ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της δυνατότητας "Χαρτοφύλακας" στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 307885 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307885
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Χαρτοφύλακας" στα Windows XP.

Χρήση του ΧαρτοφύλακαΗ δυνατότητα "Χαρτοφύλακας" στα Windows XP σάς διευκολύνει να διατηρείτε τα αρχεία σας ενημερωμένα, με τον αυτόματο συγχρονισμό πολλαπλών αντιγράφων μεμονωμένων αρχείων. Με άλλα λόγια, ο Χαρτοφύλακας παρακολουθεί τις σχέσεις μεταξύ των αρχείων σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές. Για παράδειγμα, εάν στο γραφείο χρησιμοποιείτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή και στις μετακινήσεις σας χρησιμοποιείτε έναν φορητό υπολογιστή, ο Χαρτοφύλακας συγχρονίζει και ενημερώνει τα αρχεία στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας με τις τροποποιημένες εκδόσεις, κατά την επανασύνδεσή του φορητού υπολογιστή σας με τον επιτραπέζιο.

Ο Χαρτοφύλακας αποθηκεύει και εμφανίζει την ενημερωμένη κατάσταση των αρχείων. Παρακολουθεί εάν το αρχείο συνδέεται με το πρωτότυπο αρχείο στον κύριο υπολογιστή σας ή εάν πρόκειται για ένα ορφανό αρχείο (ένα αρχείο αποθηκευμένο στο Χαρτοφύλακα που δεν συνδέεται με κάποιο άλλο αρχείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να διατηρείτε τα αρχεία σας οργανωμένα και να παρακολουθείτε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των αρχείων σας.

Χρησιμοποιήστε το Χαρτοφύλακα όταν εργάζεστε με αρχεία σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές, καθώς και όταν χρειάζεται να μεταφέρετε συχνά αρχεία μεταξύ υπολογιστών, με χρήση απευθείας καλωδιακής σύνδεσης ή αφαιρούμενου δίσκου.

Τρόπος δημιουργίας νέου Χαρτοφύλακα 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε κλικ στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το νέο Χαρτοφύλακα.
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Χαρτοφύλακας (Briefcase). Δημιουργείται ο νέος Χαρτοφύλακας. Για να ανοίξετε το Χαρτοφύλακα, κάντε διπλό κλικ επάνω σε αυτόν.

  Εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο Χαρτοφύλακα στην επιφάνεια εργασίας σας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε μια κενή περιοχή της επιφάνειας εργασίας σας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Χαρτοφύλακας (Briefcase).

Τρόπος χρήσης του Χαρτοφύλακα για το συγχρονισμό αρχείων σε δύο υπολογιστές 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα.

 2. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Συνδέστε το φορητό με τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας.

  Μπορείτε να συνδέσετε τους υπολογιστές σας μέσω δικτύου ή με χρήση απευθείας καλωδιακής σύνδεσης.
 3. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Ξεκινήστε το Χαρτοφύλακα στον φορητό υπολογιστή και στη συνέχεια σύρετε τα αρχεία ή τους φακέλους με τα οποία θέλετε να εργαστείτε από τον επιτραπέζιο υπολογιστή στο Χαρτοφύλακα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν να αντιγράψετε φακέλους και αρχεία από τον επιτραπέζιο υπολογιστή στο Χαρτοφύλακα, οι φάκελοι που περιέχουν τα αρχεία θα πρέπει να γίνουν κοινόχρηστοι.
 4. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Ξεκινήστε το Χαρτοφύλακα και κατόπιν κάντε τις αλλαγές που θέλετε στα αρχεία.
 5. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας με τα αρχεία, επανασυνδέστε τον φορητό σας υπολογιστή με τον επιτραπέζιο υπολογιστή (εάν είχαν αποσυνδεθεί) και κατόπιν ξεκινήστε το Χαρτοφύλακα στον φορητό σας υπολογιστή.
 6. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να ενημερώσετε όλα τα αρχεία, κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση όλων (Update All) από το μενού Χαρτοφύλακας (Briefcase).

   -ή-
  • Για να ενημερώσετε ορισμένα μόνο από τα αρχεία, επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε να ενημερώσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση επιλογής (Update Selection) από το μενού Χαρτοφύλακας (Briefcase).
 7. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση (Update). Επιβεβαιώστε την ενέργεια ενημέρωσης για τα αρχεία ή τους φακέλους που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).
Τα αρχεία στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας ενημερώνονται με τις τροποποιημένες εκδόσεις αυτών των αρχείων στο Χαρτοφύλακα του φορητού σας υπολογιστή.

Τρόπος χρήσης του Χαρτοφύλακα για το συγχρονισμό αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε δισκέτα 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα.

 2. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Εισαγάγετε μια δισκέτα στη μονάδα δισκέτας του επιτραπέζιου υπολογιστή σας.
 3. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Ξεκινήστε το Χαρτοφύλακα και κατόπιν αντιγράψτε τα αρχεία ή τους φακέλους με τα οποία επιθυμείτε να εργαστείτε από τον υπολογιστή στο Χαρτοφύλακα.
 4. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Σύρετε το Χαρτοφύλακα στη δισκέτα.

  Τα αρχεία ή οι φάκελοι στο Χαρτοφύλακα αντιγράφονται στη δισκέτα.
 5. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Αφαιρέστε τη δισκέτα από τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας και εισαγάγετε τη δισκέτα που περιέχει το Χαρτοφύλακα στη μονάδα δισκέτας του φορητού σας υπολογιστή.
 6. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Ξεκινήστε το Χαρτοφύλακα από τη δισκέτα και κατόπιν κάντε τις αλλαγές που θέλετε στα αρχεία.
 7. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας με τα αρχεία, αφαιρέστε τη δισκέτα από τον φορητό υπολογιστή και στη συνέχεια εισαγάγετε πάλι τη δισκέτα στη μονάδα δισκέτας του επιτραπέζιου υπολογιστή σας.
 8. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Ξεκινήστε το Χαρτοφύλακα από τη δισκέτα και έπειτα κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να ενημερώσετε όλα τα αρχεία, κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση όλων (Update All) από το μενού Χαρτοφύλακας (Briefcase).

   -ή-
  • Για να ενημερώσετε ορισμένα μόνο από τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο Χαρτοφύλακα, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να ενημερώσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση επιλογής (Update Selection) από το μενού Χαρτοφύλακας (Briefcase).
 9. : Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι εργάζεστε με έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ως κύριο υπολογιστή και έναν φορητό υπολογιστή ως δευτερεύοντα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση (Update). Επιβεβαιώστε την ενέργεια ενημέρωσης για τα αρχεία ή τους φακέλους που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update).
Τα αρχεία στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας συγχρονίζονται με τις τροποποιημένες εκδόσεις αυτών των αρχείων στο Χαρτοφύλακα της δισκέτας.

Τρόπος ελέγχου της κατάστασης των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο Χαρτοφύλακα 1. Ξεκινήστε το Χαρτοφύλακα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο που θέλετε να ελέγξετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κατάσταση ενημέρωσης (Update Status).
  • Εάν το αρχείο στο Χαρτοφύλακα και το αντίγραφό του εκτός Χαρτοφύλακα (το πρωτότυπο αντίγραφο του αρχείου σε κάποιον άλλο υπολογιστή) είναι συγχρονισμένα, εμφανίζεται ένα εικονίδιο Ενημερωμένο (Up-to-date).
  • Εάν το αρχείο στο Χαρτοφύλακα και το αντίγραφό του δεν είναι συγχρονισμένα, εμφανίζεται ένα βέλος Αντικατάσταση (Replace). Το βέλος δείχνει προς την κατεύθυνση του αντιγράφου του αρχείου που πρέπει να ενημερωθεί.

   Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update) για να συγχρονίσετε τα αρχεία.

   Το αρχείο που αποθηκεύεται στο Χαρτοφύλακα και το αντίγραφό του εκτός Χαρτοφύλακα συγχρονίζονται.

Τρόπος διαχωρισμού αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο Χαρτοφύλακα από τα αντίγραφά τουςΌταν διαχωρίζετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο Χαρτοφύλακα, διαχωρίζετε το αντίγραφο του αρχείου στο Χαρτοφύλακα από το αντίγραφό του εκτός Χαρτοφύλακα. Δεν είναι πλέον δυνατό να συγχρονιστεί το ορφανό αρχείο που προκύπτει και αποθηκεύεται στο Χαρτοφύλακα.

Για να διαχωρίσετε αρχεία στο Χαρτοφύλακα από τα αντίγραφά τους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Χαρτοφύλακα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο που θέλετε να διαχωρίσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κατάσταση ενημέρωσης (Update Status).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχωρισμός από το πρωτότυπο (Split From Original) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί, για να αποτρέψετε τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις αυτού του αρχείου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν κλείστε το Χαρτοφύλακα.
Το αρχείο είναι τώρα ορφανό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων • Όταν επιχειρείτε να συγχρονίσετε ένα αρχείο, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, αφού το αντιγράψετε και το επεξεργαστείτε στο Χαρτοφύλακα:
  Το Όνομα αρχείου είναι ορφανό και δεν ενημερώθηκε (File name is an orphan. It was not updated).
  Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν το πρωτότυπο αρχείο έχει μετακινηθεί. Ο Χαρτοφύλακας παρακολουθεί την αρχική θέση όλων των αρχείων που αντιγράφετε στο Χαρτοφύλακα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να παρακολουθεί τα αρχεία, εάν μετακινηθούν σε διαφορετική θέση. Αφού μετακινήσετε ένα αρχείο στον κύριο υπολογιστή, το αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο Χαρτοφύλακα μετατρέπεται σε ορφανό αρχείο και συνεπώς δεν είναι πλέον δυνατός ο συγχρονισμός του με το πρωτότυπο αντίγραφό του εκτός Χαρτοφύλακα. Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν το αρχείο μετακινηθεί πάλι στην αρχική του θέση.

  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, πρώτα μετονομάστε την τροποποιημένη έκδοση του αρχείου και κατόπιν αντιγράψτε το πρωτότυπο αρχείο στο Χαρτοφύλακα. Ανοίξτε και αποθηκεύστε την τροποποιημένη έκδοση του αρχείου που φέρει το ίδιο όνομα με το πρωτότυπο αρχείο που μόλις αντιγράψατε στο Χαρτοφύλακα και κατόπιν διαγράψτε το ορφανό αρχείο.

 • Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν το πρωτότυπο αρχείο έχει μετακινηθεί. Ο Χαρτοφύλακας παρακολουθεί την αρχική θέση όλων των αρχείων που αντιγράφετε στο Χαρτοφύλακα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να παρακολουθεί τα αρχεία, εάν μετακινηθούν σε διαφορετική θέση. Αφού μετακινήσετε ένα αρχείο στον κύριο υπολογιστή, το αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο Χαρτοφύλακα μετατρέπεται σε ορφανό αρχείο και συνεπώς δεν είναι πλέον δυνατός ο συγχρονισμός του με το πρωτότυπο αντίγραφό του εκτός Χαρτοφύλακα. Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν το αρχείο μετακινηθεί πάλι στην αρχική του θέση. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προσδιορίσετε τη δυνατότητα των Windows XP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατά την εργασία σας με συγχρονισμένα αρχεία:
  • Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Χαρτοφύλακας" εάν μεταφέρετε συνήθως αρχεία μεταξύ υπολογιστών χρησιμοποιώντας έναν αφαιρούμενο δίσκο (π.χ. μια δισκέτα) ή μια απευθείας καλωδιακή σύνδεση.
  • Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files) όταν εργάζεστε με κοινόχρηστα αρχεία σε δίκτυο.

ΑΝΑΦΟΡΕΣΓια πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files) των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
307853 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της δυνατότητας "Αρχεία χωρίς σύνδεση" (Offline Files) στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 307885 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg kbhowto kbhowtomaster KB307885

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com