วิธีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE สำหรับการเข้าสู่ระบบ Windows XP, Windows Vista และ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308226 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE สำหรับการเข้าสู่ระบบ Windows XP, Windows Vista และ Windows 7

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้กด CTRL + ALT + DELETE ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP, คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือคุณสามารถขจัดข้อกำหนดนี้เพื่อให้กระบวนการเข้าสู่ระบบรวดเร็วขึ้นได้ โปรดทราบว่าคุณต้องล็อกอินด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหากต้องการดำเนินการงานนี้


การเปิด หรือปิดการใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE

เมื่อต้องการให้เราเปิด หรือปิดการใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE สำหรับการเข้าสู่ระบบของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การ แก้ไขปัญหาปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิก เรียกใช้ในการ การดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขจะช่วยสร้าง
เปิดใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE สำหรับการเข้าสู่ระบบ
Microsoft Fix it 50405
ปิดการทำงานของฟังก์ชัน CTRL + ALT + DELETE สำหรับการเข้าสู่ระบบ
Microsoft Fix it 50406

บันทึกย่อ
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน นโยบายที่ครอบคลุมทั้งโดเมนอาจจะได้รับการตั้งค่าโดยแทนที่การตั้งค่าที่คุณดำเนินการบนคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สำหรับ Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกสองครั้งที่บัญชีผู้ใช้
 3. คลิก เปลี่ยนวิธีผู้ใช้เข้าสู่ระบบ หรือปิด.
 4. คลิกเพื่อเลือกแบบ ใช้หน้าจอต้อนรับ กล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้องการปิดการใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE
 5. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด ตัวควบคุม Userpasswords2แล้ว กด ENTER
  หมายเหตุคุณอาจจะได้รับกล่องโต้ตอบต่อไปนี้:
  คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จึงจะเปิดบัญชีผู้ใช้ได้ คุณเข้าสู่ระบบเป็นชื่อผู้ใช้ และบัญชีผู้ใช้นี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ
  ในสถานการณ์นี้ คุณจะต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อระบบแสดงพร้อมท์ในกล่องโต้ตอบเพื่อให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 6. คลิกที่แท็บ'ขั้นสูง'
 7. ในการ เข้าสู่ระบบการรักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้ต้องกด Ctrl + Alt + Delete กล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้องการปิดการใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE
สำหรับ Windows Vista และ Windows 7 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มชนิด ตัวควบคุม Userpasswords2ในการค้นหากล่อง และจากนั้น กด ENTER
  หมายเหตุ คุณต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อระบบแสดงพร้อมท์ในกล่องโต้ตอบเพื่อให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 2. คลิกที่แท็บ'ขั้นสูง'
 3. ในการ เข้าสู่ระบบการรักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้ต้องกด Ctrl + Alt + Delete กล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้องการปิดการใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE

หมายเหตุ
ถ้า ขั้นสูง แท็บจะไม่พร้อมใช้งาน คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด ตัวควบคุม userpasswords2แล้ว คลิก ตกลง.

ที่ ขั้นสูง แท็บจะไม่พร้อมใช้งานภายใต้เงื่อนไขบางประการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ถูกจำกัด ขั้นสูง แท็บจะไม่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306992วิธีการจัดการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ในโดเมนใน Windows XP

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล์

บันทึกย่อ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน นโยบายที่ครอบคลุมทั้งโดเมนอาจจะได้รับการตั้งค่าโดยแทนที่การตั้งค่าที่คุณดำเนินการบนคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง
 • การปิดใช้งานลำดับ CTRL + ALT + DELETE จะทำให้เกิด "ช่องโหว่ทางความปลอดภัย" ลำดับ CTRL + ALT + DELETE สามารถอ่านได้เฉพาะ Windows แน่ใจว่า ข้อมูลในกล่องโต้ตอบการเข้าสู่ระบบ ensuing สามารถอ่านได้ โดย Windows เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันโปรแกรมสมบูรณ์สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ MS-DOS (และระบบใช้บน UNIX บางรุ่นเก่า), การกด CTRL + ALT + DELETE กำไรสนใจของ BIOS ก่อให้เกิดการเริ่มต้นระบบ "ร้อน" คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ในการปิดระบบปฏิบัติการได้ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows (เริ่มต้นระบบด้วย Microsoft Windows NT) ลำดับ CTRL + ALT + DELETE จะถูกสกัดไว้ด้วย Windows ข้อดีของเทคนิคการสกัดด้วยการกดแป้นพิมพ์จะช่วยป้องกันไม่ให้ Windows ถูกปิดลงโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกการเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้:

 • 279765 วิธีการใช้คุณลักษณะการสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วใน Windows XP
 • 282866 วิธีการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ใน Windows XP โดยอัตโนมัติ
 • 291559 วิธีการเปลี่ยนหน้าต่างเข้าสู่ระบบและการกำหนดลักษณะการปิดระบบใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308226 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2556 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
Keywords: 
kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbmt KB308226 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308226

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com