Windows XP'de dosya ve klasörler için özel izinler nasıl ayarlanır, görüntülenir, değiştirilir veya kaldırılır

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 308419 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

GİRİŞ

Microsoft Windows XP'de, özel erişim izinleri özelleştirilebilir izin kümeleridir. Bu, NTFS dosya sistemi kullanan birimlerde bulunan dosyalara ve klasörlere özel izinler uygulayabileceğiniz anlamına gelir. Bu makalede, özel dosya ve klasör izinlerinin nasıl ayarlanacağı, görüntüleneceği, değiştirileceği veya kaldırılacağı anlatılmaktadır.

Dosya ve klasör izinleri

Klasör izinleri, Tam Denetim, Değiştirme, Okuma ve Yürütme, Klasör İçeriğini Listeleme, Okuma ve Yazma izinleridir. Bu izinlerin her biri, aşağıda bölümlerde listelenen ve açıklanan özel izinlerin mantıksal bir grubundan oluşur.

Not Bu makalede, Windows XP'yi bir etki alanında kullandığınız varsayılmaktadır. Varsayılan olarak, bir etki alanına bağlı değilseniz Windows XP'de basitleştirilmiş paylaşım etkindir. Bu, Güvenlik sekmesinin ve izinlerle ilgili gelişmiş seçeneklerin kullanılamayacağı anlamına gelir.

Bir etki alanına dahil değilseniz ve Güvenlik sekmesini görüntülemek istiyorsanız, bu makalenin Dosya ve klasörler için özel izinler ayarlama, görüntüleme, değiştirme veya kaldırma bölümüne bakın.

Basitleştirilmiş dosya paylaşımını devre dışı bırakma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
307874 Windows XP'deki bir paylaşılan klasörde basit paylaşım nasıl devre dışı bırakılır ve izinler nasıl atanır

Sorun Giderme

Güvenlik sekmesi yoksa ve kullanıcılar ve gruplar için özel izinleri yapılandıramıyorsanız, aşağıdaki sorunları yaşıyor olabilirsiniz:
 • Özel izinleri uygulamak istediğiniz dosya veya klasör NTFS bir sürücüde değil. Yalnızca NTFS kullanmak üzere biçimlendirilmiş sürücülerde izin ayarlayabilirsiniz.
 • Basit dosya paylaşımı açık. Varsayılan olarak, basitleştirilmiş dosya paylaşımı açıktır.

Özel dosya ve klasör izinleri

Aşağıdaki tabloda özel dosya ve klasör izinleri anlatılmaktadır.

Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
Özel İzinlerTam DenetimDeğiştirmeOkuma ve YürütmeKlasör İçeriğini ListelemeOkumaYazma
Klasörü Gez/Dosya Çalıştırevetevetevetevethayırhayır
Klasörleri Listele/Veriyi Okuevetevetevetevetevethayır
Öznitelikleri Okuevetevetevetevetevethayır
Genişletilmiş Öznitelikleri Okuevetevetevetevetevethayır
Dosya Oluştur/Veriyi Yazevetevethayırhayırhayırevet
Klasörler Oluştur/Veriyi Arkasına Ekleevetevethayırhayırhayırevet
Öznitelikleri Yazevetevethayırhayırhayırevet
Genişletilmiş Öznitelikleri Yazevetevethayırhayırhayırevet
Alt Klasörleri ve Dosyaları Silevethayırhayırhayırhayırhayır
Silevetevethayırhayırhayırhayır
İzinleri Okuevetevetevetevetevetevet
İzinleri Değiştirevethayırhayırhayırhayırhayır
Sahipliği Alevethayırhayırhayırhayırhayır
Eşitleevetevetevetevetevetevet


ÖNEMLİ: Bir klasörde Tam Denetim verilen gruplar veya kullanıcılar, dosyayı koruyan izinler olup olmamasına bakmaksızın klasördeki herhangi bir dosyayı silebilirler.

NotKlasör İçeriğini Listeleme ve Okuma ve Yürütme klasör izinleri aynı özel izinlere sahip gibi görünse de, bu izinler farklı şekilde devralınır. Klasör İçeriğini Listeleme izni, dosyalar tarafından değil klasörler tarafından devralınır ve yalnızca klasör izinlerini görüntülediğinizde görünür. Okuma ve Yürütme izni, hem dosyalar hem de klasörler tarafından devralınır ve dosya veya klasör izinlerini görüntülediğinizde her zaman vardır.

Not Windows XP Professional'da, Everyone grubu Anonymous Logon grubunu içermez.

Özel izinlerin tanımı

Dosyalarda veya klasörlerde aşağıdaki özel izinlerin herhangi birini veya tümünü ayarlayabilirsiniz.

Klasörü Gez/Dosya Çalıştır

Klasörler için: Klasörü Gez izni yalnızca klasörler için geçerlidir. Bu izin, kullanıcının başka dosya veya klasörlere ulaşmak için klasörler arasında hareket etmesine izin verir veya vermez; kullanıcının geçiş yapılan klasörler için izni olması gerekmez. Klasörü Gez, yalnızca gruba veya kullanıcıya Çapraz Geçiş Denetimini Atla kullanıcı hakkı verildiğinde etkilidir. Çapraz Geçiş Denetimini Atla kullanıcı hakkı, Grup İlkesi ek bileşenindeki kullanıcı haklarını denetler. Varsayılan olarak, Everyone grubuna Çapraz Geçiş Denetimini Atla kullanıcı hakkı verilmiştir.

Dosyalar için:Dosya Yürüt izni, çalışan program dosyalarına erişim izni verir veya vermez.

Bir klasörde Klasörü Gez iznini ayarlarsanız, Dosya Yürüt izni bu klasördeki tüm dosyalarda otomatik olarak ayarlanmaz.

Klasörleri Listele/Veriyi Oku

Klasörleri Listele izni, kullanıcının klasördeki dosya adlarını veya alt klasör adlarını görüntülemesine izin verir veya vermez. Klasörleri Listele izni yalnızca klasörler için geçerlidir ve yalnızca ilgili klasörün içeriğini etkiler. İzni ayarladığınız klasör klasör listesinde varsa bu izin etkilenmez.

Veriyi Oku izni yalnızca klasörler için geçerlidir ve kullanıcının dosyalardaki verileri görüntülemesine izin verir veya vermez.

Öznitelikleri Oku

Öznitelikleri Oku izni, kullanıcının bir dosyanın veya klasörün salt okunur ve gizli öznitelikleri gibi özniteliklerini görüntülemesine izin verir veya vermez. Öznitelikler NTFS tarafından tanımlanırlar.

Genişletilmiş Öznitelikleri Oku

Genişletilmiş Öznitelikleri Oku izni, kullanıcının bir dosyanın veya klasörün genişletilmiş izinlerini görüntülemesine izin verir veya vermez. Genişletilmiş öznitelikler programlar tarafından tanımlanır ve programa göre değişiklik gösterebilir.

Dosya Oluştur/Veriyi Yaz

Dosya Oluştur izni yalnızca klasörler için geçerlidir ve kullanıcının klasörde dosya oluşturmasına izin verir veya vermez.

Veriyi Yaz izni yalnızca dosyalar için geçerlidir ve kullanıcının dosya değişiklik yapmasına veya varolan NTFS içeriğinin üzerine yazmasına izin verir veya vermez.

Klasörler Oluştur/Veriyi Arkasına Ekle

Klasörler Oluştur izni yalnızca klasörler için geçerlidir ve kullanıcının klasörde klasör oluşturmasına izin verir veya vermez.

Veriyi Arkasına Ekle izni yalnızca dosyalar için geçerlidir ve kullanıcının dosyanın sonunda değişiklik yapmasına izin verir veya vermez ancak varolan verileri değiştirmeyi, silmeyi, ve üzerine yazmayı etkilemez.

Öznitelikleri Yaz

Öznitelikleri Yaz izni, kullanıcının bir dosyanın veya klasörün salt okunur ve gizli öznitelikleri gibi özniteliklerini değiştirmesine izin verir veya vermez. Öznitelikler NTFS tarafından tanımlanırlar.

Öznitelikleri Yaz izni, dosya veya klasör oluşturabileceğiniz veya silebileceğiniz anlamına gelmez. Yalnızca dosyanın veya klasörün özniteliklerinde değişiklik yapma iznini içerir. Oluşturma veya silme işlemlerine izin vermek veya vermemek için, Dosya Oluştur/Veriyi Yaz, Klasörler Oluştur/Veriyi Arkasına Ekle, Alt Klasörleri ve Dosyaları Sil ve Sil bölümlerine bakın.

Genişletilmiş Öznitelikleri Yaz

Genişletilmiş Öznitelikleri Yaz izni, kullanıcının bir dosyanın veya klasörün genişletilmiş izinlerini değiştirmesine izin verir veya vermez. Genişletilmiş öznitelikler programlar tarafından tanımlanır ve programa göre değişiklik gösterebilir.

Genişletilmiş Öznitelikleri Yaz izni, kullanıcının dosya veya klasör oluşturabileceği veya silebileceği anlamına gelmez; yalnızca dosya veya klasörün özniteliklerinde değişiklik yapma iznini içerir. Oluşturma veya silme işlemlerine izin vermek veya vermemek için, bu makalenin Dosya Oluştur/Veriyi Yaz, Klasörler Oluştur/Veriyi Arkasına Ekle, Alt Klasörleri ve Dosyaları Sil ve Sil bölümlerine bakın.

Alt Klasörleri ve Dosyaları Sil

Alt Klasörleri ve Dosyaları Sil izni yalnızca klasörler için geçerlidir ve kullanıcının alt klasörleri silmesine izin verir veya vermez; alt klasör veya dosya için Sil izninin verilmiş olması gerekmez.

Sil

Sil izni, kullanıcının dosyayı veya klasörü silmesine izin verir veya vermez. Bir dosyada veya klasörde Sil izniniz yoksa, üst klasörde Alt Klasörleri ve Dosyaları Sil izniniz olması durumunda dosyayı veya klasörü silebilirsiniz.

İzinleri Oku

İzinleri Oku izni, kullanıcının bir dosya veya klasörle ilgili Tam Denetim, Okuma ve Yazma gibi izinleri okumasına izin verir veya vermez.

İzinleri Değiştir

İzinleri Değiştir izni, kullanıcının bir dosya veya klasörle ilgili Tam Denetim, Okuma ve Yazma gibi izinleri değiştirmesine izin verir veya vermez.

Sahipliği Al

Sahipliği Al izni, kullanıcının dosya veya klasörün sahipliğini almasına izin verir veya vermez. Bir dosya veya klasörün sahibi, dosya veya klasörü koruyan herhangi bir izin dikkate alınmaksızın, bunlar üzerindeki izinleri değiştirebilir.

Eşitle

Eşitle izni, farklı iş parçacıklarının dosya veya klasörle ilgili tanıtıcıları beklemesine ve sinyal veren başka bir iş parçacığıyla eşitlenmesine izin verir veya reddeder. Bu izin yalnızca çok iş parçacıklı, çok işlemli programlar için geçerlidir.

Dosya ve klasörler için özel izinler ayarlama, görüntüleme, değiştirme veya kaldırma

Dosya ve klasörler için özel izinler ayarlamak, görüntülemek, değiştirmek veya kaldırmak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayarım'ı tıklatın ve sonra özel izinlerini ayarlamak istediğiniz dosyayı veya klasörü bulun.
 2. Dosyayı veya klasörü sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra Güvenlik sekmesini tıklatın.
 3. Gelişmiş'i tıklatın ve aşağıdaki adımlardan birini kullanın:
  • Ek bir kullanıcı veya grup için özel izinleri ayarlamak için, Ekle'yi tıklatın, Ad kutusuna kullanıcı veya grubun adını yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  • Varolan bir grup veya kullanıcıyla ilgili özel izinleri görüntülemek veya değiştirmek için, grup veya kullanıcının adını tıklatın ve sonra Düzenle'yi tıklatın.
  • Varolan bir grup veya kullanıcıyı ve özel izinleri kaldırmak için, grup veya kullanıcının adını tıklatın ve sonra Kaldır'ı tıklatın. Kaldır düğmesi kullanılamıyorsa, Bağımlı nesnelere uygulanan izin girdilerini ana öğeden devral. Bunları açıkça burada tanımlananlara ekle. onay kutusunun işaretini kaldırın, Kaldır'ı tıklatın ve 4. ve 5. adımları atlayın.
 4. İzinler kutusunda, ilgili İzin Ver veya İzin Verme onay kutularını seçin veya temizleyin.
 5. Uygula kutusunda, bu izinlerin uygulanmasını istediğiniz klasörleri veya alt klasörleri tıklatın.
 6. Güvenliği, alt klasörler ve dosyalar bu izinleri devralmayacak şekilde yapılandırmak için, Bu yetkileri, sadece bu kapsayıcıdaki nesnelere ve/veya kapsayıcılara uygula onay kutusunu temizleyin.
 7. İki kez Tamam'ı tıklatın ve sonra KlasörAdı için Gelişmiş Güvenlik Ayarları iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın; burada, KlasörAdı klasörün adıdır.
DİKKATTüm bağımlı nesnelerdeki izin girdilerini burada gösterilen ve bağımlı nesnelere uyanlarla değiştir. onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. Bu nedenle, tüm alt klasörlerin ve dosyaların tüm izinleri üst nesneyle aynı izinlere sıfırlanır. Bunu yaparsanız, Uygula'yı veya Tamam'ı tıklattıktan sonra, onay kutularını temizlerseniz bu işlemi geri alamazsınız.

Önemli: Bir etki alanına dahil değilseniz ve Güvenlik sekmesini görüntülemek istiyorsanız:
 1. Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Görünüm ve Temalar'ı ve sonra Klasör Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Görünüm sekmesini tıklatın ve sonra Gelişmiş Ayarlar kutusunda Basit dosya paylaşımı kullan [Önerilen] onay kutusunu temizleyin.
Notlar:
 • Windows XP'de Everyone grubu Anonymous Logon izinlerini içermez.
 • Bağımlı nesnelere uygulanan izin girdilerini ana öğeden devral. Bunları açıkça burada tanımlananlara ekle. onay kutusunu işaretlerseniz, dosya veya klasör izin girdilerini üst nesneden devralır.
 • Yalnızca NTFS kullanmak üzere biçimlendirilmiş sürücülerde izin ayarlayabilirsiniz.
 • İzinler kutusundaki onay kutuları kullanılamıyorsa, izinler üst klasörden devralınmıştır.
 • İzinleri değiştirmek için, sahibi olmanız veya sahibinden izinleri değiştirme izni almış olanız gerekir.
 • Bir klasörde Tam Denetim izni olan grup veya kullanıcılar, dosya ve alt klasörleri koruyan izinlere bakılmaksızın bu klasördeki dosyaları ve alt klasörleri silebilir.

Referanslar

Dosya ve klasör izinleri hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
308418 Windows XP'de dosya ve klasör izinleri nasıl ayarlanır, görüntülenir, değiştirilir veya kaldırılır

Özellikler

Makale numarası: 308419 - Last Review: 12 Ekim 2006 Perşembe - Gözden geçirme: 3.1
Bu makaledeki bilginin uygulandigi durum:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster KB308419

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com