JAK: Konfigurowanie komputera do przechodzenia w stan hibernacji w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 308098 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Podczas wchodzenia komputera w stan hibernacji wykonywana jest migawka wszystkich ustawień komputera i zawartości pamięci w komputerze, informacje są zapisywane na lokalnym dysku twardym, a następnie komputer zostaje wyłączony. Po ponownym uruchomieniu komputera wszystkie ustawienia i zawartość pamięci zostają przywrócone do stanu oryginalnego. W odróżnieniu od stanu wstrzymania, po przejściu do stanu hibernacji komputer nie potrzebuje zasilania do zachowania wszystkich niezbędnych informacji. Po wyjściu komputera ze stanu hibernacji wszystkie dokumenty i programy zostaną przywrócone do stanu oryginalnego. W tym artykule opisano sposób konfiguracji komputera zgodnego z systemem Windows 2000, który obsługuje interfejs ACPI, do przechodzenia w stan hibernacji.

Konfigurowanie komputera do przechodzenia w stan hibernacji

Aby skonfigurować komputer do samoczynnego wyłączania się po okresie braku aktywności i przejścia do stanu hibernacji, użyj następującej procedury.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje zasilania, a następnie kliknij kartę Hibernacja.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę hibernacji (jeśli jest ono jeszcze niezaznaczone).
 4. Kliknij kartę Schematy zasilania.
 5. W polu Hibernacja systemu kliknij okres czasu oznaczający brak aktywności komputera przed przejściem do stanu hibernacji, np. po 1 godzinie.

  UWAGA: Pole Hibernacja systemu jest dostępne na karcie Schematy zasilania, jeśli zaznaczono pole wyboru Włącz obsługę hibernacji.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Ręczne przełączanie komputera w stan hibernacji

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij.
 2. Kliknij opcję Hibernacja w polu Zamykanie systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

 • Aby włączyć obsługę hibernacji, należy się zalogować jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer ma połączenie z siecią, wykonanie tej procedury mogą uniemożliwić nieprawidłowe ustawienia zasad sieci.
 • Aby komputer można było przełączyć do stanu hibernacji, system BIOS w komputerze musi obsługiwać taką opcję.
 • Hibernacja jest niepraktyczna na komputerach, które pełnią rolę serwerów, ponieważ muszą być one zawsze dostępne; hibernacja powoduje, że serwer staje się niedostępny.
 • Procedury, które opisano w tym artykule, dotyczą komputerów obsługujących interfejs ACPI; nie dotyczą one komputerów obsługujących Zaawansowane zarządzanie energią. Procedura dotycząca Zaawansowanego zarządzania energią może się różnić, ponieważ za hibernację odpowiedzialny jest system BIOS komputera. Instrukcje dotyczące tej procedury znajdują się w podręczniku komputera.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242495 Troubleshooting Advanced Power Management in Windows 2000


Właściwości

Numer ID artykułu: 308098 - Ostatnia weryfikacja: 5 marca 2004 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster KB308098

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com