כיצד להשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית לניהול מדיניות המחשב המקומי במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 307882 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית כדי לשנות את הגדרות המדיניות המקומית של המחשב או של משתמשי המחשב.מידע נוסף

שימושים במדיניות קבוצתית

ב- Microsoft Windows XP משמשת המדיניות הקבוצתית להגדרת תצורות משתמשים ומחשבים עבור קבוצות של משתמשים ומחשבים. תצורת שולחן עבודה ספציפית נוצרת עבור קבוצה מסוימת של משתמשים ומחשבים על-ידי שימוש ביישום ה- snap-in של מדיניות קבוצתית Microsoft Management Console ?(MMC). הגדרות המדיניות הקבוצתית שתיצור כלול באובייקט מדיניות קבוצתית (GPO), שבתורו משויך ל גורמים מכילים נבחרים של Active Directory, כגון אתרים, תחומים או יחידות ארגוניות. בעזרת כלי ה-Snap-in של המדיניות הקבוצתית, ניתן לציין הגדרות מדיניות עבור:
 • פריטי מדיניות המבוססים על מערכת הרישום.
  אלה כוללים את המדיניות הקבוצתית עבור מערכת ההפעלה Windows XP ומרכיביה ועבור תוכניות. כדי לנהל הגדרות אלה, השתמש בצומת 'תבניות מנהליות' של כלי ה-Snap-in של המדיניות הקבוצתית.
 • אפשרויות אבטחה.
  אלה כוללות אפשרויות עבור הגדרות אבטחה של מחשבים מקומיים, תחומים ורשתות.
 • אפשרויות התקנה ותחזוקה של תוכנות.
  אלה משמשות לניהול מרכזי של התקנת תוכניות, עדכון תוכניות והסרתן.
 • אפשרויות קבצי Script.
  אלה כוללות קבצי Script עבור הפעלה וכיבוי המחשב ועבור כניסת משתמשים למערכת והתנתקות.
 • אפשרויות ניתוב-מחדש של תיקיות.
  אלה מאפשרות למנהלי מערכת לנתב מחדש לרשת תיקיות מיוחדות של משתמשים.
באמצעות מדיניות קבוצתית ניתן להגדיר פעם אחת את מצב סביבת העבודה של המשתמשים ולהסתמך על המערכת שתאכוף את פריטי המדיניות שהגדרת.

כיצד להפעיל את עורך המדיניות הקבוצתית

כדי להפעיל את עורך המדיניות הקבוצתית, בצע פעולות אלה.

שים לב: כדי להשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית, עליך להיכנס למערכת באמצעות חשבון בעל הרשאות ניהול.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד mmc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בתפריט קובץ, לחץ על הוספה/הסרה של Snap-in.
 4. לחץ על הוספה.
 5. תחת יישומי Snap-in עצמאיים זמינים, לחץ על מדיניות קבוצתית ולאחר מכן לחץ על הוספה.
 6. אם אין ברצונך לערוך את מדיניות המחשב המקומי, לחץ על עיין כדי לאתר את אובייקט המדיניות הקבוצתית הרצוי. הזן את שם המשתמש והסיסמה, אם תתבקש, ולאחר מכן, לאחר החזרה לתיבת הדו-שיח בחירת אובייקט של מדיניות קבוצתית, לחץ על סיום.

  שים לב: באפשרותך להשתמש בלחצן עיין כדי לאתר אובייקטים של מדיניות קבוצתית המקושרים לאתרים, לתחומים, ליחידות ארגוניות (OU), או למחשבים. השתמש בברירת המחדל עבור אובייקט המדיניות הקבוצתית (GPO) (מחשב מקומי) כדי לערוך את ההגדרות במחשב המקומי.
 7. לחץ על סגור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של Snap-in, לחץ על אישור.

  ה-GPO שנבחר מוצג בבסיס המסוף.

כיצד להשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית

יישום ה- snap-in של מדיניות קבוצתית כולל את הענפים העיקריים הבאים:
 • תצורת המחשב
  מנהלי מערכת יכולים להשתמש ב'תצורת המחשב' כדי להגדיר פריטי מדיניות שחלים על המחשב, ללא תלות בזהות האדם שנכנס למחשבים. 'תצורת המחשב' מכילה בדרך כלל פריטי-משנה של הגדרות תוכנה, הגדרות Windows ותבניות מנהליות.
 • תצורת משתמש
  מנהלי מערכת יכולים להשתמש ב'תצורת משתמש' כדי להגדיר פריטי מדיניות שחלים על משתמשים, ללא תלות במחשב אליו הם נכנסים. 'תצורת משתמש' מכילה בדרך כלל פריטי משנה של הגדרות תוכנה, הגדרות Windows ותבניות מנהליות.
על מנת להשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הרחב את ה-GPO הרצוי. לדוגמה, מדיניות מחשב מקומי.
 2. הרחב את פריט התצורה הרצוי. לדוגמה, תצורת מחשב.
 3. הרחב את פריט המשנה הרצוי. לדוגמה, הגדרות Windows.
 4. נווט אל התיקיה שמכילה את הגדרת המדיניות הרצויה. פריטי המדיניות מוצגים בחלונית הימנית בכלי ה-snap-in של המדיניות הקבוצתית.

  שים לב: אם לא הוגדרה מדיניות כלשהי עבור הפריט שנבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה הרצויה ולאחר מכן על תפריט הקיצור שמופיע, הצבע על כל המשימות ולאחר מכן לחץ על הפקודה הרצויה. הפקודות המוצגות בתפריט המשנה כל המשימות רגישות להקשר. בתפריט מופיעות אך ורק הפקודות הרלוונטיות לתיקיית המדיניות שנבחרה.
 5. ברשימה הגדרה, לחץ פעמיים על פריט המדיניות הרצוי.

  שים לב: כאשר אתה עובד עם פריטי המדיניות בתיקייה תבניות מנהליות, לחץ על הכרטיסייה מורחב בחלונית הימנית של ה-MMC אם ברצונך להציג מידע נוסף על פריט המדיניות שנבחר.
 6. ערוך את הגדרות המדיניות בתיבת הדו-שיח שמופיעה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. כשתסיים, צא מה-MMC.

דוגמה

הדוגמה הבאה מדגימה את השימוש בעורך המדיניות הקבוצתית כדי לבצע התאמה אישית של ממשק המשתמש של מערכת Windows XP. בדוגמה זו נשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית כדי להסיר זמנית את הלחצן כיבוי המחשב בתפריט התחל. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את עורך המדיניות הקבוצתית ופתח את מדיניות המחשב המקומי באמצעות ביצוע הפעולות המתוארות בסעיף כיצד להפעיל את עורך המדיניות הקבוצתית במאמר זה.

  שים לב: באפשרותך להפעיל את כלי ה-snap-in של עורך המדיניות הקבוצתית משורת הפקודה. זה טוען את ה-GPO של המחשב המקומי באופן אוטומטי. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  2. בתיבה פתח את,הקלד Gpedit.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הרחב את תצורת משתמש (אם אינה מורחבת כבר).
 3. תחת תצורת משתמש, הרחב את תבניות מנהליות.
 4. לחץ על Start Menu and Taskbar (תפריט התחל ושורת המשימות).
 5. בחלונית הימנית, לחץ פעמיים על הסר ובטל את הלחצן כבה מחשב.
 6. לחץ על זמין ולאחר מכן לחץ על החל.
 7. לחץ על התחל.

  שים לב שהלחצן כיבוי המחשב אינו מוצג עוד.
 8. לחץ על תיבת הדו-שיח Remove and disable the Turn Off Computer button Properties (מאפייני הסר ובטל את הלחצן 'כבה מחשב').
 9. לחץ על לא נקבעה תצורה, לאחר מכן לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. לחץ על התחל.

  שים לב שהלחצן כיבוי המחשב מוצג שוב בתפריט התחל.
 11. צא מכלי ה-snap-in של עורך המדיניות הקבוצתית.


מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על השימוש בניהול מחשב במערכת Microsoft Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308423 כיצד להשתמש ב'ניהול מחשב' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על השימוש בפריטי מדיניות קבוצתית, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/library/Bb742376.aspx

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/gp/default.mspx

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/7b33dcd6-0ad2-44e8-82f8-962425b6cf8e1033.mspx
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 307882 - Last Review: יום רביעי 08 ינואר 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbenv kbhowto KB307882

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com