от операцията по форматиране), използвайте Convert.exe, когато искате да запазите непроменени наличните на томовете файлове.
 • Преобразуването в NTFS е еднопосочен процес. След конвертиране на дял или устройство в NTFS няма да можете да го върнете във FAT или FAT32. За да възстановите предишната файлова система на тома, трябва да го преформатирате като FAT или FAT32 том. При това действие се изтриват всички налични данни, включително програмите и личните файлове. В този случай трябва или да възстановите данните си от резервен източник на данни, или да преинсталирате операционната система и програмите.
 • Convert.exe изисква наличието на свободно пространство на устройството или на дела, за да може да го преобразува. Ако Convert.exe определи, че няма достатъчно свободно място на тома, тя няма да го конвертира.
 • Ако освен Windows XP използвате други операционни системи от семейството на Microsoft Windows на вашия компютър, имайте предвид следното:
  • Само Windows 2000 и Windows XP имат пълен достъп до файлове на NTFS том.
  • Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) или по-късна версия може да осъществява достъп до NTFS том. Обаче съществуват някои ограничения за файлове, съхранени с помощта на функции от най-новата версия на NTFS.
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 Second Edition (и по-ранни версии) и MS-DOS не могат да осъществяват достъп до NTFS том.

Преобразуване на FAT или FAT32 том в NTFS

Забележка Въпреки че вероятността от повреждане или загуба на данни по време на преобразуването е минимална, препоръчително е да направите резервно копие на съответния том (който искате да конвертирате), преди да започнете самото преобразуване.

За да преобразувате съществуващ FAT или FAT32 том в NTFS, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), оттам към Accessories ("Принадлежности") и щракнете върху Command Prompt ("Команден ред").
 2. В командния ред въведете следната команда, където буква на устройство е устройството, което искате да преобразувате:
  convert буква на устройство: /fs:ntfs
  Например въведете следната команда, за да преобразувате устройство E в NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  Забележка Ако операционната система се намира на устройството, което се опитвате да преобразувате, ще се появи подкана да насрочите изпълнението на тази задача след рестартирането на компютъра, тъй като самото конвертиране не може да бъде извършено, докато операционната система работи. При появяване на подкана натиснете YES ("Да").
 3. При появяване на следното съобщение в командния ред въведете етикета на тома на устройството, което преобразувате, след което натиснете ENTER:
  The type of the file system is FAT. ("Типът на файловата система е FAT".)
  Enter the current volume label for drive буква на устройство ("Въведете текущия етикет на тома за устройство буква на устройството")
 4. Когато приключи преобразуването в NTFS, в командния ред ще се появи следното съобщение:
  Conversion complete ("Преобразуването е завършено")
 5. Затворете командния прозорец.

Отстраняване на неизправности

 • Ако се опитате да преобразувате том в NTFS, в командния ред ще се появи следното съобщение за грешка:
  Convert cannot gain exclusive access to the буква на устройство drive, so it cannot convert it now. ("Convert не може да получи ексклузивен достъп до устройство (буква на устройство), поради което в момента преобразуването не може да бъде извършено.") Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts? ("Желаете ли да насрочите преобразуване на устройството да бъде извършено при следващото рестартиране на системата?") <Y/N ("Да/Не")>
  Този проблем възниква, когато томът, който се опитвате да преобразувате, се използва в момента. Пример за това е случаят, когато устройството, което искате да преобразувате, е същото устройство, на което е инсталиран Windows XP.

  За да разрешите този проблем, въведете Y в командния ред. Томът или устройството се преобразува в NFTS при следващото рестартиране на вашия компютър.
 • Ако се опитате да преобразувате том в NTFS, в командния ред ще се появи следното съобщение за грешка:
  Convert cannot run because the volume is in use by another process. ("Convert не може да стартира, защото томът се използва от друг процес.") Convert may run if this volume is dismounted first. ("Convert може да бъде задействан, само ако този том бъде първо изключен.") ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID. ("ТОГАВА ВСИЧКИ ОТВОРЕНИ МАНИПУЛАТОРИ КЪМ ТОЗИ ТОМ ЩЕ БЪДАТ НЕВАЛИДНИ.") Would you like to force a dismount on this volume? ("Искате ли да изключите този том?") <Y/N ("Да/Не")>
  Този проблем възниква, когато на тома, който искате да преобразувате, има файлове, които се използват в момента. Това включва файлове, към които се осъщестгвява достъп по мрежата.

  За да разрешите този проблем, използвайте някой от следните методи:
  • Затворете всички програми, които използват файловете, намиращи се на устройството, след което в командния ред въведете y, за да преобразувате устройството в NTFS.
  • В командния ред въведете Y.
Получавате следното съобщение за грешка:
Convert cannot gain exclusive access to the буква на устройство drive, so it cannot convert it now. ("Convert не може да получи ексклузивен достъп до устройство (буква на устройство), поради което в момента преобразуването не може да бъде извършено.") Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts? ("Желаете ли да насрочите преобразуване на устройството да бъде извършено при следващото рестартиране на системата?") <Y/N ("Да/Не")>
Въведете Y в командния ред. Томът или устройството се преобразува в NFTS при следващото рестартиране на вашия компютър.

БИБЛИОГРАФИЯ

За повече информация относно Convert.exe изпълнете следните стъпки, в резултат на които ще видите списък с параметри на командния ред :
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), оттам към Accessories ("Принадлежности") и щракнете върху Command Prompt ("Команден ред").
 2. В командния ред въведете help convert и натиснете клавиша ENTER.
Показва се списък с параметри на командния ред на Convert.exe. За да получите допълнителна информация относно размера на свободното пространство, необходимо за преобразуването на FAT в NTFS, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
156560 Свободно пространство, необходимо за преобразуване на FAT в NTFS (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 307881 - Последна рецензия: 22 януари 2007 г. - Редакция: 5.2
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com