Numer ID artykułu: 307890 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W systemie Windows XP jest używana technologia aktywacji produktu oparta na oprogramowaniu. Dlatego w celu korzystania z kopii systemu Windows XP należy ją aktywować. W tym artykule opisano sposób aktywowania systemu Windows XP.

Jak działa aktywacja

Aktywacja produktu ogranicza jedną z form piractwa oprogramowania, określaną jako „pospolite kopiowanie”. Pospolite kopiowanie polega na udostępnianiu i instalowaniu oprogramowania w sposób niezgodny z umową licencyjną użytkownika oprogramowania (EULA).

Aktywacja produktu pozwala zapewnić, że każda licencjonowana kopia systemu Windows XP jest zainstalowana zgodnie z umową licencyjną i nie została zainstalowana na większej liczbie komputerów, niż jest to dozwolone w licencji. System Windows tworzy unikatowy identyfikator instalacji na podstawie informacji z identyfikatora produktu i identyfikatora sprzętu utworzonego podczas instalowania systemu Windows XP. Aby przeprowadzić aktywację, należy użyć Kreatora aktywacji produktu Windows w celu przekazania identyfikatora instalacji firmie Microsoft za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Identyfikator instalacji zawiera informacje pozwalające skojarzyć identyfikator produktu z danym komputerem. Do komputera jest zwracany identyfikator potwierdzenia umożliwiający aktywowanie systemu Windows XP.

Aktywacja jest anonimowa i nie wymaga podawania żadnych informacji osobistych. Identyfikator instalacji zawiera informacje pozwalające skojarzyć identyfikator produktu z danym komputerem. Do firmy Microsoft jest zwracane potwierdzenie. Klucz produktu pozwala zainstalować system Windows na danym komputerze nieograniczoną liczbę razy. Jeśli jednak system Windows będzie instalowany na innym komputerze za pomocą tego samego klucza produktu, może to wymagać skontaktowania się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Microsoft.

Aktywację należy przeprowadzić w ciągu 30 dni od daty pierwszego uruchomienia systemu Windows XP przez użytkownika. W obszarze powiadomień jest wyświetlana ikona Aktywacja systemu Windows, za pomocą której można aktywować zainstalowany system Windows w późniejszym dniu. Okresowo są wyświetlane powiadomienia związane z tą ikoną, przypominające użytkownikowi, ile czasu pozostało do ostatecznego terminu aktywacji. Aby nadal korzystać z systemu Windows po upływie 30 dni, należy go aktywować.

Podczas aktywacji można również zarejestrować kopię systemu Windows. Aktywacja produktu to proces inny niż rejestracja produktu, ponieważ aktywacja jest wymagana, a rejestracja jest opcjonalna. Rejestrując system Windows XP przez podanie nazwiska, adresu e-mail oraz innych informacji kontaktowych, można także wybrać opcję otrzymywania informacji o aktualizacjach produktów i innych ofertach specjalnych.

Uwaga Niektóre instalacje systemu Windows XP w wersji OEM lub objęte umową licencji zbiorczej są wstępnie aktywowane i nie wymagają żadnych dodatkowych czynności związanych z aktywacją. Aby sprawdzić stan aktywacji, należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Wszystkie programy, wskazać polecenie Akcesoria, wskazać polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknąć polecenie Aktywacja systemu Windows.

Metody aktywacji

Kopię systemu Windows XP można aktywować przy użyciu dowolnej z poniższych metod:
 • Aktywacja systemu Windows XP za pomocą Internetu

  W przypadku użycia tej metody Kreator aktywacji produktu Windows ustanawia połączenie z serwerem aktywacji, wysyła identyfikator instalacji, a następnie przetwarza żądanie aktywacji.
 • Aktywacja systemu Windows XP za pomocą modemu

  Jeśli użytkownik posiada modem, ale nie ma połączenia internetowego, kreator wykrywa modem i ustanawia połączenie z serwerem aktywacji za pośrednictwem linii telefonicznej.
 • Aktywacja systemu Windows XP przez telefon

  Jeśli użytkownik nie ma modemu ani połączenia internetowego, może aktywować system Windows XP, dzwoniąc do przedstawiciela działu obsługi klienta firmy Microsoft. Kreator aktywacji wyświetla bezpłatny numer, pod który można zadzwonić.

Klip wideo: jak aktywować system Windows na komputerze

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets video1
uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl=http://www.microsoft.com/pl-pl/showcase/details.aspx?uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets video2


W kolejnych sekcjach niniejszego artykułu opisano stosowanie każdej z tych metod.

Jak aktywować system Windows XP za pomocą Internetu

Aby aktywować system Windows XP za pomocą połączenia internetowego, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Aktywacja systemu Windows.

  Możesz również kliknąć ikonę Aktywacja systemu Windows w obszarze powiadomień.
 2. Kliknij pozycję Tak, wykonajmy teraz aktywację systemu Windows przez Internet.
 3. Kliknij pozycję Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji podczas aktywacji produktu Windows, kliknij przycisk Wstecz, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Użyj jednej z następujących metod:
  • Aby jednocześnie zarejestrować i aktywować system Windows, kliknij pozycję Tak, chcę jednocześnie przeprowadzić rejestrację i aktywację systemu Windows, kliknij pozycję Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji podczas rejestracji systemu Windows, kliknij przycisk Wstecz, kliknij przycisk Dalej, wpisz swoje informacje kontaktowe w odpowiednich polach formularza rejestracji, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).
  • Aby przeprowadzić tylko aktywację systemu Windows, kliknij pozycję Nie, nie chcę się teraz rejestrować; przeprowadźmy tylko aktywację systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Kreator ustanowi połączenie z serwerem aktywacji, a następnie przetworzy żądanie aktywacji.
 5. Po ukończeniu aktywacji i wyświetleniu poniższego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Twoja kopia systemu Windows została pomyślnie uaktywniona.

Jak aktywować system Windows XP za pomocą modemu

Aby aktywować system Windows XP za pomocą modemu, należy wykonać czynności podane w tej sekcji.

Uwaga Poniższa procedura jest taka sama jak procedura aktywacji za pomocą Internetu, którą podano w sekcji „Jak aktywować system Windows XP za pomocą Internetu”. Jeśli użytkownik ma połączenie internetowe i chce przeprowadzić aktywację za pomocą modemu, przed wykonaniem tej procedury należy rozłączyć połączenie internetowe.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Aktywacja systemu Windows.

  Możesz również kliknąć ikonę Aktywacja systemu Windows w obszarze powiadomień.
 2. Kliknij pozycję Tak, wykonajmy teraz aktywację systemu Windows przez Internet.
 3. Kliknij pozycję Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji podczas aktywacji produktu Windows, kliknij przycisk Wstecz, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Użyj jednej z następujących metod:
  • Aby jednocześnie zarejestrować i aktywować system Windows, kliknij pozycję Tak, chcę jednocześnie przeprowadzić rejestrację i aktywację systemu Windows, kliknij pozycję Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji podczas rejestracji systemu Windows, kliknij przycisk Wstecz, kliknij przycisk Dalej, wpisz swoje informacje kontaktowe w odpowiednich polach formularza rejestracji, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).
  • Aby przeprowadzić tylko aktywację systemu Windows, kliknij pozycję Nie, nie chcę się teraz rejestrować; przeprowadźmy tylko aktywację systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Kreator ustanowi połączenie z serwerem aktywacji, a następnie przetworzy żądanie aktywacji.
 5. Po ukończeniu aktywacji i wyświetleniu poniższego komunikatu kliknij przycisk OK:
  Twoja kopia systemu Windows została pomyślnie uaktywniona.

Jak aktywować system Windows XP przez telefon

Aby skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Microsoft w celu aktywowania systemu Windows przez telefon, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Aktywacja systemu Windows.

  Możesz również kliknąć ikonę Aktywacja systemu Windows w obszarze powiadomień.
 2. Kliknij pozycję Tak, chcę zadzwonić do przedstawiciela biura obsługi klienta, aby wykonać aktywację systemu Windows.
 3. Kliknij pozycję Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji podczas aktywacji produktu Windows, kliknij przycisk Wstecz, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wykonaj instrukcje podane w oknie dialogowym Aktywacja systemu Windows przez telefon, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga W tym momencie zostanie wyświetlony numer zależny od wybranej lokalizacji.
 5. Po ukończeniu aktywacji i wyświetleniu poniższego komunikatu kliknij przycisk OK.
  Twoja kopia systemu Windows została pomyślnie uaktywniona.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie będzie można ustanowić połączenia w trybie online za pomocą modemu lub Internetu, kreator wyświetli monit o skontaktowanie się z przedstawicielem działu obsługi klienta w celu aktywowania kopii systemu Windows XP przez telefon.Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skontaktować się telefonicznie z Centrum aktywacji produktów firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać informacje na temat aktywacji produktów Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?pg=mpa&displaylang=pl
Aby zapoznać się z listą często zadawanych pytań dotyczących aktywacji produktów Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=pl&pg=faq
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aktywacji systemu Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306555 System Windows XP należy aktywować w ciągu 30 dni od daty uaktualnienia wersji ewaluacyjnej do wersji detalicznej systemu Windows XP
291983 Porty używane przez aktywację produktu Windows
291997 Jak aktywować system Windows XP przy użyciu pliku Unattend.txt

Właściwości

Numer ID artykułu: 307890 - Ostatnia weryfikacja: 8 marca 2014 - Weryfikacja: 16.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbsetup kbcip kbvideocontent KB307890

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com