ID článku: 307890 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Systém Windows XP používa softvérovú technológiu aktivácie produktu. Z tohto dôvodu musíte svoju kópiu systému Windows XP pred začatím používania aktivovať. V tomto článku je uvedené, ako postupovať pri aktivácii systému Windows XP.

Princíp aktivácie

Aktivácia produktu redukuje softvérovú kriminalitu, ktorá sa označuje ako „príležitostné kopírovanie“. Za príležitostné kopírovanie sa považuje zdieľanie a inštalovanie softvéru, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou koncového používateľa (EULA).

Aktivácia produktu zabezpečuje, aby bola každá licencia systému Windows XP nainštalovaná v súlade s licenčnou zmluvou, a aby nebola nainštalovaná vo väčšom počte počítačov, ako je povolené v tejto zmluve. Systém Windows vytvára jedinečnú identifikáciu inštalácie, ktorá je založená na informáciách z identifikačného čísla produktu a hardvérového identifikátora, ktoré sa vytvárajú pri inštalácii systému Windows XP. Ak chcete vykonať aktiváciu, poskytnite spoločnosti Microsoft identifikáciu inštalácie prostredníctvom Sprievodcu aktiváciou systému Windows. Môžete na to použiť Internet alebo telefón. Identifikácia inštalácie zaznamenáva aj identifikačné číslo produktu priradené k vášmu počítaču a do počítača sa potom odošle potvrdzovací kľúč na aktiváciu systému Windows XP.

Aktivácia je anonymná a nevyžaduje zadávanie žiadnych osobných údajov. V identifikácii inštalácie sa zaznamená identifikačné číslo produktu priradené k vášmu počítaču a potvrdenie sa pošle do spoločnosti Microsoft. Svoj kód Product Key potom môžete použiť na inštaláciu systému Windows v danom počítači, pričom počet inštalácií systému v tomto počítači už nebude obmedzený. Ak však budete chcieť systém Windows s týmto kódom Product Key inštalovať do iného počítača, budete sa pravdepodobne musieť obrátiť na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft.

Aktiváciu je potrebné vykonať do 30 dní od prvého spustenia systému Windows XP. Ak budete chcieť systém Windows aktivovať niekoľko dní po inštalácii, môžete na to použiť ikonu Aktivácia systému Windows, ktorá sa bude zobrazovať v oblasti oznámení. Táto ikona bude pravidelne zobrazovať upozornenie, ktoré vám bude pripomínať, koľko dní vám ešte zostáva do aktivácie produktu. Po uplynutí 30 dní budete musieť systém Windows aktivovať, inak ho nebudete môcť ďalej používať.

Počas aktivácie môžete svoju kópiu systému Windows aj zaregistrovať. Aktivácia a registrácia produktu sú dve rôzne veci. Zatiaľ čo aktivácia je povinná, registrácia povinná nie je. Ak sa rozhodnete pre registráciu systému Windows XP a poskytnete pri tom svoje meno, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné informácie, môžete sa prihlásiť na odber informácií o aktualizáciách produktu a iných špeciálnych ponukách.

Poznámka Niektoré inštalácie výrobcov OEM a vybraté inštalácie systému Windows XP na základe multilicencií sú vopred aktivované a nevyžadujú žiadne ďalšie kroky na aktiváciu. Ak chcete skontrolovať stav aktivácie svojho produktu, kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo, ukážte na položku Systémové nástroje a potom kliknite na príkaz Aktivácia systém Windows.

Metódy aktivácie

Svoju kópiu systému Windows XP môžete aktivovať niektorou z nasledujúcich metód:
 • Aktivácia systému Windows XP prostredníctvom Internetu

  Ak použijete túto metódu, Sprievodca aktiváciou systému Windows vytvorí pripojenie na aktivačný server, odošle identifikáciu inštalácie a potom spracuje požiadavku na aktiváciu.
 • Aktivácia systému Windows XP prostredníctvom modemu

  Ak máte modem, ale nemáte pripojenie na Internet, sprievodca zistí modem a vytvorí pripojenie na aktivačný server prostredníctvom telefónnej linky.
 • Aktivácia systému Windows XP prostredníctvom telefónu

  Ak nemáte modem ani internetové pripojenie, môžete systém Windows XP aktivovať telefonicky u zástupcu oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft. V okne Sprievodcu aktiváciou sa zobrazí telefónne číslo, na ktoré môže zdarma zavolať.

Video: Aktivácia systému Windows v počítači

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets video1
uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl=http://aka.ms/nlmzbv
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets video2


Postupy pri použití jednotlivých možností sú popísané v nasledujúcich sekciách.

Postup pri aktivácii systému Windows XP prostredníctvom Internetu

Ak chcete systém Windows XP aktivovať prostredníctvom Internetu, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo, ukážte na položku Systémové nástroje a potom kliknite na položku Aktivácia systému Windows.

  alebo kliknite na ikonu Aktivácia systému Windows v oblasti oznámení.
 2. Kliknite na možnosť Áno, chcem aktivovať systém Windows cez Internet.
 3. Kliknite na položku Prečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov poskytnutých pri aktivácii produktu Windows, kliknite na tlačidloNaspäť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Použite jednu z nasledovných metód:
  • Ak chcete systém Windows súčasne aktivovať aj zaregistrovať, kliknite na možnosť Áno, chcem registrovať a aktivovať systém Windows naraz, kliknite na položku Prečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov poskytnutých pri registrácii systému Windows, kliknite na tlačidlo Naspäť, kliknite na tlačidlo Ďalej, zadajte do príslušných polí registračného formulára svoje kontaktné údaje a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Vedľa polí, ktoré je nutné povinne vyplniť, sa zobrazí hviezdička (*).
  • Ak chcete systém Windows iba aktivovať, kliknite na možnosť Nie, nechcem teraz registrovať systém Windows, chcem ho iba aktivovať a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  Sprievodca vytvorí pripojenie na aktivačný server a potom spracuje požiadavku na aktiváciu.
 5. Po dokončení aktivácie kliknite v nasledujúcom hlásení na tlačidlo OK:
  Úspešne ste aktivovali kópiu systému Windows.

Postup pri aktivácii systému Windows XP prostredníctvom modemu

Ak chcete systém Windows XP aktivovať prostredníctvom modemu, použite postup v tejto sekcii:

Poznámka Nasledujúce kroky sa zhodujú s postupom pri aktivácii systému Windows prostredníctvom Internetu, ktorý je popísaný v časti „Postup pri aktivácii systému Windows XP prostredníctvom Internetu“. Ak máte k dispozícii pripojenie na Internet a chcete vykonať aktiváciu pomocou modemu, je nutné pred vykonaním týchto krokov odpojiť pripojenie na Internet.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo, ukážte na položku Systémové nástroje a potom kliknite na položku Aktivácia systému Windows.

  alebo kliknite na ikonu Aktivácia systému Windows v oblasti oznámení.
 2. Kliknite na možnosť Áno, chcem aktivovať systém Windows cez Internet.
 3. Kliknite na položku Prečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov poskytnutých pri aktivácii produktu Windows, kliknite na tlačidloNaspäť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Použite jednu z nasledovných metód:
  • Ak chcete systém Windows súčasne aktivovať aj zaregistrovať, kliknite na možnosť Áno, chcem registrovať a aktivovať systém Windows naraz, kliknite na položku Prečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov poskytnutých pri registrácii systému Windows, kliknite na tlačidlo Naspäť, kliknite na tlačidlo Ďalej, zadajte do príslušných polí registračného formulára svoje kontaktné údaje a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Vedľa polí, ktoré je nutné povinne vyplniť, sa zobrazí hviezdička (*).
  • Ak chcete systém Windows iba aktivovať, kliknite na možnosť Nie, nechcem teraz registrovať systém Windows, chcem ho iba aktivovať a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  Sprievodca vytvorí pripojenie na aktivačný server a potom spracuje požiadavku na aktiváciu.
 5. Po dokončení aktivácie kliknite v nasledujúcom hlásení na tlačidlo OK:
  Úspešne ste aktivovali kópiu systému Windows.

Postup pri aktivácii systému Windows XP prostredníctvom telefónu

Ak sa chcete obrátiť na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a aktivovať systém Windows telefonicky, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo, ukážte na položku Systémové nástroje a potom kliknite na položku Aktivácia systému Windows.

  alebo kliknite na ikonu Aktivácia systému Windows v oblasti oznámení.
 2. Kliknite na možnosť Áno, chcem aktivovať systém Windows cez telefón so zástupcom oddelenia služieb zákazníkom.
 3. Kliknite na položku Prečítajte si prehlásenie o používaní osobných údajov poskytnutých pri aktivácii produktu Windows, kliknite na tlačidloNaspäť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Postupujte podľa pokynov uvedených v dialógovom okne Aktivovať systém Windows telefonicky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka Zobrazí sa telefónne číslo, ktoré sa líši v závislosti od vybratej oblasti.
 5. Po dokončení aktivácie kliknite v nasledujúcom hlásení na tlačidlo OK:
  Úspešne ste aktivovali kópiu systému Windows.

Riešenie problémov

Ak sa vám nepodarí vytvoriť pripojenie online prostredníctvom Internetu ani modemu, sprievodca zobrazí výzvu na aktiváciu kópie systému Windows XP cez telefón pomocou zástupcu oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft.Odkazy

Informácie o kontaktovaní strediska aktivácie produktov spoločnosti Microsoft prostredníctvom telefónu získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: 
Informácie o aktivácii systému Windows nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?pg=mpa&displaylang=sk
Zoznam najčastejších otázok týkajúcich sa aktivácie systému Windows nájdete na nasledujúcej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=sk&pg=faq
Ďalšie informácie o aktivácii systému Windows XP nájdete po kliknutí na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
306555 Systém Windows XP je nutné aktivovať do 30 dní od inovácie systému zo skúšobnej verzie na úplnú maloobchodnú verziu systému Windows XP
291983 Porty používané pri aktivácii systému Windows
291997 Postup pri aktivácii systému Windows XP pomocou súboru Unattend.txt

Vlastnosti

ID článku: 307890 - Posledná kontrola: 8. marca 2014 - Revízia: 9.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbsetup kbcip kbvideocontent KB307890

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com