Hálózati adapter IP-címének megváltoztatása a Windows 2000 rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 308199 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ez a cikk a hálózati adapterekhez rendelt IP-cím megváltoztatásának mikéntjét ismerteti. Az IP-címek kiosztása történhet automatikusan (feltéve, hogy a hálózaton működik DHCP-kiszolgáló) vagy kézzel megadva.


Hálózati adapterhez rendelt IP-cím megváltoztatása

 1. Jelentkezzen be a számítógépre a rendszergazdai fiókkal.
 2. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, és kattintson a Vezérlőpult parancsra.
 3. Kattintson duplán a Vezérlőpult Hálózati és telefonos kapcsolatok ikonjára. Megjelenik a Hálózati és telefonos kapcsolatok ablak.
 4. Kattintson a jobb gombbal a kérdéses helyi hálózati kapcsolatra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra. Megnyílik a helyi hálózati kapcsolat tulajdonságait összegző párbeszédpanel.
 5. Az Ez a kapcsolat a kijelölt összetevőket használja listában kattintson a TCP/IP protokoll elemre, majd kattintson a Tulajdonságok gombra. Megjelenik az Internet Protocol (TCP/IP) nevű protokoll tulajdonságait szemléltető párbeszédpanel.
 6. Hajtsa végre a következő két részben ismertetett műveleteket.

IP-cím automatikus kérése

E műveletsorral úgy beállíthatja be a számítógépet, hogy az automatikusan kérjen IP-címet valamely DHCP-kiszolgálótól. Ne feledje, hogy a hálózatban működnie kell legalább egy ilyen kiszolgálónak.
 1. Jelölje be az IP-cím automatikus kérése választógombot.
 2. Ha nem szeretné megadni a DNS-kiszolgáló IP-címét, a DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése választógombot jelölje be.
 3. Kattintson az OK gombra. Kattintson a helyi hálózati kapcsolat tulajdonságait összegző párbeszédpanel OK gombjára.
 4. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 5. Írja be a Megnyitás mezőbe a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 6. Írja be a parancssorba az ipconfig /release parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 7. Írja be az ipconfig /renew parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ekkor a DHCP-kiszolgáló IP-címet rendel a hálózati adapterhez, és a következő(höz hasonló) üzenet jelenik meg a képernyőn:
  Windows 2000: IP-beállítások

  Ethernet-adapter helyi hálózati kapcsolata:

  Kapcsolatspecifikus DNS-utótag: dns.microsoft.com
  IP-cím: 192.168.0.201
  Alhálózati maszk: 255.255.255.0
  Alapértelmezett átjáró: 192.168.0.1
 8. Írja be az exit parancsot, majd az ENTER billentyű megnyomásával lépjen ki a parancssorból.

IP-cím megadása

Az alábbi műveletek végrehajtásával IP-címet rendelhet az adott hálózati adapterhez.
 1. Az adapter IP-címének megadásához jelölje be A következő IP-cím használata választógombot.
 2. Írja be az IP-címet az IP-cím mezőbe. A cím csak egyedi lehet, és csak a hálózathoz tartozó IP-címtartományba eshet. A hálózathoz használható IP-címekről a hálózati rendszergazda nyújt felvilágosítást.
 3. Írja be a hálózat alhálózati maszkját az Alhálózati maszk mezőbe.
 4. Az Alapértelmezett átjáró mezőbe annak a számítógépnek vagy eszköznek az IP-címét kell beírni, amely kapcsolatot teremt a hálózat és a többi hálózat között, valamint az internet felé.
 5. Az Elsődleges DNS-kiszolgáló mezőbe az állomásneveket IP-címekké feloldó számítógép IP-címét kell írni.
 6. A Másodlagos DNS-kiszolgáló mezőbe annak a DNS-kiszolgálónak az IP-címe írható, amely az elsődleges DNS-kiszolgáló elérhetetlensége esetén végzi a címfeloldást.
 7. Kattintson az OK gombra. Kattintson a helyi hálózati kapcsolat tulajdonságait összegző párbeszédpanel OK gombjára.
 8. Zárja be a Hálózati és telefonos kapcsolatok ablakot.

Hibaelhárítás

 • IP-címütközés esetén (azaz egy már használatban lévő IP-cím kiosztására tett kísérletkor) a következő hibaüzenet jelenik meg a képernyőn:
  A most beállított statikus IP-cím már használatban van a hálózaton. Állítson be egy másik IP-címet.
  Ha ez történik, rendeljen egy még nem használt IP-címet a hálózati adapterhez.

 • Ha helytelen alhálózati maszkot ad meg a hálózati adapterhez, akkor a számítógép tulajdonképpen egy másik hálózaton helyezkedik el, így nem is tud kapcsolatot létesíteni a hálózat más számítógépeivel.
 • Amennyiben helytelen IP-címet ad meg a DNS-kiszolgálóhoz, esetleg nincs ilyen kiszolgáló a hálózaton, akkor a számítógép nem tud kapcsolódni más számítógépekhez azok állomásnevének használatával, ezért internetkapcsolat sem létesíthető. A többi számítógéphez azok IP-címének megadásával kapcsolódhat.

  Helyi hálózatban úgy oldható meg ez a probléma, hogy az állomásneveket IP-címekké képezi le egy Hosts fájlban.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 308199 - Utolsó ellenőrzés: 2006. szeptember 12. - Verziószám: 4.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1
Kulcsszavak: 
kbhowtomaster KB308199
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com