A Táska szolgáltatás használata Windows XP rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 307885 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Jelen cikk a Windows XP rendszer Táska szolgáltatásának használatát ismerteti.

A Táska szolgáltatás használata

A Windows XP rendszer Táska szolgáltatása a több példányban tárolt fájlok naprakészen tartását segíti elő az egyes példányok szinkronizálásával – vagyis az egynél több számítógépen tárolt fájlok különböző példányai közötti kapcsolat nyomon követésére szolgál. Ha a munkahelyén például asztali számítógépet, majd útközben hordozható számítógépet használ, a hordozható számítógép asztali számítógéphez történő csatlakoztatásakor a Táska szolgáltatás szinkronizálja (frissíti) az asztali számítógép fájljait a hordozható számítógépen módosított fájlokkal.

A táska menti és megjeleníti a fájlok frissítési állapotát, valamint nyomon követi, hogy a fájl a fő számítógépén lévő eredeti fájlhoz van-e kapcsolva, vagy egy úgynevezett árva fájl (a táskában tárolt olyan fájl, amely nincs kapcsolatban másik fájllal). Ezek az információk a fájlok rendszerezésében, valamint azok legfrissebb változatának nyomon követésében nyújtanak segítséget.

A Táska szolgáltatás használata abban az esetben javasolt, ha ugyanazokon a fájlokon két vagy több számítógépen dolgozik, illetve ha gyakran másol fájlokat több számítógép között közvetlen kábelkapcsolattal vagy cserélhető adathordozóval.

Új táska létrehozása

 1. Válassza a Start menü Sajátgép parancsát.
 2. Nyissa meg azt a mappát, amelyben új táskát kíván létrehozni.
 3. Mutasson a Fájl menü Új pontjára, majd kattintson a Táska parancsra. A rendszer ekkor létrehozza az új táskát. A táska megnyitásához kattintson duplán a táska ikonjára.

  Az új táska asztalon történő létrehozásához kattintson a jobb gombbal az asztal egy üres területére, majd válassza az Új menüpont Táska parancsát.

Két számítógép fájljainak szinkronizálása a Táska szolgáltatással

 1. Megjegyzés: Az alábbi lépések egy elsődleges számítógépként használt asztali számítógép és egy másodlagos számítógépként használt hordozható számítógép meglétét feltételezik.

 2. Csatlakoztassa a hordozható számítógépet az asztali számítógéphez.

  A számítógépeket hálózaton keresztül és közvetlen kábelkapcsolattal egyaránt csatlakoztathatja egymáshoz.
 3. Nyissa meg a hordozható számítógépen található táskát, majd húzza át a táskába az asztali számítógépéről azokat a fájlokat vagy mappákat, amelyekkel dolgozni szeretne.

  Megjegyzés: Az asztali számítógépen tárolt mappák és fájlok táskába történő másolása előtt meg kell osztania a fájlokat tartalmazó mappákat.
 4. Nyissa meg a táskát, majd végezze el a fájlokon a kívánt módosítást.
 5. A fájlokkal való munka befejeztét követően csatlakoztassa újból a hordozható számítógépet az asztali számítógéphez (ha közben leválasztotta), majd nyissa meg a táskát a hordozható számítógépén.
 6. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • Az összes fájl frissítéséhez kattintson a Táska menü Az összes elem frissítése parancsára.

   – vagy –
  • Ha csak néhány fájlt szeretne frissíteni, jelölje ki a frissítendő fájlt vagy fájlokat, majd kattintson a Táska menü Kijelölés frissítése parancsára.
 7. Ekkor megjelenik a táskafrissítési párbeszédpanel. Tekintse át a párbeszédpanelen látható frissítési műveleteket, majd a megerősítéshez kattintson a Frissítés gombra.
A rendszer ekkor frissíti az asztali számítógépen tárolt fájlokat a hordozható számítógép táskájában tárolt, módosított fájlokkal.

Hajlékonylemezen tárolt fájlok szinkronizálása a Táska szolgáltatással

 1. Megjegyzés: Az alábbi lépések egy elsődleges számítógépként használt asztali számítógép és egy másodlagos számítógépként használt hordozható számítógép meglétét feltételezik.

 2. Helyezzen egy lemezt az asztali számítógép hajlékonylemez-meghajtójába.
 3. Nyissa meg a számítógépén lévő táskát, majd másolja a táskába azokat a fájlokat vagy mappákat, amelyekkel dolgozni szeretne.
 4. Húzza át a táskát a hajlékonylemezre.

  A táskában található fájlokat és mappákat ekkor a lemezre másolja a rendszer.
 5. Vegye ki a táskát tartalmazó hajlékonylemezt az asztali számítógépből, majd helyezze azt a hordozható számítógép hajlékonylemez-meghajtójába.
 6. Nyissa meg a hajlékonylemezen található táskát, majd végezze el a fájlokon a kívánt módosítást.
 7. A fájlokkal való munka befejeztét követően vegye ki a hajlékonylemezt a hordozható számítógépből, majd helyezze azt ismét az asztali számítógép hajlékonylemez-meghajtójába.
 8. Nyissa meg a hajlékonylemezen található táskát, majd végezze el az alábbiak egyikét:
  • Az összes fájl frissítéséhez kattintson a Táska menü Az összes elem frissítése parancsára.

   – vagy –
  • Ha a táskában tárolt fájlok közül csak néhányat szeretne frissíteni, jelölje ki a frissítendő fájlokat, majd kattintson a Táska menü Kijelölés frissítése parancsára.
 9. Ekkor megjelenik a táskafrissítési párbeszédpanel. Tekintse át a párbeszédpanelen látható frissítési műveleteket, majd a megerősítéshez kattintson a Frissítés gombra.
A rendszer ekkor szinkronizálja az asztali számítógépen tárolt fájlokat a hajlékonylemez táskájában tárolt, módosított fájlokkal.

A táskában tárolt fájlok állapotának ellenőrzése

 1. Nyissa meg a táskát, kattintson jobb gombbal az ellenőrizni kívánt fájlra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 2. Kattintson a Frissítés állapota fülre.
  • Ha a táskában tárolt fájl szinkronizálva van a táskán kívüli megfelelőjével (a fájl egy másik számítógépen található eredeti példányával), akkor a lapon az Aktuális ikon látható.
  • Ha a táskában tárolt fájl nincs szinkronizálva a táskán kívüli megfelelőjével, akkor a lapon a Csere nyíl látható. A nyíl a fájl azon példányára mutat, amely frissítést igényel.

   Kattintson a Frissítés gombra a fájlok szinkronizálásához.

   A táskában tárolt fájlt ekkor szinkronizálja a rendszer a táskán kívüli megfelelőjével.

A táskában tárolt fájlok eredeti, táskán kívüli példányról való leválasztása

A táskában tárolt fájlok leválasztásakor a rendszer leválasztja a táskában lévő példányt az eredeti, táskán kívüli fájlról. A táskában maradó, úgynevezett árva fájl többé nem szinkronizálható.

A táskában tárolt fájlok eredeti, táskán kívüli fájlról való leválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Nyissa meg a táskát, kattintson a jobb gombbal a leválasztani kívánt fájlra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 2. Kattintson a Frissítés állapota fülre.
 3. A fájl további frissítésének meggátolásához kattintson a Leválasztás az eredetiről gombra, majd a művelet jóváhagyásához kattintson a megjelenő párbeszédpanel Igen gombjára.
 4. Kattintson a Bezárás gombra, majd zárja be a táskát.
A fájl most már árva.

Hibaelhárítás

 • A táskába másolt, majd abban szerkesztett fájl szinkronizálásakor az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
  Fájlnév árva, ezért nem lehet frissíteni.
  Ez a probléma az eredeti fájl áthelyezése esetén jelentkezhet. A táska nyilvántartja az abba másolt összes fájl eredeti helyét, az eredeti fájlok áthelyezése esetén azonban a nyomon követés megszakad. Ha tehát az elsődleges számítógépen áthelyez egy fájlt, a fájl táskában lévő példánya árva lesz, így az a továbbiakban nem szinkronizálható az eredeti, táskán kívüli megfelelőjével. A probléma az eredeti fájl eredeti helyre történő visszahelyezése esetén is fennmarad.

  A probléma megoldásához először nevezze át a fájl módosított példányát, majd másolja az eredeti fájlt a táskába. Nyissa meg a fájl módosított, átnevezett példányát, majd mentse azt el a táskába másolt eredeti fájl nevén, végül pedig törölje az árva fájlt.

 • Az alábbi irányelvek segítségével eldöntheti, hogy a szinkronizált fájlokkal való munka során a Windows XP rendszer mely szolgáltatását használja:
  • Ha gyakran másol fájlokat több számítógép között közvetlen kábelkapcsolattal vagy cserélhető adathordozóval (például hajlékonylemezzel), akkor a Táska szolgáltatás használata ajánlott.
  • Ha hálózaton található, megosztott fájlokkal dolgozik, akkor a Kapcsolat nélküli fájlok szolgáltatás használata ajánlott.


Hivatkozások

A Windows XP rendszer Kapcsolat nélküli fájlok szolgáltatásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
307853 A Kapcsolat nélküli fájlok szolgáltatás használata a Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
314512 Mobil eszközök és asztali számítógépek szinkronizálása a Szinkronizáláskezelő segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
312171 A kapcsolat nélküli fájlok beállítása hálózati kapcsolat aktiválódásakor történő szinkronizáláshoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 307885 - Utolsó ellenőrzés: 2006. május 17. - Verziószám: 2.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kberrmsg kbhowto kbenv KB307885
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com