Τρόπος συγχρονισμού της ώρας με την υπηρεσία ώρας των Windows στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 307897 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο συγχρονισμού της ώρας στους υπολογιστές σας, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ώρας των Windows.

Στα Microsoft Windows XP, η υπηρεσία ώρας των Windows συγχρονίζει αυτόματα το εσωτερικό ρολόι του υπολογιστή σας με άλλα ρολόγια του δικτύου. Η προέλευση χρόνου για αυτόν το συγχρονισμό ποικίλλει, ανάλογα με το αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με έναν τομέα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή με μια ομάδα εργασίας.

Όταν οι υπολογιστές είναι μέρος μιας ομάδας εργασίας, πρέπει να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις παραμέτρους συγχρονισμού ώρας. Μπορείτε να προσδιορίσετε έναν υπολογιστή ως τοπικά αξιόπιστη προέλευση χρόνου, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους της υπηρεσίας ώρας των Windows στον συγκεκριμένο υπολογιστή, ώστε να χρησιμοποιεί μια γνωστή, ακριβή προέλευση χρόνου, χρησιμοποιώντας είτε ειδικό λογισμικό είτε μια προέλευση χρόνου διαθέσιμη στο Internet. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους όλους των άλλων υπολογιστών ομάδας εργασίας με μη αυτόματο τρόπο, για να συγχρονίσετε την ώρα τους με αυτήν την τοπική προέλευση χρόνου.

Εάν οι υπολογιστές ανήκουν σε έναν τομέα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, η υπηρεσία ώρας των Windows ρυθμίζει τις παραμέτρους της αυτόματα, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ώρας των Windows που είναι διαθέσιμη στους ελεγκτές τομέα. Η υπηρεσία ώρας των Windows ρυθμίζει έναν ελεγκτή τομέα στον τομέα της ως αξιόπιστη προέλευση χρόνου και συγχρονίζεται περιοδικά με αυτήν την προέλευση. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αντικαταστήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Τρόπος συγχρονισμού της ώρας σε έναν υπολογιστή-μέλος σε έναν τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Πληκτρολογήστε w32tm /resync και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Τρόπος συγχρονισμού ενός διακομιστή εσωτερικής ώρας με μια εξωτερική προέλευση

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή, στην οποία το στοιχείο peerlist είναι μια διαχωρισμένη με κόμματα λίστα των ονομάτων Συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) ή των διευθύνσεων IP των κατάλληλων προελεύσεων χρόνου, και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:peerlist
 3. Πληκτρολογήστε w32tm /config /update και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Σημειώσεις
 • Η πιο κοινή χρήση αυτής της διαδικασίας είναι ο συγχρονισμός της αξιόπιστης προέλευσης χρόνου του εσωτερικού δικτύου με μια πολύ ακριβή εξωτερική προέλευση χρόνου. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία σε οποιονδήποτε υπολογιστή βασισμένο στα Windows XP.
 • Εάν ο υπολογιστής δεν μπορεί να προσεγγίσει τους διακομιστές, η διαδικασία δεν είναι επιτυχής και εγγράφεται μια καταχώρηση στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστές στο Internet, για να παρέχετε ακριβείς πληροφορίες χρόνου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το National Institute of Standards and Technology (NIST), που παρέχει την υπηρεσία NIST Network Time.

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων υπηρεσιών

Τρόπος έναρξης, διακοπής, παύσης, συνέχισης ή επανεκκίνησης μιας υπηρεσίας

Σημείωση Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής ή μέλος της ομάδας διαχειριστών για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου μπορεί επίσης να αποτρέψουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services).
 2. Στο παράθυρο "Λεπτομέρειες", κάντε κλικ στην υπηρεσία.
 3. Στο μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Εκκίνηση (Start), Διακοπή (Stop), Παύση (Pause), Συνέχιση (Resume) ή Επανεκκίνηση (Restart).
 4. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους έναρξης για μια υπηρεσία, κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν πληκτρολογήστε τις παραμέτρους στο πλαίσιο Παράμετροι έναρξης (Start parameters) πριν να κάνετε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση (Start). Αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και δεν αποθηκεύονται. Ένας χαρακτήρας ανάστροφης καθέτου (\) θεωρείται χαρακτήρας escape. Πληκτρολογήστε δύο ανάστροφες καθέτους για κάθε ανάστροφη κάθετο σε μια παράμετρο.
Σημειώσεις
 • Εάν διακόψετε, ξεκινήσετε ή επανεκκινήσετε μια υπηρεσία, επηρεάζονται και οι εξαρτώμενες υπηρεσίες.
 • Η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων υπηρεσιών ενδέχεται να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία των βασικών υπηρεσιών. Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις Τύπος εκκίνησης (Startup Type) και Σύνδεση ως (Log On As) για υπηρεσίες που έχουν ρυθμιστεί να ξεκινούν αυτόματα.

Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων εκκίνησης μιας υπηρεσίας

Σημείωση Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή μέλος της ομάδας διαχειριστών για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου μπορεί επίσης να αποτρέψουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και κατόπιν στο πλαίσιο Τύπος εκκίνησης (Startup type), κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη (Automatic), Μη αυτόματη (Manual) ή Ανενεργός (Disabled).
 4. Για να καθορίσετε το λογαριασμό χρήστη που μπορεί να χρησιμοποιήσει η υπηρεσία για σύνδεση, κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Log On) και κατόπιν χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Για να καθορίσετε ότι η υπηρεσία θα χρησιμοποιεί το λογαριασμό LocalSystem, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός τοπικού συστήματος (Local System account).
  • Για να καθορίσετε ότι η υπηρεσία θα χρησιμοποιεί το λογαριασμό LocalService, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτός ο λογαριασμός (This account) και κατόπιν πληκτρολογήστε NT AUTHORITY\LocalService.
  • Για να καθορίσετε ότι η υπηρεσία θα χρησιμοποιεί το λογαριασμό NetworkService, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτός ο λογαριασμός (This account) και κατόπιν πληκτρολογήστε NT AUTHORITY\NetworkService.
  • Για να καθορίσετε έναν άλλο λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτός ο λογαριασμός (This account), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) και κατόπιν καθορίστε ένα λογαριασμό χρήστη στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρήστη (Select User). Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password) και στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης (Confirm password) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημειώσεις
 • Η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων υπηρεσιών ενδέχεται να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία των βασικών υπηρεσιών. Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις Τύπος εκκίνησης (Startup Type) και Σύνδεση ως (Log On As) για υπηρεσίες που έχουν ρυθμιστεί να ξεκινούν αυτόματα.
 • Εάν μετά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση μιας υπηρεσίας αντιμετωπίσετε κάποιο ζήτημα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία. Κατόπιν, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας ή να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων.
 • Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αλληλεπίδραση της υπηρεσίας με την επιφάνεια εργασίας (Allow service to interact with desktop), οι παράμετροι της υπηρεσίας θα ρυθμιστούν έτσι ώστε να παρέχουν περιβάλλον εργασίας χρήστη σε μια επιφάνεια εργασίας. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν κάνετε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός τοπικού συστήματος (Local System account) και μόνο αν οι παράμετροι της υπηρεσίας είναι ρυθμισμένες για αλληλεπίδραση με την επιφάνεια εργασίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Υπολογιστές-πελάτες που δεν είναι συγχρονισμένοι με διακομιστές μπορεί να προκύψουν αν η υπηρεσία ώρας των Windows έχει διακοπεί με μη αυτόματο τρόπο. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ξεκινήστε την υπηρεσία ώρας των Windows.

Για να ξεκινήσετε την υπηρεσία ώρας των Windows:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Πληκτρολογήστε net start w32time και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 307897 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbhowto kbhowtomaster KB307897

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com