หมายเลขบทความ (Article ID): 307890 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Windows XP ใช้เทคโนโลยีการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ ดังนั้น คุณต้องเปิดใช้งานโปรแกรม Windows XP เพื่อใช้งาน บทความนี้จะอธิบายวิธีเปิดใช้งาน Windows XP

การเปิดใช้งานมีการทำงานอย่างไร

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะลดรูปแบบของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันในชื่อของ "การคัดลอกอย่างไม่เป็นทางการ" การคัดลอกอย่างไม่เป็นทางการเป็นการแบ่งปันและการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ (EULA) ของซอฟต์แวร์

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะทำให้มั่นใจได้ว่ามีการติดตั้งใบอนุญาตแต่ละใบของ Windows XP ตาม EULA และไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ในจำนวนที่เกินกว่าที่ใบอนุญาตได้อนุญาตไว้ Windows สร้างหมายเลขการติดตั้ง (ID) ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขฮาร์ดแวร์ ที่จะสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Window XP เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้ใช้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows เพื่อแสดงหมายเลขการติดตั้งแก่ Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือสายโทรศัพท์ หมายเลขการติดตั้งจะบันทึกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกันไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขการยืนยันจะถูกส่งกลับไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Windows XP

การเปิดใช้งานจะไม่ระบุชื่อ และไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดใช้งาน หมายเลขการติดตั้งจะบันทึกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกันไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ และการยืนยันจะถูกส่งกลับไปที่ Microsoft จากนั้น คุณสามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Windows ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์นั้น คุณอาจต้องติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft

ต้องมีการเปิดใช้งานภายใน 30 วันนับจากวันแรกที่คุณเริ่ม Windows XP ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งาน Windows ในวันใดวันหนึ่งหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมไป ไอคอน การเปิดใช้งาน Windows จะปรากฏในพื้นที่แจ้งให้ทราบ ไอคอนนี้จะแสดงการแจ้งเป็นระยะๆ เพื่อเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่คุณจะต้องเปิดใช้งาน หลังจากหมดเวลา 30 วัน คุณต้องเปิดใช้งาน Windows เพื่อใช้งาน Windows อย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างการเปิดใช้งาน คุณสามารถลงทะเบียนโปรแกรม Windows ของคุณได้ การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะแตกต่างจากการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการเปิดใช้งานเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ แต่การลงทะเบียนเป็นตัวเลือก ถ้าคุณต้องการลงทะเบียน Windows XP ด้วยการให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ คุณสามารถเลือกที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ได้

หมายเหตุ การติดตั้ง Windows XP จากผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และจากที่เลือกไว้บางรายการ ซึ่งใช้ข้อตกลง Volume License มีการเปิดใช้งานไว้ล่วงหน้าแล้ว และไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการเปิดใช้งาน เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งานของคุณ ให้คลิกStart ชี้ไปที่ All Programs ชี้ไปที่ Accessories ชี้ไปที่ System Tools จากนั้นคลิก Activate Windows

วิธีการเปิดใช้งาน

คุณสามารถเปิดใช้งานโปรแกรม Windows XP โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • เปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้อินเทอร์เน็ต

  ถ้าคุณใช้วิธีการนี้ ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows จะสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน ส่งหมายเลขการติดตั้งของคุณ จากนั้นจะประมวลผลคำขอการเปิดใช้งาน
 • เปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้โมเด็ม

  ถ้าคุณมีโมเด็ม แต่คุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวช่วยสร้างจะตรวจหาโมเด็มของคุณ และสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานผ่านสายโทรศัพท์
 • เปิดใช้งาน Windows XP ทางโทรศัพท์

  ถ้าคุณไม่มีโมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดใช้งาน Windows XP โดยโทรศัพท์ไปที่ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะแสดงหมายเลขโทรฟรีที่คุณสามารถโทรออกได้

วิดีโอ: วิธีเปิดใช้งาน Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl=http://aka.ms/nlmzbv
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


ส่วนต่างๆ ในบทความต่อไปนี้จะอธิบายวิธีใช้วิธีการเหล่านี้แต่ละรายการ

วิธีการเปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้อินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกStart ชี้ไปที่ All Programs ชี้ไปที่ Accessories ชี้ไปที่ System Tools จากนั้นคลิก Activate Windows

  หรือ คลิกที่ไอคอน Windows Activation พื้นที่แจ้งให้ทราบ
 2. คลิกที่ Yes, let's activate Windows over the Internet now
 3. คลิกที่ Read the Windows Product Activation Privacy Statement คลิก Back จากนั้นคลิก Next
 4. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการลงทะเบียนและเปิดใช้งาน Windows ในเวลาเดียวกัน ให้คลิก Yes, I want to register and activate Windows at the same time คลิก Read the Windows Registration Privacy Statement คลิก Back คลิก Next พิมพ์ข้อมูลที่ติดต่อในช่องที่เหมาะสมในฟอร์มการลงทะเบียน จากนั้นคลิกที่ Next เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏถัดจากข้อมูลที่จำเป็น
  • ถ้าคุณต้องการเพียงเปิดใช้งาน Windows ให้คลิก No, I don't want to register now; let's just activate Windows แล้วคลิกที่ Next
  ตัวช่วยสร้างจะสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน จากนั้นจะประมวลผลคำขอการเปิดใช้งาน
 5. เมื่อการเปิดใช้งานดำเนินการเสร็จสิ้น และคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  คุณได้เปิดใช้งานสำเนาของ Windows นี้เสร็จสมบูรณ์

วิธีการเปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้โมเด็ม

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้โมเด็ม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนนี้

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเดียวกับที่ใช้เพื่อเปิดใช้งาน Windows ผ่านอินเทอร์เน็ตในส่วน "วิธีเปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้อินเทอร์เน็ต" ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและคุณต้องการเปิดใช้งานผ่านโมเด็ม ให้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกStart ชี้ไปที่ All Programs ชี้ไปที่ Accessories ชี้ไปที่ System Tools จากนั้นคลิก Activate Windows

  หรือ คลิกที่ไอคอน Windows Activation พื้นที่แจ้งให้ทราบ
 2. คลิกที่ Yes, let's activate Windows over the Internet now
 3. คลิกที่ Read the Windows Product Activation Privacy Statement คลิก Back จากนั้นคลิก Next
 4. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการลงทะเบียนและเปิดใช้งาน Windows ในเวลาเดียวกัน ให้คลิก Yes, I want to register and activate Windows at the same time คลิก Read the Windows Registration Privacy Statement คลิก Back คลิก Next พิมพ์ข้อมูลที่ติดต่อในช่องที่เหมาะสมในฟอร์มการลงทะเบียน จากนั้นคลิกที่ Next เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏถัดจากข้อมูลที่จำเป็น
  • ถ้าคุณต้องการเพียงเปิดใช้งาน Windows ให้คลิก No, I don't want to register now; let's just activate Windows แล้วคลิกที่ Next
  ตัวช่วยสร้างจะสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน จากนั้นจะประมวลผลคำขอการเปิดใช้งาน
 5. เมื่อการเปิดใช้งานดำเนินการเสร็จสิ้น และคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  คุณได้เปิดใช้งานสำเนาของ Windows นี้เสร็จสมบูรณ์

วิธีการเปิดใช้งาน Windows XP ทางโทรศัพท์

เมื่อต้องการติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อเปิดใช้งาน Windows ทางโทรศัพท์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกStart ชี้ไปที่ All Programs ชี้ไปที่ Accessories ชี้ไปที่ System Tools จากนั้นคลิก Activate Windows

  หรือ คลิกที่ไอคอน Windows Activation พื้นที่แจ้งให้ทราบ
 2. คลิก Yes, I want to telephone a customer service representative to active Windows now
 3. คลิกที่ Read the Windows Product Activation Privacy Statement คลิก Back จากนั้นคลิก Next
 4. ดำเนินการตามขั้นตอนในกล่องโต้ตอบ Activate Windows by phone จากนั้นคลิก Next

  หมายเหตุ หมายเลขจะปรากฏในทันที และจะแตกต่างกันตามตำแหน่งที่คุณเลือก
 5. เมื่อการเปิดใช้งานดำเนินการเสร็จสิ้น และคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK
  คุณได้เปิดใช้งานสำเนาของ Windows นี้เสร็จสมบูรณ์

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อทางออนไลน์โดยใช้โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวช่วยสร้างจะแสดงพร้อมท์ให้คุณติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม Windows XP ทางโทรศัพท์ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft Product Activation Center ทางโทรศัพท์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?pg=mpa&displaylang=th
สำหรับรายการของคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=th&pg=faq
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306555 คุณต้องเปิดใช้งาน Windows XP ภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณปรับรุ่น Windows XP จากรุ่นทดลองเป็นรุ่นขายปลีก
291983 พอร์ตที่ใช้งานโดยการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows
291997 วิธีเปิดใช้งาน Windows XP โดยใช้แฟ้ม Unattend.txt

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307890 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbsetup kbcip kbvideocontent KB307890

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com