Synchronizace času se službou Systémový čas v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 307897 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Článek popisuje postup synchronizace času v počítačích pomocí služby Systémový čas.

Služba Systémový čas v systému Microsoft Windows XP automaticky synchronizuje vnitřní hodiny počítače s jinými hodinami v síti. Zdroj času pro tuto synchronizaci se může lišit podle toho, zda se jedná o počítač připojený do domény služby Active Directory, nebo zda se jedná o počítač připojený do pracovní skupiny.

Jsou-li počítače součástí pracovní skupiny, nastavení synchronizace času musíte konfigurovat ručně. Chcete-li z počítače vytvořit místní spolehlivý zdroj přesného času, nakonfigurujte v počítači službu Systémový čas tak, aby používala známý zdroj přesného času. Služba může využívat buď speciální hardware, nebo zdroj přesného času v Internetu. Všechny ostatní počítače ve skupině potom můžete ručně nakonfigurovat tak, aby svůj čas synchronizovaly s tímto místním zdrojem přesného času.

Pokud jsou počítače součástí domény Active Directory, služba Systémový čas bude konfigurována automaticky pomocí služby Systémový čas, která je dostupná na řadičích domény. Služba Systémový čas nakonfiguruje řadič domény jako spolehlivý zdroj času ve své doméně a pravidelně se synchronizuje s tímto zdrojem. Tato nastavení můžete podle potřeby změnit.

Synchronizace času v členském počítači domény služby Active Directory

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Příslušenství a klepněte na příkaz Příkazový řádek.
 2. Zadejte w32tm /resync a stiskněte klávesu ENTER.

Synchronizace vnitřního serveru času s externím zdrojem

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Příslušenství a klepněte na příkaz Příkazový řádek.
 2. Zadejte následující řádek, kde položka seznam_druhých_stran představuje seznam serverů DNS nebo IP adres příslušných zdrojů času, ve kterém jsou jednotlivé položky odděleny čárkami. Potom stiskněte klávesu ENTER:
  w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:seznam_druhých_stran
 3. Zadejte w32tm /config /update a stiskněte klávesu ENTER.
Poznámky
 • Tento postup je nejčastěji používán pro synchronizaci vnitřního zdroje času v síti s velmi přesným externím zdrojem času. Postup můžete provést v libovolném počítači se systémem Windows XP.
 • Pokud se počítači nepodaří připojit k serverům, postup selže a do protokolu událostí systému bude přidán záznam.
 • Přesný časový údaj můžete získat z počítačů v Internetu. Můžete například použít službu NIST Network Time (Čas v síti NIST) Národního institutu standardů a technologie (National Institute of Standards and Technology).

Postup konfigurace služeb

Spuštění, ukončení, pozastavení, obnovení a restartování služby

Poznámka: K provedení tohoto postupu je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení tohoto postupu znemožněno také nastavením síťových zásad.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, potom klepněte na položku Výkon a údržba a potom na položku Nástroje pro správu. Poklepejte na ikonu Služby.
 2. V podokně Podrobnosti klepněte na požadovanou službu.
 3. V nabídce Akce klepněte na příkaz Spustit, Zastavit, Pozastavit, Pokračovat nebo Restartovat.
 4. Parametry spuštění služby můžete konfigurovat následujícím způsobem: Klepněte na službu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkazVlastnosti. Ještě před klepnutím na příkaz Spustit zadejte do textového pole Parametry spuštění příslušné parametry. Tato nastavení budou použita pouze jednou a nebudou uložena. Znak zpětného lomítka (\) je interpretován jako řídicí znak. Pokud chcete v parametru uvést zpětné lomítko, musíte ho zdvojit.
Poznámky
 • Pokud spustíte, zastavíte nebo restartujete nějakou službu, budou také ovlivněny všechny služby, které jsou na této službě závislé.
 • Změna ve výchozích nastaveních služby může mít za následek selhání klíčových služeb. Dbejte zvýšené opatrnosti v případě, že měníte nastavení Typ spouštění a Účet pro přihlášení služeb, které jsou nakonfigurovány k automatickému spouštění.

Konfigurace způsobu spouštění služby

Poznámka: K provedení tohoto postupu je nutné, abyste byli přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení tohoto postupu znemožněno také nastavením síťových zásad.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, potom klepněte na položku Výkon a údržba a potom na položku Nástroje pro správu. Poklepejte na ikonu Služby.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na službu, kterou chcete konfigurovat, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Obecné a v rozevíracím seznamu Typ spouštění klepněte na položku Automaticky, Ručně nebo Zakázáno.
 4. Chcete-li zadat uživatelský účet, který může služba použít pro přihlášení, klepněte na kartu Přihlášení a použijte jeden z následujících postupů:
  • Chcete-li, aby služba používala Místní systémový účet, klepněte na přepínač Místní systémový účet.
  • Chcete-li, aby služba používala účet místní služby LocalService, klepněte na přepínač Tento účet a v poli zadejte hodnotu NT AUTHORITY\LocalService.
  • Chcete-li, aby služba používala účet síťové služby NetworkService, klepněte na přepínač Tento účet a v poli zadejte hodnotu NT AUTHORITY\NetworkService.
  • Chcete-li zadat jiný účet, klepněte na přepínač Tento účet, klepněte na tlačítko Procházet a zadejte požadovaného uživatele v dialogovém okně Vyberte uživatele. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
 5. Zadejte heslo pro uživatelský účet do polí Heslo a Potvrzení hesla a potom klepněte na tlačítko OK.
Poznámky
 • Změna ve výchozích nastaveních služby může mít za následek selhání klíčových služeb. Dbejte zvýšené opatrnosti v případě, že měníte nastavení Typ spouštění a Účet pro přihlášení služeb, které jsou nakonfigurovány k automatickému spouštění.
 • Pokud dojde po povolení nebo zakázání služby k potížím při spouštění počítače, mělo by být možné počítač spustit v nouzovém režimu. V tomto režimu můžete změnit konfiguraci služeb nebo obnovit výchozí konfiguraci.
 • Pokud zaškrtnete políčko Povolit službě používání plochy, nakonfigurujete tím službu k poskytnutí uživatelského rozhraní na ploše. Funkce je dostupná pouze v případě zvolení položky Místní systémový účet a pouze v případě, že je služba konfigurována tak, aby komunikovala s plochou.

Odstraňování potíží

Pokud byla služba Systémový čas ručně zastavena, nebudou moci klienti provést synchronizaci se servery. Chcete-li tento problém vyřešit, spusťte službu Systémový čas.

Postup spuštění služby Systémový čas:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na příkaz Příslušenství a klepněte na příkaz Příkazový řádek.
 2. Zadejte net start w32time a stiskněte klávesu ENTER.

Vlastnosti

ID článku: 307897 - Poslední aktualizace: 8. března 2014 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbresolve kbhowto kbhowtomaster KB307897

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com