Ръчно отваряне на портове в Internet Connection Firewall (Защитната стена за Интернет връзки) в Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 308127 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описва ръчното отваряне на портове в Internet Connection Firewall (Защитната стена за Интернет връзки) в Windows XP

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При използване на ICF на локален компютър или шлюз програмите могат да изискват да отворите ръчно портове с цел да могат да функционират по правилен начин. Може да се наложи ръчно да отворите порт, ако искате да дадете достъп на потребители в Интернет до услуга, работеща на компютър с активирана ICF.

Забележка Реалните настройки на портовете зависят от конкретната програмата.

За да отворите ръчно порт, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Start (Старт), последвано от My Network Places (Мои мрежови места).
 2. Под Network Tasks (Мрежови задачи) щракнете върху View Network Connections (Мои мрежови връзки). (Или натиснете с десния бутон на мишката върху My Network Places (Моите мрежови места) на работния плот (desktop) и изберете Properties (Свойства).)
 3. Щракнете върху с десния бутон върху връзката, която искате да използвате за влизане в Интернет, след което изберете Properties (Свойства).
 4. Щракнете върху раздела Advanced (Разширени), след това върху Settings (Настройки).

  Забележка Ако бутонът Settings (Настройки) не е достъпен, това означава, че защитната стена за Интернет връзки (ICF) не е активирана за тази връзка и не е необходимо да отваряте портове (понеже те всички вече са отворени).
 5. Натиснете Add (Добави), за да отворите нов порт.
 6. В полето Description (Описание) напишете лесно запомнящо се наименование. Например въведете File Sharing : (Споделяне на файлове :) Port 445 (Порт 445).
 7. В полето Name or IP address of the computer hosting this service on your network (Име или IP адрес на компютъра, хостващ тази услуга във вашата мрежа) въведете 127.0.0.1.

  Забележка Можете да посочите IP адрес на вътрешен компютър. Все пак обикновено се използва адресът: 127.0.0.1.
 8. В полетата External port (Външен порт) и Internal port (Вътрешен порт) въведете номерата на портовете. Обикновено този номер е един и същи.
 9. Щракнете върху TCP или UDP и натиснете OK.
 10. Повторете стъпките от 1 до 9 за всеки порт, който желаете да отворите.
За допълнителна информация можете да отворите следните статии от Базата знания на Microsoft чрез щракване върху техните номера:
283673 Активиране и деактивиране на функцията Personal Firewall (Лична защитна стена) в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
307554 Програми изискват ръчно конфигуриране на портове при работа с Internet Connection Firewall (Защитна стена за Интернет връзки) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 308127 - Последна рецензия: 06 март 2006 г. - Редакция: 3.1
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Ключови думи: 
kbhowto kbnetwork KB308127

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com