Modul de setare, vizualizare, modificare sau eliminare a permisiunilor speciale pentru fișiere și foldere în Windows XP

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 308419 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

În Microsoft Windows XP, permisiunile de acces speciale sunt seturi de permisiuni particularizabile. Acest lucru înseamnă că se pot aplica permisiuni de acces speciale pentru fișiere și foldere care se află pe volumele cu sistem de fișiere NTFS. Acest articol descrie modul de setare, vizualizare, modificare sau eliminare a permisiunilor speciale pentru fișiere și foldere.

Permisiuni pentru fișiere și foldere

Permisiunile pentru folder includ Control total, Modificare, Citire și executare, Listare conținut folder, Citire și Scriere. Fiecare dintre aceste permisiuni constă dintr-un grup logic de permisiuni speciale care sunt listate și definite în următoarele secțiuni.

Notă Acest articol presupune că utilizați Windows XP într-un domeniu. Dacă nu sunteți conectat la un domeniu, atunci este activată în mod implicit partajarea simplificată în Windows XP. De aceea, fila Securitate și opțiunile complexe pentru permisiuni nu sunt disponibile.

Dacă nu sunteți asociat la un domeniu și doriți să vizualizați fila Securitate, vizualizați secțiunea Setarea, vizualizarea, modificarea sau eliminarea permisiunilor speciale pentru fișiere și foldere din acest articol.

Pentru informații suplimentare despre dezactivarea partajării simplificate, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
307874 Cum se dezactivează partajarea simplă și setarea permisiunilor pentru un folder partajat în Windows XP

Depanare

Dacă fila Securitate nu este disponibilă și nu aveți posibilitatea să configurați permisiuni speciale pentru utilizatori și grupuri, este posibil să experimentați următoarele probleme:
 • Fișierul sau folderul unde doriți să aplicați permisiuni speciale nu se află pe o unitate NTFS. Aveți posibilitatea să setați permisiuni doar pe unitățile formatate pentru a utiliza NTFS.
 • Partajarea simplă de fișiere este activată. În mod implicit, partajarea simplificată de fișiere este activată.

Permisiunile speciale pentru fișiere și foldere

Următorul tabel descrie permisiunile speciale pentru fișiere și foldere.

Reduceți tabelulMăriți tabelul
Permisiuni specialeControl totalModificareCitire și executareListare conținut folderCitireScriere
Parcurgere folder / Executare fișierdadadadanunu
Listare folder / Citire datedadadadadanu
Citire atributedadadadadanu
Citire atribute extinsedadadadadanu
Creare fișiere / Scriere datedadanununuda
Creare foldere / Adăugare datedadanununuda
Scriere atributedadanununuda
Scriere atribute extinsedadanununuda
Ștergere subfoldere și fișieredanununununu
Ștergeredadanunununu
Citire permisiunidadadadadada
Modificare permisiunidanununununu
Preluare în proprietatedanununununu
Sincronizaredadadadadada


IMPORTANT: Grupurile sau utilizatorii cărora li se acordă Control total pentru un folder pot șterge orice fișier din acel folder, indiferent de permisiunile care protejează fișierul.

Notă Deși permisiunile de folder Listare conținut folder și Citire și executare par să aibă aceleași permisiuni speciale, acestea sunt moștenite în mod diferit. Listare conținut folder este moștenită de foldere, dar nu și de fișiere, și apare numai atunci când vizualizați permisiuni de folder. Citire și executare este moștenită de fișiere și foldere și este întotdeauna prezentă atunci când vizualizați permisiuni de fișiere și foldere.

Notă În Windows XP Professional, grupul Everyone nu include grupul Anonymous Logon.

Permisiunile speciale definite

Aveți posibilitatea să setați oricare dintre următoarele permisiuni speciale pentru fișiere și foldere sau pe toate.

Parcurgere folder / Executare fișier

Pentru foldere: Permisiunea Parcurgere folder se aplică numai pentru foldere. Această permisiune acordă sau refuză utilizatorului capacitatea de a se deplasa între foldere pentru a accesa alte fișiere sau foldere, chiar dacă utilizatorul nu are permisiuni pentru folderele parcurse. Parcurgere folder se aplică numai atunci când numai atunci când grupului sau utilizatorului nu i se acordă dreptul de utilizator Bypass Traverse Checking. Dreptul de utilizator Bypass Traverse Checking verifică drepturile de utilizator în utilitarul de completare snap-in Group Policy. Implicit, se acordă dreptul de utilizator Bypass Traverse Checking grupului Everyone.

Pentru fișiere: Permisiunea Executare fișier acordă sau refuză accesul la fișierele de programe care sunt în execuție.

Dacă setați permisiunea Parcurgere folder pentru un folder, permisiunea Executare fișier nu se setează automat pentru toate fișierele din acel folder.

Listare folder / Citire date

Permisiunea Listare folder acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a vizualiza numele de fișiere și numele de subfoldere din folder. Permisiunea Listare folder se aplică numai pentru foldere și afectează numai conținutul acelui folder. Această permisiune nu este afectată dacă folderul pentru care setați permisiunea este listat în lista de foldere.

Permisiunea Citire date se aplică numai dacă pentru fișiere și acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a vizualiza datele din fișiere.

Citire atribute

Permisiunea Citire atribute acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a vizualiza atributele unui fișier sau folder, cum ar fi atributele doar în citire sau ascuns. Atributele sunt definite de NTFS.

Citire atribute extinse

Permisiunea Citire atribute extinse acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a vizualiza atributele extinse pentru un fișier sau folder. Atributele extinse sunt definite de programe și pot varia în funcție de program.

Creare fișiere / Scriere date

Permisiunea Creare fișiere se aplică numai pentru foldere și acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a crea fișiere în folder.

Permisiunea Scriere date se aplică numai pentru fișiere și acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a efectua modificări în fișier și de a suprascrie conținutul existent creat de NTFS.

Creare foldere / Adăugare date

Permisiunea Creare foldere se aplică numai pentru foldere și acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a crea foldere în foldere.

Permisiunea Adăugare date se aplică numai pentru fișiere și acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a efectua modificări la finalul fișierului, dar nu și dreptul de a modifica, șterge sau suprascrie date existente.

Scriere atribute

Permisiunea Scriere atribute acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a modifica atributele unui fișier sau folder, cum ar fi doar în citire sau ascuns. Atributele sunt definite de NTFS.

Permisiunea Scriere atribute nu implică posibilitatea de a crea sau șterge fișiere sau foldere. Ea include numai permisiunea de a efectua modificări în atributele unui fișier sau folder. Pentru a permite sau a refuza operațiunile de creare sau ștergere, consultați Creare fișiere / Scriere date, Creare foldere / Adăugare date, Ștergere subfoldere și fișiere și Ștergere.

Scriere atribute extinse

Permisiunea Scriere atribute extinse acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a modifica atributele extinse pentru un fișier sau folder. Atributele extinse sunt definite de programe și pot varia în funcție de program.

Permisiunea Scriere atribute extinse nu implică faptul că utilizatorul poate crea sau șterge fișiere sau foldere, ea include numai permisiunea de a efectua modificări în atributele unui fișier sau folder. Pentru a permite sau a refuza operațiunile de creare sau ștergere, consultați secțiunile Creare fișiere / Scriere date, Creare foldere / Adăugare date, Ștergere subfoldere și fișiere și Ștergere din acest articol.

Ștergere subfoldere și fișiere

Permisiunea Ștergere subfoldere și fișiere se aplică numai pentru foldere și acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a șterge subfoldere și fișiere, chiar dacă permisiunea Ștergere nu este acordată pentru subfolder sau fișier.

Ștergere

Permisiunea Ștergere acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a șterge fișierul sau folderul. Dacă nu dețineți o permisiune Ștergere pentru un fișier sau un folder, aveți posibilitatea să ștergeți fișierul sau folderul dacă vi se acordă permisiunile Ștergere subfoldere și fișiere pentru folderul părinte.

Citire permisiuni

Permisiunea Citire permisiuni acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a citi permisiunile unui fișier sau folder, cum ar fi Control total, Citire și Scriere.

Modificare permisiuni

Permisiunea Modificare permisiuni acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a modifica permisiuni pentru fișier sau folder, cum ar fi Control total, Citire și Scriere.

Preluare în proprietate

Permisiunea Preluare în proprietate acordă sau refuză utilizatorului dreptul de a prelua în proprietate fișierul sau folderul. Proprietarul unui fișier sau folder poate modifica permisiunile pentru acesta, indiferent de permisiunile existente care protejează fișierul sau folderul.

Sincronizare

Permisiunea Sincronizare permite sau refuză diferitelor fire să aștepte pe handle pentru ca fișierul sau folderul să se sincronizeze cu alt fir care poate semnaliza aceasta. Această permisiune se aplică numai pentru programele cu mai multe fire și procese.

Setarea, vizualizarea, modificarea sau eliminarea permisiunilor speciale pentru fișiere și foldere

Setarea, vizualizarea, modificarea sau eliminarea permisiunilor speciale pentru fișiere și foldere:
 1. Faceți clic pe Start, pe Computerul meu, apoi găsiți fișierul sau folderul pentru care doriți setarea permisiunilor speciale.
 2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fișier sau folder, faceți clic pe Proprietăți, apoi pe fila Securitate.
 3. Faceți clic pe Complex, apoi utilizați unul dintre următorii pași:
  • Pentru a seta permisiuni speciale pentru un grup sau utilizator suplimentar, faceți clic pe Adăugare, apoi, în caseta Nume, tastați numele utilizatorului sau grupului, apoi faceți clic pe OK.
  • Pentru a modifica sau elimina permisiuni speciale pentru un grup sau utilizator existent, faceți clic pe numele grupului sau utilizatorului, apoi faceți clic pe Editare.
  • Pentru a elimina un grup sau utilizator existent și permisiunile speciale, faceți clic pe numele grupului sau utilizatorului, apoi faceți clic pe Eliminare. Dacă nu este disponibil butonul Eliminare, faceți clic pentru a debifa caseta de selectare Se moștenesc intrările de permisiune de la părinte și se aplică la obiectele fiu. . Includeți aceste intrări între cele definite explicit aici, faceți clic pe Eliminare, apoi săriți peste pașii 4 și 5.
 4. În caseta Permisiuni, faceți clic pentru a bifa sau debifa caseta de selectare potrivită Se permite sau Se refuză.
 5. În caseta Se aplică în, faceți clic pe folderele sau subfolderele unde doriți să se aplice permisiunile.
 6. Pentru a configura securitatea astfel încât fișierele și subfolderele să nu moștenească aceste permisiuni, faceți clic pentru a debifa caseta de selectare Se aplică aceste permisiuni numai la obiectele și/sau containerele din acest container.
 7. Faceți clic pe OK de două ori, apoi faceți clic pe OK în caseta Setări complexe de securitate pentru NumeFolder, unde NumeFolder este numele folderului.
ATENȚIE: Se poate face clic pentru a bifa caseta de selectare Se înlocuiesc intrările de permisiune de la toate obiectele fiu cu intrările afișate aici care se aplică la obiectele fiu. Includeți aceste intrări între cele definite explicit aici. De aceea, toate subfolderele și fișierele vor avea permisiunile reinițializate la aceleași permisiuni ca ale obiectului părinte. Dacă faceți aceasta, după ce faceți clic pe Se aplică sau pe OK, nu veți avea posibilitatea să anulați această operațiune dacă faceți clic pentru a debifa casetele de selectare.

Important: Dacă nu sunteți asociat la un domeniu și doriți să vizualizați fila Securitate:
 1. Faceți clic pe Start, apoi faceți clic pe Panou de control.
 2. Faceți clic pe Aspect și teme, apoi pe Opțiuni folder.
 3. Faceți clic pe fila Vizualizare, apoi faceți clic pentru a debifa caseta de selectare Se utilizează partajarea simplă a fișierelor (recomandat) din caseta Setări complexe.
Note:
 • Grupul Everyone nu include permisiunea Anonymous Logon în Windows XP.
 • Dacă faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Se moștenesc intrările de permisiune de la părinte și se aplică la obiectele fiu. Includeți aceste intrări între cele definite explicit aici, fișierul sau folderul moștenește intrările de permisiuni de la obiectul părinte.
 • Aveți posibilitatea să setați permisiuni doar pe unitățile formatate pentru a utiliza NTFS.
 • În cazul în care casetele de selectare pentru caseta Permisiuni nu sunt disponibile, permisiunile se moștenesc de la folderul părinte.
 • Pentru a modifica permisiuni, trebuie să fiți proprietarul sau să aveți permisiunea de a modifica permisiunile din partea proprietarului.
 • Grupurile sau utilizatorii cărora le-au fost acordate permisiunile Control total pentru un folder pot șterge fișierele și subfolderele din acel folder, indiferent de permisiunile care protejează fișierele și subfolderele.

REFERINȚE

Pentru mai multe informații despre permisiunile de fișiere și foldere, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
308418 Setarea, vizualizarea, modificarea sau eliminarea permisiunilor pentru fișiere și foldere în Windows XP

Proprietă?i

ID articol: 308419 - Ultima examinare: 15 iunie 2007 - Revizie: 3.2
SE APLICĂ LA
 • Microsoft Windows XP Professional
Cuvinte cheie: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster KB308419

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com