หมายเลขบทความ (Article ID): 308417 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Windows ระบุทรัพยากรตามการตั้งค่า และจัดการอุปกรณ์และโปรแกรมต่าง ๆ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้รายการระบบใน'แผงควบคุม'เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหล่านี้ประสิทธิภาพการทำงานและวิธีที่ Windows จัดการเหล่านั้น

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าตัวเลือกประสิทธิภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการดาวน์โหลด และการใช้ตัวช่วยแนะนำ หรือ โดยใช้ขั้นตอนต่อไปด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการกำหนดตัวเลือกประสิทธิภาพใน Windows XP

ถ้าคุณแทนที่จะไม่ต้องติดตั้ง และเรียกใช้ตัวช่วยแนะนำ คุณสามารถกำหนดตัวเลือกประสิทธิภาพใน Windows XP ด้วยตนเอง

ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ถ้าคุณไม่พึงพอใจกับคำแนะนำขั้นสูง คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
หมายเหตุ คุณต้องเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin
เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกประสิทธิภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1: จัดการตัวประมวลผลการจัดกำหนดการด้วยตนเอง

มีการจำกัดจำนวนของทรัพยากรที่พร้อมใช้งานสำหรับ CPU ของคอมพิวเตอร์ Windows จัดการทรัพยากรเหล่านี้โดยอัตโนมัติ และสามารถระบุงานระหว่างตัวประมวลผล หรือจัดการกระบวนการหลายอย่างบนตัวประมวลผลเดียวกัน คุณสามารถปรับวิธีการที่ Windows จัดการทรัพยากรเหล่านี้ โดยการจัดลำดับความสำคัญระหว่างโปรแกรมเบื้องหน้าและพื้นหลังของบริการ

โดยค่าเริ่มต้น Windows ให้ความสำคัญกับโปรแกรมโฟร์กราวน์ ทรัพยากรการประมวลผลเพิ่มขึ้นทำให้โปรแกรมตอบสนองได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีบริการพื้นหลัง เช่นการพิมพ์หรือการสำรองข้อมูลดิสก์ที่เรียกใช้ในขณะที่คุณทำงาน และคุณต้องการให้การตอบสนองได้เร็วขึ้น คุณสามารถมี ส่วนทรัพยากรตัวประมวลผลเท่า ๆ กันระหว่างโปรแกรมเบื้องหลังและเบื้องหน้ากัน

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Windows XP ของคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์ การปันส่วนทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อบริการพื้นหลังจะแนะนำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมโฟร์กราวน์และแบ็คกราวน์ด้วยตนเอง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด sysdm.cpl ในการ เปิด กล่อง และจากนั้น กด ENTER เพื่อเปิดการ คุณสมบัติของระบบ กล่องโต้ตอบ
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ และจากนั้นภายใต้ ประสิทธิภาพการทำงาน คลิก การตั้งค่า.
 3. คลิก ขั้นสูง แท็บ และจากนั้นภายใต้ ตัวประมวลผลการจัดกำหนดการ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • คลิก โปรแกรม เมื่อต้องการกำหนดทรัพยากรตัวประมวลผลเพิ่มเติมไปยังโปรแกรมที่ทำงานเบื้องหน้า การตั้งค่านี้จะแนะนำสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
  • คลิก เซอร์วิสในเบื้องหลัง เมื่อต้องการกำหนดจำนวนเงินที่เท่ากันของทรัพยากรตัวประมวลผลการบริการทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ ซึ่งรวมถึงงานพิมพ์และโปรแกรมประยุกต์
 4. คลิก ตกลง เมื่อต้องการใช้การกำหนดลักษณะ และปิดกล่องโต้ตอบ

ขั้นตอนที่ 2: จัดการหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ทำงานต่ำ Windows เพิ่มหน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน โดยใช้แฟ้มเพจจิ้ง โดยทั่วไปจะเรียกว่าหน่วยความจำเสมือน บนฮาร์ดดิสก์เพื่อจำลองการทำงานของ RAM ที่มีอยู่จริง โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มเพจจิ้งหน่วยความจำเสมือนที่สร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้งเป็น 1.5 เท่ามีอยู่จริง RAM บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้น คอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง RAM ขนาด 1GB จะมีหน่วยความจำเสมือนขนาด 1.5GB

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของแฟ้มเพจจิ้งเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเล็กลงด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณสามารถปรับใช้หน่วยความจำเสมือน โดยการแบ่งพื้นที่ระหว่างหลาย ๆ ไดรฟ์แฟ้ม แล้วลบพื้นที่ที่จัดสรรจากไดรฟ์ที่ช้า หรือมีการเข้าถึง เมื่อต้องการปรับให้เหมาะสมของพื้นที่หน่วยความจำเสมือน แบ่งตามจำนวนฮาร์ดดิสก์ที่มีเป็นไปได้ เมื่อคุณเลือกไดรฟ์ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:
 • พยายามหลีกเลี่ยงแฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์เดียวกันกับแฟ้มระบบ โดยปกติจะเป็นไดรฟ์ c
 • หลีกเลี่ยงการกำหนดแฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์แบบทนต่อเช่นมิเรอร์หรือไดรฟ์ข้อมูลแบบ raid-5 แฟ้มเพจจิ้งไม่ต้องการยอมรับข้อบกพร่อง และคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีความแพร่หลายข้อบกพร่องพบการเขียนข้อมูลช้าเนื่องจากเขียนข้อมูลไปยังหลายตำแหน่ง
 • อย่าใส่เพจจิ้งหลาย ๆ แฟ้มในพาร์ทิชันที่แตกต่างกันบนไดรฟ์ดิสก์ทางกายภาพเดียวกัน
วิธีการเปลี่ยนขนาดของแฟ้มเพจจิ้งหน่วยความจำเสมือนด้วยตนเอง
คุณต้องล็อกอิน เป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบให้ทำตามขั้นตอนนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจทำให้คุณดำเนินการขั้นตอนนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของหน่วยความจำเสมือนด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด sysdm.cpl ในการ เปิด กล่อง และจากนั้น กด ENTER
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ และจากนั้นภายใต้ ประสิทธิภาพการทำงาน คลิก การตั้งค่า.
 3. คลิก ขั้นสูง แท็บ และจากนั้นภายใต้ หน่วยความจำเสมือน คลิก เปลี่ยนแปลง.
 4. ภายใต้ [ไดรฟ์ชื่อไดรฟ์ข้อมูล]คลิกไดรฟ์ที่ประกอบด้วยแฟ้มเพจจิ้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 5. ภายใต้ เพจจิ้งขนาดแฟ้มสำหรับไดรฟ์ที่เลือกคลิก ขนาดที่กำหนดเองพิมพ์ขนาดแฟ้มเพจจิ้งใหม่เป็นเมกะไบต์ (MB) ในการ ขนาดเริ่มต้น (MB) หรือ ขนาดสูงสุด (MB) กล่อง และคลิก ตั้งค่า.
 6. คลิก ตกลง เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ และใช้การเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ หลังจากที่คุณเปลี่ยนขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มระบบ Windows ใหม่ ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลจนกว่าจะมีการเริ่ม Windows ใหม่

หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการให้ Windows เลือกขนาดแฟ้มเพจจิ้งดีที่สุด ขนาดของระบบจัดการ. ขนาดต่ำสุดที่แนะนำจะเท่ากับ 1.5 เท่าของ RAM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และ 3 เท่านั้นสำหรับขนาดสูงสุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี RAM ขนาด 256 MB ขนาดต่ำสุดคือ 384 MB และขนาดสูงสุดคือ 1152 MB
 • สำหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ไม่ได้กำหนดขนาดเริ่มต้นเป็นน้อยกว่าขั้นต่ำแนะนำขนาดภายใต้ ขนาดรวมของแฟ้มเพจจิ้งสำหรับไดรฟ์ทั้งหมด. ขนาดที่แนะนำจะเท่ากับ 1.5 เท่าของ RAM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จึงควรปล่อยให้แฟ้มเพจจิ้งขนาดที่แนะนำ ตามประสิทธิภาพจะลดลงถ้าแฟ้มเพจจิ้งมีขนาดใหญ่เกินไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มขนาดของถ้าคุณใช้โปรแกรมที่ใช้หน่วยความจำ เช่นโปรแกรมกราฟิกหรือเกม บ่อยครั้ง
 • เราขอแนะนำอย่างยิ่งว่า คุณไม่ได้ปิดใช้งาน หรือลบแฟ้มเพจจิ้งเนื่องจากลดลงประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตัดสินใจที่จะลบแฟ้มเพจจิ้ง กำหนดทั้งขนาดเริ่มต้นและขนาดสูงสุดเป็นศูนย์ หรือคลิก ไม่มีแฟ้มเพจจิ้ง.
วิธีการปรับแก้การใช้หน่วยความจำด้วยตนเอง
คุณสามารถปรับการตั้งค่าการใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อสะท้อนความต้องการเฉพาะของคุณ ถ้ามีใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวิร์กสเตชันแทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดย devoting หน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับโปรแกรมของคุณ โปรแกรมของคุณจะทำงานได้เร็วขึ้น และขนาดแคชของระบบจะยังคงอยู่ขนาดเริ่มต้นที่มาพร้อมกับ Windows XP ขึ้น คุณสามารถจัดสรรหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพิ่มสำหรับแคชของระบบใหญ่ขึ้น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้หลัก ๆ เป็นเซิร์ฟเวอร์ หรือ ถ้าคุณใช้โปรแกรมที่ใช้งานการแคชของระบบจำนวนมาก
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด sysdm.cpl ในการ เปิด กล่อง และจากนั้น กด ENTER
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ และจากนั้นภายใต้ ประสิทธิภาพการทำงาน คลิก การตั้งค่า.
 3. คลิก ขั้นสูง แท็บ และจากนั้นภายใต้ ใช้หน่วยความจำ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • คลิก โปรแกรม ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวิร์กสเตชันแทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก ตัวเลือกนี้จัดสรรหน่วยความจำเพิ่มเติมไปยังโปรแกรมของคุณ
  • คลิก แคชของระบบ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้หลัก ๆ เป็นเซิร์ฟเวอร์ หรือ หากคุณใช้โปรแกรมที่ใช้ในการแคชของระบบที่ใหญ่ขึ้น
 4. คลิก ตกลง เมื่อต้องการบันทึกการกำหนดลักษณะ และปิดกล่องโต้ตอบ

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนลักษณะการแสดงผลด้วยตนเอง

Windows มีหลายตัวเลือกการตั้งค่าลักษณะการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงเงาใต้เมนู หรือคุณสามารถกำหนดค่า Windows ให้แสดงเนื้อหาทั้งหมดของหน้าต่างขณะที่คุณย้ายหน้าต่างบนหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ ถึงแม้ว่าลักษณะการแสดงผลจำนวนมากสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพลิน ด้วยการนำเสนอมีอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจมากขึ้น สามารถทำให้ช้าลงคอมพิวเตอร์ของคุณ

Windows มีตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกลักษณะการแสดงผลทั้งหมด ปิดตัวเลือกทั้งหมด หรือทำให้เป็นอัตโนมัติได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น หรือการตั้งค่าตัวเลือกแบบกำหนดเองของคุณเอง โดยการเลือกลักษณะการแสดงผลที่คุณต้องการใช้สำหรับตัวคุณเอง

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการแสดงผล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด sysdm.cpl ในการ เปิด กล่อง และจากนั้น กด ENTER
 2. คลิก ขั้นสูง แท็บ และจากนั้นภายใต้ ประสิทธิภาพการทำงาน คลิก การตั้งค่า.
 3. คลิก ลักษณะการแสดงผล แท็บ และจากนั้น ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • คลิก ให้ Windows เลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของฉัน เมื่อต้องการให้ Windows เลือกลักษณะการแสดงผล
  • คลิก การปรับปรุงสำหรับลักษณะที่ปรากฏที่ดีที่สุด เมื่อต้องการให้ Windows ที่มีปรับการตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
  • คลิก การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด เมื่อต้องการให้ Windows ที่มีปรับการตั้งค่าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
  • คลิก แบบกำหนดเองจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสินค้าที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 4. คลิก ตกลง เมื่อต้อง การใช้การเปลี่ยนแปลง และปิดกล่องโต้ตอบ
หมายเหตุ โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกลักษณะการแสดงผลที่คุณเลือก คุณสามารถกำหนดเองการตั้งค่าเสมอ ด้วยการเลือกแต่ละรายการ หรือรายการใดก็ ถ้าคุณเปลี่ยนรายการ การ แบบกำหนดเอง ปุ่มจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

อภิธานศัพท์

โปรแกรมพื้นหลัง โปรแกรมแบ็คกราวน์คือ โปรแกรมที่ทำงานในขณะที่ผู้ใช้ทำงานกับงานอื่น ๆ หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์กำหนดทรัพยากรน้อยลงไปที่พื้นหลังโปรแกรมมากกว่าโปรแกรมโฟร์กราวน์

ตัวแปรสภาพแวดล้อม ตัวแปรสภาวะแวดล้อมคือ สตริงของข้อมูลสภาพแวดล้อมเช่นไดรฟ์ เส้นทาง หรือชื่อแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับชื่อทางสัญลักษณ์ที่ Windows สามารถใช้ คุณใช้ระบบใน Control Panel หรือคำสั่งการตั้งค่าที่พรอมต์คำสั่งเพื่อกำหนดตัวแปรสภาวะแวดล้อม

โปรแกรมโฟร์กราวน์ โปรแกรมโฟร์กราวน์คือ โปรแกรมที่รันในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ (หน้าต่างบนสุด ด้วยการเน้นที่แถบชื่อ) โปรแกรมโฟร์กราวน์ตอบสนองต่อคำสั่งที่ผู้ใช้

ไดรฟ์ข้อมูลที่ทำมิเรอร์ มิเรอร์คือ ไดรฟ์ข้อมูลแบบทนต่อที่คัดลอกข้อมูลบนดิสก์ทางกายภาพที่สอง มิเรอร์ช่วยสำรองข้อมูล โดยใช้ไดรฟ์ข้อมูลที่เหมือนกันสองครั้ง วอลุ่มเหล่านี้จะถูกเรียกว่ามิเรอร์ โดยจะจำลองข้อมูลที่วอลุ่มนั้นประกอบด้วยอยู่ มิเรอร์จะอยู่บนดิสก์แตกต่างกัน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งในดิสก์ทางกายภาพล้มเหลว ข้อมูลบนดิสก์ล้มเหลวกลายเป็นไม่พร้อมใช้งาน แต่ระบบยังคงทำงานในดิสก์ที่เหลืออยู่ คุณสามารถสร้างการมิเรอร์ของไดรฟ์ข้อมูลบนดิสก์แบบไดนามิกเท่านั้น

แฟ้มเพจจิ้ง แฟ้มเพจจิ้งโดยทั่วไปจะเรียกว่า "หน่วยความจำเสมือน" เป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายหน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน เมื่อ Windows ทำต่ำบนหน่วยความจำกายภาพ (RAM) ที่ติดตั้ง จะมีใช้แฟ้มเพจจิ้งหน่วยความจำที่ "เสมือน" โดยค่าเริ่มต้น Windows ถ่ายโอนข้อมูลสำหรับบริการพื้นหลังและโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานไปยังแฟ้มเพจจิ้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ของ RAM สำหรับโปรแกรมที่กำลังใช้งาน

พาร์ติชัน พาร์ติชันเป็นส่วนหนึ่งของดิสก์ทางกายภาพที่ทำหน้าที่เป็นดิสก์แยกต่างหากจริงท้อง หลังจากที่คุณสร้างพาร์ติชัน คุณต้องฟอร์แมต และกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ก่อนที่คุณสามารถเก็บข้อมูลบน บนดิสก์พื้นฐาน พาร์ติชันที่เรียกกันว่าวอลุ่มพื้นฐาน ไดรฟ์ข้อมูลแบบพื้นฐานรวมถึงพาร์ติชันหลักและไดรฟ์แบบลอจิคัล บนไดนามิกดิสก์ พาร์ติชันจะถูกเรียกเป็นวอลุ่มแบบไดนามิก ไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกรวมไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา ข้อมูลแบบสไทรพ์ ขยาย มิเรอร์ และ RAID-5

ไดรฟ์ข้อมูล raid-5 ไดรฟ์ข้อมูลแบบ raid-5 มีไดรฟ์ข้อมูลแบบทนต่อ ด้วยข้อมูลและพาริตีแยกกันระหว่างดิสก์กายภาพสามตัว หรือมากกว่า พาริตีคือ ค่าจากการคำนวณที่ใช้ในการสร้างข้อมูลใหม่หลังจากความล้มเหลว ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของดิสก์ทางกายภาพล้มเหลว Windows สร้างข้อมูลที่อยู่บนส่วนที่ล้มเหลวจากข้อมูลและพาริตีที่เหลือ คุณสามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID 5 บนดิสก์แบบไดนามิกเท่านั้น และคุณไม่สามารถทำมิเรอร์ หรือขยายไดรฟ์ข้อมูล RAID-5

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ คุณสามารถใช้เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ กับปัญหาของคุณ บริการบางอย่างที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft จัดให้มีดังนี้: ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่าตัวเลือกประสิทธิภาพใน Windows XP คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/


สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของระบบใน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้ายแฟ้มเพจจิ้ง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307886วิธีการย้ายแฟ้มเพจจิ้งใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308417 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv kbmt KB308417 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308417

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com