การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308006 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการติดตั้งและการใช้ Internet Connection Sharing ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อร่วมกัน คุณสามารถใช้ร่วมกันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหนึ่งระหว่างคอมพิวเตอร์สองราย หรือมากกว่า ก่อนที่คุณติดตั้ง หรือใช้การเชื่อมต่อร่วมกัน คุณควรติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรืออ่านของ ISP ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการใช้เพื่อกำหนดว่าถ้าคุณได้รับอนุญาตให้การเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน

การตั้งค่าคอนฟิกของโฮสต์

การติดตั้งการเชื่อมต่อร่วมกัน คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย หรือกำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกันด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่การสื่อสารแล้ว คลิกตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่าย.
 2. คลิกถัดไปจนกว่าคุณเห็นการเลือกวิธีการเชื่อมต่อกล่องโต้ตอบ
 3. คลิกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงและจากนั้น ดำเนินการตัวช่วยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งการเชื่อมต่อร่วมกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการเชื่อมต่อร่วมกันด้วยตนเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306126วิธีการกำหนดค่า Internet Connection Sharing ใน Windows XP
การใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายการตั้งค่าการเชื่อมต่อร่วมกันมีข้อดีดังต่อไปนี้:
 • โดยอัตโนมัติพยายามตรวจหาการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • คุณสามารถกำหนดค่าไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICF)
 • คุณสามารถเชื่อมอะแดปเตอร์เครือข่ายหลายที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณ
 • โปรแกรมจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ถูกดำเนินการ โดยตัวช่วยสร้างในแฟ้ม %SystemRoot%\Nsw.log ออก
ถ้าการติด Connection Sharing ตั้งไม่สำเร็จ ตรวจสอบต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ทำงานจากคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์การเชื่อมต่อร่วมกันก่อนที่จะเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซสามารถใช้ร่วมกันได้กับโปรแกรมเสริม ICS เชื่อมต่อเดียว(one-way) เช่นการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมที่ใช้อินเทอร์เฟซทั้งสองแบบดาวเทียมสำหรับสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลและการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์สำหรับการอัปโหลดข้อมูล จะไม่เข้ากันได้กับการเชื่อมต่อร่วมกันใน Windows XP
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกอินเทอร์เฟซที่ถูกต้องเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน อินเทอร์เฟซที่ใช้ร่วมกันต้องอยู่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • ถ้าคุณพยายามกำหนดค่าการเชื่อมต่อร่วมกันด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่อ การตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายในบ้านที่ไม่มี ICF ที่เปิดใช้งาน ถ้าเปิดใช้งาน ICF คุณต้องปิดอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ดังกล่าวก่อนที่คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อร่วมกันบนการเชื่อมต่อภายนอก หรือใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเครือข่ายเพื่อที่เปิดใช้งาน ICS ตัวช่วยสร้างการปิดใช้งาน ICF บนอินเทอร์เฟซเครือข่ายที่บ้าน
 • ตรวจสอบอยู่ IP บนการเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันว่า จะได้รับที่อยู่ IP จาก ISP ของคุณ
 • ตรวจสอบอยู่ IP บนอะแด็ปเตอร์ภายในเพื่อยืนยันว่า มีการกำหนดให้เป็น 192.168.0.1 ถ้าไม่ ปิดใช้งานการเชื่อมต่อร่วมกันบนการเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อภายในการรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ และจากนั้น เปิดใช้งาน ICS บนอะแด็ปเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน
 • ตรวจสอบแฟ้มบันทึกของระบบและแฟ้ม Nsw.log สำหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่า ICS เมื่อต้องดูเนื้อหาของ Nsw.log คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:nsw.logแล้ว คลิกตกลง.
When the installation issue has been resolved and Connection Sharing is enabled, verify that Internet connectivity is still functional on the ICS host computer before you test the ICS client computers.

หมายเหตุ:: Install Connection Sharing only on the computer that you use to connect to the Internet. This computer is referred to as the "host" computer. The other computers on the local area network (LAN) that use the host to connect to the Internet are referred to as "client" computers. If you configure Connection Sharing on multiple computers on your network, you may receive error messages that indicate that computers have duplicate IP addresses.

Client configuration and connectivity

After you verify connectivity on the host computer and verify that it can browse correctly in Microsoft Internet Explorer, troubleshoot the configuration and connectivity on the client computers. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. Open Internet Explorer to test the opening of a Web page. If Internet Explorer does not open successfully, continue with the following steps. Make sure that you test Internet Explorer after each step to determine whether the issue is resolved.
 2. Check the IP address that is assigned to the client by going to the Network Connections folder and double-clicking the adapter that is connected to the home network. This will open the status interface. ในการการสนับสนุนtab, make sure that the assigned IP address is in the range 192.168.0.x(ตำแหน่งxis a number between 2 and 254). If it is not, troubleshoot physical connectivity between the host computer and the client computer, and verify that the client computer is configured to receive an address by way of Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). To check the DHCP settings, follow these steps:
  1. Open the properties of the adapter on the client computer.
  2. คลิกเพื่อเลือกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)in the list of clients and protocols, and then clickคุณสมบัติ.
  3. ในการTCP/IP Propertiesกล่องโต้ตอบ คงทั่วไปแท็บ การตรวจสอบว่า การรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติและรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  4. If you still do not have a valid IP address assigned after checking these settings, try setting the TCP/IP properties manually. Set the IP address for an unused IP address, 192.168.0.xโดย:xis a number between 2 and 254 that is not already in use on the home network. Set the subnet mask for 255.255.255.0, the default gateway for 192.168.0.1, and the preferred and alternate DNS server settings for 192.168.0.1.
 3. Ping the Connection Sharing host address 192.168.0.1 to test connectivity to the host computer. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดนี้cmdcommand, and then clickตกลง.
  2. Type the following command to ping the host computer:
   ping 192.168.0.1
   You will see a series of replies, such as the following, that indicate that connectivity to the host computer is working:
     Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
  If this is not successful, there may be a connectivity issue, or you may have a problem with TCP/IP on the client computer. To rule this out, ping the IP address of the client computer. If this is successful, but the ping to the host address was not successful, there is likely a physical connectivity issue between the two computers.
 4. Use Internet Explorer to open a Web page by using the IP address. You can obtain the IP address of a Web site on the Internet by using the ping command from the Connection Sharing host computer. Verify that the host computer receives a correct reply from the Web server, because some servers do not respond to ping requests.

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดเพจที่ใน Internet Explorer โดยการใช้อยู่ IP แต่ขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้สำเร็จ พยายามเปิดแฟ้ม.html ท้องถิ่น หากสามารถ ไม่เป็นไปได้เชื่อมต่อกับหรือปัญหา Winsock ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ แก้ไขลักษณะการทำงานนี้ว่าการเชื่อมต่อร่วมกันไม่ในการกำหนดค่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูเนื้อหาของแฟ้มบันทึกของระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  308427วิธีการดูและจัดการล็อกเหตุการณ์ใน Event Viewer ใน Windows XP
 5. หากคุณสามารถเปิดเว็บไซต์ โดยใช้อยู่ IP ลองเปิดหน้า โดยใช้ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN), เช่น http://www.microsoft.com ความล้มเหลวณจุดนี้ระบุว่า ไม่มีปัญหาการจำแนกชื่อ ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อใช้ 192.168.0.1 เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ คุณสามารถตรวจสอบนี้ โดยการคลิกรายละเอียดในการการสนับสนุนแท็บของสถานะของการ์ดเชื่อมต่อ ถ้า 192.168.0.1 ไม่ปรากฏขึ้นเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดคุณสมบัติของการ์ดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  2. คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)ในรายการของไคลเอนต์ และโพรโทคอล แล้วคลิกคุณสมบัติ.
  3. ตรวจสอบในนั้นทั่วไปแท็บนี้คุณสมบัติของ TCP/IPกล่องโต้ตอบที่นั้นรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  หลังจากที่คุณตรวจสอบ ตรวจสอบว่า 192.168.0.1 จะแสดงอยู่ในขณะนี้เป็นอยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และ retest เชื่อมต่อแล้ว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308006 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbfirewall kbtshoot kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB308006 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308006

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com