Windows Chat gebruiken in Windows XP

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 308232 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u Windows Chat (Winchat.exe) kunt gebruiken in Windows XP.

Meer informatie

Chat - overzicht

U kunt Chat op uw computer gebruiken om te communiceren met iemand die op een andere computer werkt. Beide computers moeten met hetzelfde netwerk zijn verbonden, bijvoorbeeld een LAN of internet. Ook moeten beide computers een vergelijkbaar protocol gebruiken, bijvoorbeeld TCP/IP.

Chat is interactief. U typt een bericht en ziet het antwoord hierop dat de andere persoon typt. Het Chatvenster is verdeeld in twee deelvensters: een met de berichten die u verzendt en een met de berichten die u ontvangt.

Windows Chat starten

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ winchat en druk op ENTER.

Een gesprek voeren

 1. Klik op Nummer kiezen in het menu Gesprek.
 2. Klik op de computer van de persoon waarmee u een gesprek wilt voeren of typ de computernaam van deze persoon, en klik vervolgens op OK.
 3. Als deze persoon de oproep beantwoordt, kunt u beginnen met typen in het Chatvenster. U kunt pas beginnen met typen als de persoon die u belt, de oproep beantwoordt.
 4. Als de desbetreffende persoon niet antwoordt of als u het gesprek wilt beëindigen, klikt u op Ophangen in het menu Gesprek.
Het bericht van uw gesprekspartner verschijnt in het onderste deelvenster of het rechterdeelvenster, afhankelijk van de indeling van uw Chatvenster.

Een oproep beantwoorden

Klik op de knop Chat die op de taakbalk verschijnt als iemand met Chat het nummer van uw computer kiest. Als het Chatvenster al geopend is, klikt u op het menu Gesprek en vervolgens op Opnemen.

U kunt alleen een oproep beantwoorden als Chat actief is of als de Network DDE-service gestart is. U opent de Network DDE-service als volgt:
 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Configuratiescherm, Prestaties en onderhoud en Systeembeheer.
 2. Dubbelklik in Computerbeheer op Services en toepassingen en dubbelklik vervolgens op Services.
 3. Klik in het detailvenster op Network DDE.
 4. Klik op Starten in het menu Actie.
Als u de Network DDE-service automatisch wilt starten telkens wanneer de computer wordt opgestart, handelt u als volgt:
 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Configuratiescherm, Prestaties en onderhoud en Systeembeheer.
 2. Dubbelklik in Computerbeheer op Services en toepassingen en dubbelklik vervolgens op Services.
 3. Klik in het detailvenster op Network DDE.
 4. Klik in het menu Actie op Eigenschappen.
 5. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Automatisch bij Opstarttype en klik vervolgens op OK.

Ophangen

Klik op Ophangen in het menu Gesprek. Als uw gesprekspartner ophangt voordat u zelf ophangt, verschijnt er een bericht op de statusbalk. Als u Chat afsluit, wordt er automatisch opgehangen.

Het geluid in- of uitschakelen

Klik op Geluid in het menu Opties.

Als u een geluidskaart hebt, kunt u het geluid van de belsignalen voor binnenkomende en uitgaande gesprekken wijzigen. Dubbelklik hiervoor op Geluiden en audioapparaten in het Configuratiescherm. Klik op Help in het Configuratiescherm voor meer informatie.

De achtergrondkleur wijzigen

U kunt als volgt de achtergrondkleur van het Chatvenster wijzigen:
 1. Klik op Achtergrondkleur in het menu Opties.
 2. Klik bij Basiskleuren op de gewenste kleur en klik op OK. De kleur die wordt gebruikt, is de effen kleur die uw keuze het dichtst benadert.
Standaard heeft het deelvenster waarin de conversatie van uw gesprekspartner wordt weergegeven, het lettertype en de achtergrondkleur die uw gesprekspartner heeft geselecteerd. Als u de conversatie van uw gesprekspartner wilt weergeven met het lettertype en de achtergrondkleur die u zelf gebruikt, klikt u op het menu Opties kiest u achtereenvolgens Voorkeursinstellingen en Eigen lettertype gebruiken.

Het lettertype wijzigen

 1. Klik op Lettertype in het menu Opties.
 2. Klik in het dialoogvenster Lettertype op de gewenste opties.
Standaard heeft het deelvenster waarin de conversatie van uw gesprekspartner wordt weergegeven, het lettertype en de achtergrondkleur die uw gesprekspartner heeft geselecteerd. Als u de conversatie van uw gesprekspartner wilt weergeven met het lettertype en de achtergrondkleur die u zelf gebruikt, klikt u op het menu Opties kiest u achtereenvolgens Voorkeursinstellingen en Eigen lettertype gebruiken.

De venstervoorkeuren wijzigen

 1. Klik op Voorkeursinstellingen in het menu Opties.
 2. Selecteer onder Vensteropmaakprofiel de gewenste opmaak.
 3. Klik onder Bericht gesprekspartner op de gewenste optie.
Als u ervoor kiest het lettertype van uw gesprekspartner te gebruiken, wordt ook de achtergrondkleur van uw gesprekspartner weergegeven.

Eigenschappen

Artikel ID: 308232 - Laatste beoordeling: woensdag 14 juni 2006 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbhowto KB308232

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com