Een FAT16- of FAT32-volume converteren naar het NTFS-bestandssysteem in Windows XP

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 307881 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL307881
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een FAT16- of FAT32-bestandssysteem converteert naar een NTFS-bestandssysteem in Microsoft Windows XP. Eerst wordt beschreven welke vereisten of voorwaarden er gelden voor het converteren van uw bestandssysteem, om de kans op problemen tot een minimum te beperken. Aan het einde van dit artikel vindt u een sectie over het oplossen van problemen die u kunt raadplegen voor het geval u problemen ondervindt bij het converteren.

Inleiding

In Microsoft Windows XP worden de volgende drie bestandssystemen voor vaste schijven ondersteund:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
Vanwege de krachtige prestaties, beveiligingsmogelijkheden en betrouwbaarheid wordt voor Windows XP het NTFS-bestandssysteem aanbevolen. In dit artikel wordt beschreven hoe u een FAT16- of een FAT32-volume kunt converteren naar NTFS.

Vereisten

Houd voordat u begint met het converteren van een FAT16- of FAT32-volume naar NTFS rekening met de volgende beperkingen en vereisten:
 • UDF en CDFS worden alleen gebruikt voor optische media en kunnen niet worden geconverteerd naar NTFS.
 • FAT12 is de enige indeling die voor diskettes wordt gebruikt.
 • De prestaties van sommige oudere programma's die niet zijn geschreven voor Microsoft Windows NT 4.0 of Microsoft Windows 2000, kunnen teruglopen als u het FAT32-bestandssysteem converteert naar NTFS. Dit gebeurt niet op een lege NTFS-partitie.
 • Voor de conversie van een bestaand FAT16- of FAT32-volume naar NTFS kunt u de opdracht Convert (Convert.exe) gebruiken. Omdat met de opdracht Convert uw bestanden niet worden verwijderd (zoals met de opdracht Format), kunt u de opdracht Convert gebruiken als u alle bestanden op uw volumes wilt bewaren.
 • De conversie is onomkeerbaar. Nadat u een station of partitie hebt geconverteerd naar NTFS, kunt u niet terugkeren naar het FAT- of FAT32-bestandssysteem. Als u het oude bestandssysteem op het volume wilt herstellen, moet u het volume formatteren als FAT of FAT32. Hierbij worden alle gegevens op het volume gewist, inclusief uw programma's en persoonlijke bestanden. In dat geval moet u een back-up van uw gegevens op het volume zetten of het besturingssysteem en alle programma's opnieuw installeren.
 • Voor Convert.exe is enige vrije ruimte op het station of de partitie vereist voor het converteren van het volume. Als Convert.exe vaststelt dat er onvoldoende ruimte is op het volume, wordt het volume niet geconverteerd.
 • Houd rekening met het volgende als u naast Windows XP nog andere Microsoft Windows-besturingssystemen op uw computer hebt geïnstalleerd:
  • Alleen Windows 2000 en Windows XP hebben volledige toegang tot bestanden op een NTFS-volume.
  • Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) of een hogere versie heeft wel toegang tot bestanden op een NTFS-volume. Er gelden echter enkele beperkingen wat betreft bestanden die zijn opgeslagen met behulp van functies uit de meest recente versie van NTFS.
  • Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 98 Tweede editie of een oudere versie, en MS-DOS hebben geen toegang tot bestanden op een NTFS-volume.

Een FAT16- of FAT32-volume converteren naar NTFS

Opmerkingen Hoewel de kans op gegevensverlies of beschadiging van gegevens tijdens de conversie minimaal is, wordt u aangeraden eerst een reservekopie van uw gegevens op het desbetreffende volume te maken.

Ga als volgt te werk om een bestaand FAT-volume of FAT32-volume naar NTFS te converteren:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 2. Typ het volgende bij de opdrachtprompt, waarbij stationsletter het station is dat u wilt converteren:
  convert stationsletter: /fs:ntfs
  Typ bijvoorbeeld de volgende opdracht als u station E wilt converteren naar NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  Opmerking Als het besturingssysteem zich op het station bevindt dat u wilt converteren, wordt u gevraagd de taak te plannen wanneer u de computer opnieuw opstart, omdat de conversie niet kan worden voltooid terwijl het besturingssysteem actief is. Klik op Ja wanneer daarom wordt gevraagd.
 3. Als het volgende bericht bij de opdrachtprompt wordt weergegeven, typt u de volumenaam van het desbetreffende station en drukt u op ENTER:
  Het type bestandssysteem is FAT.
  Geef de huidige volumenaam op voor station stationsletter.
 4. Als de conversie naar NTFS is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven bij de opdrachtprompt:
  Conversie voltooid
 5. Sluit de opdrachtprompt af.

Probleemoplossing

 • Wanneer u een volume probeert te converteren naar NTFS, wordt het volgende foutbericht bij de opdrachtprompt weergegeven:
  Het conversieprogramma kan niet exclusief toegang krijgen tot station stationsletter en kan dus niet met de conversie beginnen. Wilt u dat de conversie plaatsvindt wanneer het systeem opnieuw wordt gestart <(J/N)?>
  Dit probleem doet zich voor als het volume dat u wilt converteren in gebruik is, bijvoorbeeld omdat daarop Windows XP wordt uitgevoerd.

  U kunt dit probleem oplossen door J te typen bij de opdrachtprompt. Het volume of station wordt geconverteerd naar NTFS zodra u de computer een volgende keer start.
 • Wanneer u een volume probeert te converteren naar NTFS, wordt het volgende foutbericht bij de opdrachtprompt weergegeven:
  Convert kan niet worden uitgevoerd omdat het volume door een ander proces wordt gebruikt. Convert kan wel worden uitgevoerd als dit volume eerst wordt ontkoppeld. ALLE GEOPENDE INGANGEN NAAR DIT VOLUME WORDEN IN DAT GEVAL ONGELDIG. Wilt u een ontkoppeling van dit volume forceren? <(J/N)>
  Dit probleem doet zich voor als het volume dat u wilt converteren, bestanden bevat die in gebruik zijn. Dit kunnen ook bestanden zijn die worden gebruikt door andere gebruikers op het netwerk.

  U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
  • Sluit alle programma's die gebruikmaken van de bestanden op het station en typ vervolgens j bij de opdrachtprompt om het station naar NTFS te converteren.
  • Typ J bij de opdrachtprompt.
Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Het conversieprogramma kan niet exclusief toegang krijgen tot station stationsletter en kan dus niet met de conversie beginnen. Wilt u dat de conversie plaatsvindt wanneer het systeem opnieuw wordt gestart <(J/N)?>
Typ J bij de opdrachtprompt. Het volume of station wordt geconverteerd naar NTFS zodra u de computer een volgende keer start.

Referenties

Als u meer informatie wilt over het conversieprogramma Convert.exe, kunt u als volgt een lijst van de opdrachtregelparameters weergeven:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 2. Typ help convert bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
Er wordt een lijst met opdrachtregelparameters voor Convert.exe weergegeven. Voor meer informatie over de hoeveelheid vereiste vrije ruimte voor conversie van FAT naar NTFS klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
156560 Vereiste beschikbare schijfruimte voor conversie van FAT naar NTFS (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 307881 - Laatste beoordeling: donderdag 6 juni 2013 - Wijziging: 1.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com