כיצד להמיר אמצעי אחסון ממערכת הקבצים FAT16 או FAT32 למערכת קבצים NTFS ב-Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 307881 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להמיר מערכת קבצים FAT16 או FAT32 למערכת קבצים NTFS ב-Microsoft Windows XP. הדרישות או התנאים להמרת מערכת הקבצים מוסברים תחילה כדי לצמצם בעיות ככל האפשר. סעיף 'פתרון בעיות' ניתן בסוף המאמר למקרה של בעיות בעת ההמרה.

מבוא

מערכת Microsoft Windows XP תומכת בשלוש מערכות הקבצים הבאות עבור דיסקים קבועים:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
אנו ממליצים על השימוש במערכת NTFS עם Windows XP, מאחר שהיא בעלת ביצועים מתקדמים, בטוחה ואמינה. מאמר זה מתאר כיצד להמיר אמצעי אחסון ממערכת הקבצים FAT16 או FAT32 למערכת NTFS.

דרישות

לפני המרת אמצעי אחסון ממערכת הקבצים FAT או FAT32 למערכת NTFS, יש לשקול את המגבלות והדרישות הבאות:
 • השימוש ב-UDF וב-CDFS נעשה רק עם מדיה אופטית ואין אפשרות להמירם ל-NTFS.
 • התבנית היחידה בשימוש בתקליטונים היא FAT12.
 • תוכניות קודמות מסוימות, אשר לא נכתבו עבור Microsoft Windows NT 4.0 או עבור Microsoft Windows 2000, עשויות להציג ביצועים איטיים לאחר המרת מערכת הקבצים FAT32 ל-NTFS. בעיה זו אינה מתרחשת במחיצה נקיה של NTFS.
 • ניתן להשתמש בפקודת ההמרה (Convert.exe) כדי להמיר אמצעי אחסון ממערכת קבצים FAT או FAT32 קיימת ל-NTFS. מאחר שהמרה זו משמרת את כל הקבצים (שלא כמו פעולת אתחול), השתמש בפקודה Convert.exe אם ברצונך לשמר ללא פגע קבצים קיימים באמצעי האחסון.
 • ההמרה למערכת NTFS היא תהליך בלתי הפיך. לאחר המרת כונן או מחיצה למערכת הקבצים NTFS, אין אפשרות להמירו בחזרה למערכת FAT או FAT32. כדי לשחזר את אמצעי האחסון למערכת הקבצים הקודמת, יש לאתחלו מחדש כ-FAT או כ-FAT32. פעולה זו מוחקת את כל הנתונים הקיימים, ובכלל זה תוכניות וקבצים אישיים. במקרה זה, יש לשחזר את הנתונים מגיבוי או להתקין מחדש את מערכת ההפעלה והתוכניות.
 • לפקודה Convert.exe נחוץ נפח פנוי מסוים בכונן או במחיצה כדי לבצע את ההמרה. אם הפקודה Convert.exe קובעת כי אין די מקום פנוי באמצעי האחסון, היא אינה ממירה את אמצעי האחסון.
 • אם במחשב פועלות מערכות הפעלה נוספות של Microsoft Windows בנוסף למערכת Windows XP, שים לב לנקודות הבאות:
  • רק למערכות ההפעלה Windows 2000 וכן Windows XP יש גישה מלאה לקבצים באמצעי אחסון מסוג NTFS.
  • למערכת Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) או גירסאות מאוחרות יותר יש גישה לקבצים באמצעי אחסון מסוג NTFS. עם זאת, ישנן מספר מגבלות עם קבצים המאוחסנים באמצעות תכונות של הגירסה האחרונה של מערכת NTFS.
  • למערכות Microsoft Windows Millennium Edition (Me),? Microsoft Windows 98 Second Edition וגירסאות קודמות שלה וכן MS-DOS אין גישה לקבצים באמצעי אחסון מסוג NTFS.

כיצד להמיר אמצעי אחסון מסוג FAT או FAT32 למערכת NTFS

הערה על אף שהסיכוי לנזק או לאובדן נתונים במהלך ההמרה הוא מזערי, אנו ממליצים לבצע גיבוי לנתונים שבאמצעי האחסון שברצונך להמיר לפני תחילת ההמרה.

כדי להמיר אמצעי אחסון קיים מסוג FAT או FAT32 ל-NTFS, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על שורת הפקודה.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את הביטוי הבא, שבו drive letter הוא הכונן שאותו ברצונך להמיר:
  convert drive letter: /fs:ntfs
  לדוגמה, הקלד את הפקודה הבאה כדי להמיר את כונן E ל-NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  הערה אם מערכת ההפעלה נמצאת בכונן אותו אתה ממיר, תתבקש לתזמן את המשימה להפעלה מחדש של המחשב מאחר שאין אפשרות לבצע את ההמרה כאשר מערכת ההפעלה פועלת. לפי הנחיה, לחץ על כן.
 3. אם מופיעה ההודעה הבאה בשורת הפקודה, הקלד את תווית אמצעי האחסון של הכונן אותו אתה ממיר ולאחר מכן הקש ENTER:
  The type of the file system is FAT (מערכת הקבצים היא מסוג FAT)
  Enter the current volume label for drive drive letter (הזן את תווית אמצעי האחסון הנוכחית עבור כונן drive letter)
 4. לאחר ההמרה ל-NTFS, מופיעה הודעת השגיאה הבאה בשורת הפקודה:
  Conversion complete (ההמרה הסתיימה)
 5. צא משורת הפקודה.

פתרון בעיות

 • בעת המרת אמצעי אחסון ל-NTFS, מופיעה הודעת השגיאה הבאה בשורת הפקודה:
  Convert cannot gain exclusive access to the drive letter drive, so it cannot convert it now (לפקודה Convert אין אפשרות לקבל גישה בלעדית לכונן drive letter, ולכן אין באפשרותה להמיר אותו כעת). Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts? (האם ברצונך לתזמן אותו להמרה בהפעלה מחדש הבאה של המערכת?) <Y/N (כן/לא)>
  בעיה זו מתרחשת כאשר אמצעי האחסון אותו אתה מנסה להמיר נמצא בשימוש, לדוגמה: אם הכונן אותו אתה מנסה להמיר הוא הכונן בו פועלת מערכת Windows XP.

  כדי לפתור בעיה זו, הקלד Y בשורת הפקודה. אמצעי האחסון או הכונן יומר ל-NTFS בהפעלה הבאה של המחשב.
 • בעת המרת אמצעי אחסון ל-NTFS, מופיעה הודעת השגיאה הבאה בשורת הפקודה:
  Convert cannot run because the volume is in use by another process (הפקודה Convert אינה יכולה לפעול מכיוון שאמצעי האחסון נמצא בשימושו של תהליך אחר). Convert may run if this volume is dismounted first (הפקודה Convert עשויה לפעול אם טעינת אמצעי אחסון זה תבוטל תחילה) ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID (כל המזהים הפתוחים לאמצעי אחסון זה עשויים להפוך אז ללא חוקיים) Would you like to force a dismount on this volume? (האם ברצונך לאכוף את ביטול הטעינה באמצעי אחסון זה?) <Y/N (כן/לא)>
  בעיה זו מתרחשת כאשר קבצים מסוימים באמצעי האחסון שאותו אתה מנסה להמיר נמצאים כבר בשימוש. באלה נכללים הקבצים אליהם ניגשים משתמשי הרשת.

  כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
  • צא מכל התוכניות העושות שימוש בקבצים שבכונן ולאחר מכן הקלד y בשורת הפקודה כדי להמיר את הכונן ל-NTFS.
  • בשורת הפקודה, הקלד Y.
מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
Convert cannot gain exclusive access to the drive letter drive, so it cannot convert it now (לפקודה Convert אין אפשרות לקבל גישה בלעדית לכונן drive letter, ולכן אין באפשרותה להמיר אותו כעת). Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts? (האם ברצונך לתזמן אותו להמרה בהפעלה מחדש הבאה של המערכת?) <Y/N (כן/לא)>
הקלד Y בשורת הפקודה. אמצעי האחסון או הכונן יומר ל-NTFS בהפעלה הבאה של המחשב.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על הפקודה Convert.exe, בצע את הפעולות הבאות כדי להציג רשימת פרמטרים של שורת הפקודה:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על שורת הפקודה.
 2. בשורת הפקודה, הקלד help convert ולאחר מכן הקש ENTER.
כעת מוצגת רשימת פרמטרים של שורת הפקודה עבור Convert.exe. לקבלת מידע נוסף אודות גודל השטח הפנוי הדרוש להמרת FAT ל-NTFS, לחץ על מספר המאמר שלהלן לכדי הציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
156560 גודל השטח הפנוי הדרוש להמרת FAT ל-NTFS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 307881 - Last Review: יום שני 06 מרץ 2006 - Revision: 5.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com