Τρόπος ορισμού, προβολής, αλλαγής ή κατάργησης ειδικών δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 308419 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR308419
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα Microsoft Windows XP, τα ειδικά δικαιώματα πρόσβασης είναι προσαρμόσιμα σύνολα δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι, μπορείτε να εφαρμόσετε ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε αρχεία ή φακέλους που βρίσκονται σε τόμους του συστήματος αρχείων NTFS. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ορισμού, προβολής, αλλαγής ή κατάργησης ειδικών δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους.

Δικαιώματα για αρχεία και φακέλους

Στα δικαιώματα για αρχεία και φακέλους περιλαμβάνονται Πλήρης έλεγχος (Full Control), Τροποποίηση (Modify), Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read and Execute), Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents), Ανάγνωση (Read) και Εγγραφή (Write). Κάθε ένα από αυτά τα δικαιώματα αποτελείται από μια λογική ομάδα ειδικών δικαιωμάτων που παρατίθενται και ορίζονται στις ακόλουθες ενότητες.

Σημείωση Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τα Windows XP σε τομέα. Από προεπιλογή, η απλή κοινή χρήση είναι ενεργοποιημένη στα Windows XP, εκτός εάν βρίσκεστε σε τομέα. Αυτό σημαίνει ότι, η καρτέλα Ασφάλεια (Security) και οι επιλογές για προχωρημένους που αφορούν τα δικαιώματα δεν είναι διαθέσιμες.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε τομέα και θέλετε να προβάλετε την καρτέλα Ασφάλεια (Security), προβάλλετε την ενότητα Ορισμός, προβολή, αλλαγή ή κατάργηση ειδικών δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους αυτού του άρθρου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της απλής κοινής χρήσης αρχείων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307874 Τρόπος απενεργοποίησης της απλής κοινής χρήσης και ορισμού δικαιωμάτων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο στα Windows XP

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η καρτέλα Ασφάλεια (Security) δεν είναι διαθέσιμη και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ειδικών δικαιωμάτων για χρήστες και ομάδες, ίσως αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Το αρχείο ή ο φάκελος όπου θέλετε να εφαρμόσετε ειδικά δικαιώματα δεν βρίσκεται σε μονάδα δίσκου με το σύστημα αρχείων NTFS. Μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα μόνο σε μονάδες δίσκου που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS.
 • Είναι ενεργοποιημένη η "Απλή Κοινή Χρήση Αρχείων (Simple File Sharing). Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η απλή κοινή χρήση αρχείων.

Ειδικά δικαιώματα για αρχεία και φακέλους

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα ειδικά δικαιώματα αρχείων και φακέλων.

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ειδικά δικαιώματαΠλήρης έλεγχοςModifyΑνάγνωση& Εκτέλεση (Read & Execute):Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents)Ανάγνωση (Read)Εγγραφή (Write)
Αλλαγή φακέλου/εκτέλεση αρχείου (Traverse Folder/Execute File)ναιναιναιναιόχιόχι
Λίστα φακέλου/ανάγνωση δεδομένων (List Folder/Read Data)ναιναιναιναιναιόχι
Ιδιότητες ανάγνωσης (Read Attributes)ναιναιναιναιναιόχι
Πρόσθετες ιδιότητες ανάγνωσης (Read Extended Attributes)ναιναιναιναιναιόχι
Δημιουργία αρχείων/εγγραφή δεδομένων (Create Files/Write Data)ναιναιόχιόχιόχιναι
Δημιουργία φακέλων/προσάρτηση δεδομένων (Create Folders/Append Data)ναιναιόχιόχιόχιναι
Ιδιότητες εγγραφής (Write Attributes)ναιναιόχιόχιόχιναι
Πρόσθετες ιδιότητες εγγραφής (Write Extended Attributes)ναιναιόχιόχιόχιναι
Διαγραφή υποφακέλων και αρχείων (Delete Subfolders and Files)ναιόχιόχιόχιόχιόχι
Διαγραφή (Delete)ναιναιόχιόχιόχιόχι
Δικαιώματα ανάγνωσης (Read Permissions)ναιναιναιναιναιναι
Αλλαγή δικαιωμάτων (Change Permissions)ναιόχιόχιόχιόχιόχι
Take Ownershipναιόχιόχιόχιόχιόχι
Συγχρονισμός (Synchronize)ναιναιναιναιναιναι


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ομάδες ή οι χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί Πλήρης έλεγχος (Full Control) για έναν φάκελο είναι δυνατό να διαγράψουν οποιαδήποτε αρχεία σε αυτόν το φάκελο, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που προστατεύουν το αρχείο.

Σημείωση Αν και τα δικαιώματα Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents) και Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read and Execute) φαίνεται να έχουν τα ίδια ειδικά δικαιώματα, αυτά τα δικαιώματα μεταβιβάζονται με διαφορετικό τρόπο. Η Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents) μεταβιβάζεται σε φακέλους αλλά όχι σε αρχεία και εμφανίζεται μόνο όταν προβάλλετε τα δικαιώματα φακέλων. Η Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read and Execute) μεταβιβάζεται τόσο σε αρχεία όσο και σε φακέλους και είναι πάντοτε ορατή, όταν προβάλλετε τα δικαιώματα για αρχεία ή φακέλους.

Σημείωση Στα Windows XP Professional, η ομάδα Everyone δεν περιλαμβάνει την ομάδα Anonymous Logon.

Ορισμός ειδικών δικαιωμάτων

Μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε ή όλα τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους.

Αλλαγή φακέλου/εκτέλεση αρχείου (Traverse Folder/Execute File)

Για φακέλους: Το δικαίωμα Αλλαγή φακέλου (Traverse Folder) ισχύει μόνο για φακέλους. Αυτό το δικαίωμα επιτρέπει ή απορρίπτει τη μετακίνηση μεταξύ φακέλων, για πρόσβαση σε άλλα αρχεία ή φακέλους, ακόμα κι αν ο χρήστης δεν διαθέτει δικαιώματα για τους ενδιάμεσους φακέλους στη διαδρομή (ισχύει μόνο για φακέλους). Το δικαίωμα Αλλαγή φακέλου (Traverse Folder) ενεργοποιείται μόνο όταν δεν έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης (Bypass Traverse Checking) στην ομάδα ή το χρήστη. Το δικαίωμα χρήστη Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης (Bypass Traverse Checking) ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτική Ομάδας. Από προεπιλογή, εκχωρείται το δικαίωμα χρήστη Παράκαμψη ελέγχου διέλευσης (Bypass Traverse Checking) στην ομάδα Everyone.

Για αρχεία: Με το δικαίωμα Εκτέλεση αρχείου (Execute File) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η εκτέλεση αρχείων προγραμμάτων που εκτελούνται.

Με την εκχώρηση του δικαιώματος Αλλαγή φακέλου (Traverse Folder) σε ένα φάκελο, δεν εκχωρείται αυτόματα και το δικαίωμα Εκτέλεση αρχείου (Execute File) σε όλα τα αρχεία σε αυτόν το φάκελο.

Λίστα φακέλου/ ανάγνωση δεδομένων (List Folder/Read Data)

Με το δικαίωμα Λίστα φακέλου (List Folder) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η προβολή ονομάτων αρχείων και υποφακέλων στο φάκελο. Το δικαίωμα Λίστα φακέλου (List Folder) ισχύει μόνο για φακέλους και επηρεάζει μόνο τα περιεχόμενα αυτού του φακέλου. Αυτό το δικαίωμα δεν επηρεάζεται όταν ο φάκελος στον οποίο εκχωρείτε το δικαίωμα δεν παρατίθεται στη λίστα φακέλων.

Το δικαίωμα Ανάγνωση δεδομένων (Read Data) ισχύει μόνο για αρχεία και με αυτό επιτρέπεται ή απορρίπτεται η προβολή δεδομένων σε αρχεία.

Ιδιότητες ανάγνωσης (Read Attributes)

Με το δικαίωμα Ιδιότητες ανάγνωσης (Read Attributes) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η προβολή των ιδιοτήτων ενός αρχείου ή φακέλου, όπως Μόνο για Ανάγνωση (Read-only) και Κρυφό (Hidden). Οι ιδιότητες καθορίζονται από το σύστημα αρχείων NTFS.

Πρόσθετες ιδιότητες ανάγνωσης (Read Extended Attributes)

Με το δικαίωμα Πρόσθετες ιδιότητες ανάγνωσης (Read Extended Attributes) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η προβολή των πρόσθετων ιδιοτήτων ενός αρχείου ή φακέλου. Οι πρόσθετες ιδιότητες καθορίζονται από προγράμματα και ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα.

Δημιουργία αρχείων/εγγραφή δεδομένων (Create Files/Write Data)

Το δικαίωμα Δημιουργία αρχείων (Create Files) ισχύει μόνο για φακέλους και με αυτό επιτρέπεται ή απορρίπτεται η δημιουργία αρχείων στο φάκελο.

Το δικαίωμα Εγγραφή δεδομένων (Write Data) ισχύει μόνο για αρχεία και με αυτό επιτρέπεται ή απορρίπτεται η πραγματοποίηση αλλαγών στο αρχείο από το χρήστη και η αντικατάσταση του περιεχομένου από το NTFS.

Δημιουργία φακέλων/προσάρτηση δεδομένων (Create Folders/Append Data)

Το δικαίωμα Δημιουργία φακέλων (Create Folders) ισχύει μόνο για φακέλους και με αυτό επιτρέπεται ή απορρίπτεται η δημιουργία φακέλων στο φάκελο.

Το δικαίωμα Προσάρτηση δεδομένων (Append Data) ισχύει μόνο για αρχεία και με αυτό επιτρέπεται ή απορρίπτεται η πραγματοποίηση αλλαγών στο τέλος του αρχείου από το χρήστη, αλλά όχι η αλλαγή, διαγραφή ή αντικατάσταση δεδομένων που ήδη υπάρχουν.

Ιδιότητες εγγραφής (Write Attributes)

Με το δικαίωμα Ιδιότητες εγγραφής (Write Attributes) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η αλλαγή των ιδιοτήτων ενός αρχείου ή φακέλου, όπως

Μόνο για ανάγνωση (Read-only)

και

Κρυφό (Hidden)

. Οι ιδιότητες καθορίζονται από το σύστημα αρχείων NTFS.

Το δικαίωμα Ιδιότητες εγγραφής (Write Attributes) δεν συνεπάγεται ότι είναι δυνατή η δημιουργία ή η διαγραφή αρχείων ή φακέλων από το χρήστη. Περιλαμβάνει μόνο το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στις ιδιότητες ενός αρχείου ή φακέλου. Για την αποδοχή ή την απόρριψη εργασιών δημιουργίας ή διαγραφής, ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία αρχείων/εγγραφή δεδομένων (Create Files/Write Data), Δημιουργία φακέλων/προσάρτηση δεδομένων (Create Folders/Append Data), Διαγραφή υποφακέλων και αρχείων (Delete Subfolders and Files) και Διαγραφή (Delete).

Πρόσθετες ιδιότητες εγγραφής (Write Extended Attributes)

Με το δικαίωμα Πρόσθετες ιδιότητες εγγραφής (Write Extended Attributes) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η αλλαγή των πρόσθετων ιδιοτήτων ενός αρχείου ή φακέλου. Οι πρόσθετες ιδιότητες καθορίζονται από προγράμματα και ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα.

Το δικαίωμα Πρόσθετες ιδιότητες εγγραφής (Write Extended Attributes) δεν συνεπάγεται ότι είναι δυνατή η δημιουργία ή η διαγραφή αρχείων ή φακέλων από το χρήστη και περιλαμβάνει μόνο το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στις ιδιότητες ενός αρχείου ή φακέλου. Για την αποδοχή ή την απόρριψη εργασιών δημιουργίας ή διαγραφής, προβάλετε τις ενότητες Δημιουργία αρχείων/εγγραφή δεδομένων (Create Files/Write Data), Δημιουργία φακέλων/προσάρτηση δεδομένων (Create Folders/Append Data), Διαγραφή υποφακέλων και αρχείων (Delete Subfolders and Files) και Διαγραφή (Delete) αυτού του άρθρου.

Διαγραφή υποφακέλων και αρχείων (Delete Subfolders and Files)

Το δικαίωμα Διαγραφή υποφακέλων και αρχείων (Delete Subfolders and Files) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η διαγραφή υποφακέλων και αρχείων από το χρήστη, ακόμα κι αν το δικαίωμα Διαγραφή (Delete) δεν έχει εκχωρηθεί στον υποφάκελο ή το αρχείο.

Διαγραφή (Delete)

Με το δικαίωμα Διαγραφή (Delete) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η διαγραφή του αρχείου ή του φακέλου από το χρήστη. Εάν δεν έχετε το δικαίωμα Διαγραφή (Delete) για ένα αρχείο ή φάκελο, μπορείτε να διαγράψετε αυτό το αρχείο ή το φάκελο, εάν σας έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα Διαγραφής υποφακέλων και αρχείων στο γονικό φάκελο.

Δικαιώματα ανάγνωσης (Read Permissions)

Με το δικαίωμα Δικαιώματα ανάγνωσης (Read Permissions) πιτρέπεται ή απορρίπτεται η ανάγνωση δικαιωμάτων που αφορούν το αρχείο ή το φάκελο, όπως Πλήρης έλεγχος (Full Control), Ανάγνωση (Read) και Εγγραφή (Write).

Αλλαγή δικαιωμάτων

Με το δικαίωμα Αλλαγή δικαιωμάτων (Change Permissions) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η αλλαγή δικαιωμάτων που αφορούν το αρχείο ή το φάκελο, όπως Πλήρης έλεγχος (Full Control), Ανάγνωση (Read) και Εγγραφή (Write).

Ανάληψη κατοχής (Take Ownership)

Με το δικαίωμα Ανάληψη κατοχής (Take Ownership) επιτρέπεται ή απορρίπτεται η ανάληψη κατοχής του αρχείου ή του φακέλου από το χρήστη. Ο κάτοχος ενός αρχείου ή φακέλου μπορεί να αλλάξει τα δικαιώματα για αυτό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπάρχοντα δικαιώματα που προστατεύουν το αρχείο ή το φάκελο.

Συγχρονισμός

Με το δικαίωμα

Συγχρονισμός (Synchronize)

επιτρέπεται ή απορρίπτεται η αναμονή διαφορετικών νημάτων στο δείκτη χειρισμού για το αρχείο ή το φάκελο και ο συγχρονισμός με άλλο νήμα που ενδέχεται να παρουσιαστεί. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για προγράμματα πολλαπλών νημάτων και πολλαπλών διαδικασιών.

Ορισμός, προβολή, αλλαγή ή κατάργηση ειδικών δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους

Για να κάνετε ορισμό, προβολή, αλλαγή ή κατάργηση ειδικών δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Ο υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, εντοπίστε το αρχείο ή το φάκελο στα οποία θέλετε να ορίσετε ειδικά δικαιώματα.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο ή το φάκελο, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Καρτέλα ασφάλεια (Security tab).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα βήματα:
  • Για να ορίσετε ειδικά δικαιώματα για πρόσθετη ομάδα ή χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Όνομα (Name), πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη ή της ομάδας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Για να προβάλετε ή να αλλάξετε ειδικά δικαιώματα για μια υπάρχουσα ομάδα ή χρήστη, κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας ή του χρήστη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
  • Για να καταργήσετε μια υπάρχουσα ομάδα ή χρήστη καθώς και τα ειδικά δικαιώματα, κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας ή του χρήστη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove). Εάν το κουμπί Κατάργηση (Remove) δεν είναι διαθέσιμο, κάντε κλικ, για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μεταβίβαση των καταχωρήσεων δικαιωμάτων από το γονικό στα εξαρτώμενα αντικείμενα. Συμπερίληψη αυτών με καταχωρήσεις ρητά καθοριζόμενες εδώ. (Inherit from parent the permission entries that apply to child objects. Ιnclude these with entries explicitly defined here), κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) και, στη συνέχεια, παραλείψτε τα βήματα 4 και 5.
 4. Στο πλαίσιο Δικαιώματα (Permissions), κάντε κλικ για να επιλέξετε ή για να καταργήσετε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) ή Άρνηση (Deny).
 5. Στο πλαίσιο Εφαρμογή σε (Apply onto), κάντε κλικ στους φακέλους ή τους υποφακέλους στους οποίους θέλετε να εφαρμοστούν αυτά τα δικαιώματα.
 6. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ασφάλειας, ώστε αυτά τα δικαιώματα να μην μεταβιβάζονται στους υποφακέλους και τα αρχεία, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων στα αντικείμενα ή/και στα κοντέινερ μέσα σε αυτό το κοντέινερ μόνο (Apply these permissions to objects and/or containers within this container only).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε πάλι κλικ στο κουμπί OK στο πλαίσιο Πρόσθετες ρυθμίσεις ασφαλείας για (Advanced Security Settings for) Όνομα φακέλου, όπου Όνομα φακέλου είναι το όνομα του φακέλου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να κάνετε κλικ, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση των καταχωρήσεων δικαιωμάτων σε όλα τα εξαρτώμενα αντικείμενα με καταχωρήσεις εμφανιζόμενες εδώ που είναι κατάλληλες για εξαρτώμενα αντικείμενα. Συμπερίληψη αυτών με καταχωρήσεις ρητά καθοριζόμενες εδώ. (Inherit from parent the permission entries that apply to child objects. Include these with entries explicitly defined here). Επομένως, γίνεται επαναφορά όλων των καταχωρήσεων δικαιωμάτων για όλους τους υποφακέλους και τα αρχεία στα ίδια δικαιώματα όπως και το γονικό αντικείμενο. Εάν το κάνετε αυτό, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) ή OK, δεν μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν τη λειτουργία, εάν κάνετε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου.

Σημαντικό: Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε τομέα και θέλετε να προβάλετε την καρτέλα Ασφάλεια (Security):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και Θέματα (Appearance and Themes) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές φακέλων (Folder Options.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση απλής κοινής χρήσης αρχείων [Συνιστάται] (Use simple file sharing [Recommended]) στο πλαίσιο Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced settings).
Σημειώσεις:
 • Η ομάδα Everyone δεν περιλαμβάνει το Anonymous Logon στα Windows XP.
 • Εάν κάνετε κλικ, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Μεταβίβαση των καταχωρήσεων δικαιωμάτων από το γονικό στα εξαρτώμενα αντικείμενα. Συμπερίληψη αυτών με καταχωρήσεις ρητά καθορισμένες εδώ (Inherit from parent the permission entries that apply to child objects. Include these with entries explicitly defined here), μεταβιβάζονται καταχωρήσεις δικαιωμάτων στο αρχείο ή στο φάκελο από το γονικό αντικείμενο.
 • Μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα μόνο σε μονάδες δίσκου που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS.
 • Εάν τα πλαίσια ελέγχου στο πλαίσιο Δικαιώματα (Permissions) δεν είναι διαθέσιμα, τότε τα δικαιώματα μεταβιβάζονται από τον γονικό φάκελο.
 • Για να αλλάξετε δικαιώματα, πρέπει να είστε ο κάτοχος ή να έχετε δικαίωμα αλλαγής των δικαιωμάτων από τον κάτοχο.
 • Οι ομάδες ή οι χρήστες στους οποίους έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα Πλήρης έλεγχος (Full Control) για έναν φάκελο μπορούν να διαγράψουν αρχεία και υποφακέλους σε αυτόν το φάκελο, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που προστατεύουν τα αρχεία και τους υποφακέλους.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης σε αρχεία και φακέλους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308418 Τρόπος ορισμού, προβολής, αλλαγής ή κατάργησης δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 308419 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2005 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster KB308419

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com