כיצד להשתמש בתכונת המזוודה ב-Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 307885 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מסביר כיצד להשתמש בתכונת המזוודה ב-Windows XP.

שימוש במזוודה

תכונת המזוודה ב-Windows XP מסייעת לך לשמור על עדכניות הקבצים שלך באמצעות סינכרון אוטומטי של מספר עותקים של קבצים שונים. במילים אחרות, המזוודה עוקבת אחר הקשר בין קבצים בשני מחשבים או יותר. למשל, אם אתה משתמש במחשב שולחני במשרד ובמחשב נייד כאשר אתה בנסיעה, 'מזוודה' תסנכרן ותעדכן את הקבצים במחשב השולחני שלך על פי הגירסאות שהשתנו כאשר תשוב ותחבר את המחשב הנייד שלך למחשב השולחני.

'מזוודה' מאחסנת ומציגה את מצב עדכון הקבצים. היא עוקבת האם קובץ מקושר לקובץ מקורי במחשב הראשי שלך, או האם הוא קובץ מיותם (קובץ המאוחסן במזוודה אשר אינו מקושר לקובץ אחר). באפשרותך להשתמש במידע זה כדי לשמור את קבציך מאורגנים וכדי לעקוב אחר הגירסאות האחרונות של הקבצים.

השתמש במזוודה כאשר אתה משתמש בשני מחשבים או יותר לעבודה על קבצים, וכאשר אתה נזקק להעביר לעתים קרובות קבצים בין מחשבים באמצעות חיבור כבל ישיר או באמצעות דיסק נשלף.

כיצד ליצור מזוודה חדשה

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.
 2. לחץ על התיקייה שבה ברצונך ליצור מזוודה חדשה.
 3. בתפריט קובץ, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על מזוודה. המזוודה החדשה נוצרה. לפתיחת המזוודה, לחץ עליה פעמיים.

  אם ברצונך ליצור מזוודה חדשה על שולחן העבודה שלך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק על שולחן העבודה שלך, לחץ על חדש ואז לחץ על מזוודה.

כיצד להשתמש במזוודה כדי לסנכרן קבצים בשני מחשבים

 1. שים לב: בפעולות הבאות נניח כי אתה משתמש במחשב שולחני כמחשב הראשי שלך ובמחשב נייד כמחשב המשני שלך.

 2. חבר את המחשב הנייד למחשב השולחני.

  באפשרותך לחבר את המחשבים דרך הרשת או באמצעות חיבור כבל ישיר.
 3. הפעל את 'מזוודה' על המחשב הנייד שלך, ואז גרור את הקבצים או התיקיות שתרצה לעבוד עימם מהמחשב השולחני למזוודה.

  שים לב: לפני העתקת תיקיות וקבצים מהמחשב השולחני למזוודה, על התיקיות המכילות את הקבצים להיות משותפות.
 4. הפעל את 'מזוודה' ובצע את השינויים הרצויים בקבצים.
 5. כאשר סיימת לעבוד על הקבצים, חזור וחבר את המחשב הנייד למחשב השולחני (אם הם נותקו) ואז הפעל את 'מזוודה' במחשב הנייד.
 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעדכון כל הקבצים, לחץ על עדכן הכול בתפריט מזוודה.

   ? או ?
  • לעדכון של חלק מהקבצים בלבד, בחר את הקובץ או הקבצים אשר ברצונך לעדכן ואז לחץ על עדכן בחירה בתפריט מזוודה.
 7. תיבת הדו-שיח עדכן תוצג. אשר את פעולת העדכון עבור הקבצים או התיקיות המוצגים בתיבת הדו-שיח ואז לחץ על עדכן.
הקבצים במחשב השולחני מעודכנים על פי הגירסאות שהשתנו של קבצים אלו, במזוודה שבמחשב הנייד.

כיצד להשתמש במזוודה כדי לסנכרן קבצים המאוחסנים בתקליטון

 1. שים לב: בפעולות הבאות נניח כי אתה משתמש במחשב שולחני כמחשב הראשי שלך ובמחשב נייד כמחשב המשני שלך.

 2. הכנס תקליטון לכונן התקליטונים במחשב השולחני.
 3. הפעל את 'מזוודה' ואז העתק את הקבצים או התיקיות שתרצה לעבוד עימם מהמחשב למזוודה.
 4. גרור את המזוודה לתקליטון.

  הקבצים והתיקיות במזוודה מועתקים לתקליטון.
 5. הסר את התקליטון מהמחשב השולחני והכנס את התקליטון המכיל את המזוודה לכונן התקליטונים במחשב הנייד.
 6. הפעל את 'מזוודה' מהתקליטון ובצע את השינויים הרצויים בקבצים.
 7. כאשר סיימת לעבוד עם הקבצים, הסר את התקליטון מהמחשב הנייד והכנס אותו שוב לכונן התקליטונים במחשב השולחני.
 8. הפעל את 'מזוודה' מהתקליטון, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעדכון כל הקבצים, לחץ על עדכן הכול בתפריט מזוודה.

   ? או ?
  • לעדכון חלק מהקבצים בלבד, בחר את הקובץ או הקבצים אשר ברצונך לעדכן ואז לחץ על עדכן בחירה בתפריט מזוודה.
 9. תיבת הדו-שיח עדכן תוצג. אשר את פעולת העדכון עבור הקבצים או התיקיות המוצגים בתיבת הדו-שיח ואז לחץ על עדכן.
הקבצים במחשב השולחני מסונכרנים על פי הגירסאות המעודכנות של קבצים אלו, במזוודה שבתקליטון.

כיצד לבדוק מצב קבצים המאוחסנים במזוודה

 1. הפעל את 'מזוודה', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שברצונך לבדוק ואז לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסייה מצב עדכון.
  • אם קובץ המזוודה והקובץ המקביל שמחוץ למזוודה (העותק המקורי של הקובץ במחשב אחר) מסונכרנים, אזי יוצג סמל מעודכן.
  • אם קובץ המזוודה והקובץ המקביל אינם מסונכרנים, אזי יוצג חץ החלף. החץ מצביע על העותק של הקובץ אשר דורש עדכון.

   לחץ על עדכן לסינכרון הקבצים.

   הקובץ המאוחסן במזוודה והקובץ המקביל שמחוץ למזוודה מסונכרנים.

כיצד לפצל קבצים המאוחסנים במזוודה מהקבצים המקבילים

כאשר תפצל קובץ המאוחסן במזוודה, אתה מפריד בין העותק של הקובץ במזוודה לקובץ המקביל שמחוץ למזוודה. הקובץ המיותם אשר נוצר כתוצאה מכך במזוודה אינו ניתן עוד לסינכרון.

כדי לפצל קבצים המאוחסנים במזוודה מהקבצים המקבילים, בצע את ההוראות הבאות:
 1. הפעל את 'מזוודה', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ שברצונך לפצל ואז לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסייה מצב עדכון.
 3. לחץ על פצל מהמקור, ואז לחץ על כן כאשר תתבקש, למניעת עדכונים עתידיים של הקובץ.
 4. לחץ על סגור, וצא מהמזוודה.
הקובץ מיותם כעת.

פתרון בעיות

 • כאשר תנסה לסנכרן קובץ, תקבל את הודעת השגיאה הבאה לאחר העתקתו ועריכתו במזוודה:
  שם הקובץ מיותם. פריט זה לא עודכן.
  התנהגות זו עלולה להתרחש אם הקובץ המקורי הועבר. המזוודה עוקבת אחר המיקום המקורי של כל הקבצים שתעתיק למזוודה. עם זאת, אין באפשרותה לעקוב אחר הקבצים אם הועברו למיקום אחר. לאחר שתעביר קובץ במחשב הראשי, הקובץ המאוחסן במזוודה הופך מיותם ולפיכך לא ניתן עוד לסנכרנו עם הקובץ המקביל המקורי שמחוץ למזוודה. הדבר חל גם אם הקובץ יועבר חזרה למיקומו המקורי.

  לפתרון בעיה זו, שנה תחילה את שם גירסת הקובץ שהשתנתה והעתק את הקובץ המקורי למזוודה. פתח ושמור את גירסת הקובץ שהשתנתה בשם זהה לזה של הקובץ המקורי אשר העתקת זה עתה למזוודה ואז מחק את הקובץ המיותם.

 • השתמש בקווים המנחים הבאים כדי לקבוע באיזו תכונה של Windows XP להשתמש בעת עבודה עם קבצים מסונכרנים:
  • השתמש בתכונה 'מזוודה' אם אתה בדרך כלל מעביר קבצים בין מחשבים באמצעות דיסק נשלף (כגון תקליטון) או באמצעות חיבור כבל ישיר.
  • השתמש בתכונה 'קבצים לא מקוונים' כאשר אתה עובד עם קבצים משותפים ברשת.


מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על התכונה 'קבצים לא מקוונים' ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307853 כיצד להשתמש בקבצים לא מקוונים ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314512 כיצד לסנכרן התקנים ניידים ומחשבים שולחניים באמצעות מנהל הסינכרון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
312171 כיצד להגדיר תצורת קבצים לא מקוונים לסינכרון כאשר חיבור רשת מסוים הופך פעיל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 307885 - Last Review: יום חמישי 14 ספטמבר 2006 - Revision: 2.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbenv kberrmsg kbhowto KB307885

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com