Як установлювати, переглядати, змінювати або видаляти дозволи на доступ до файлів і папок у Windows XP

Переклади статей Переклади статей
Номер статті: 308419 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Розгорнути все | Згорнути все

На цій сторінці

ВСТУП

У Microsoft Windows XP особливі дозволи на доступ є настроюваними наборами дозволів. Це означає, що можна застосувати особливі дозволи на доступ до файлів і папок, які містяться в томах із файловою системою NTFS. У цій статті описуються встановлення, перегляд, змінення або видалення особливих дозволів на доступ до файлів і папок.

Дозволи на доступ до файлів і папок

Дозволи на доступ до папки включають параметри Повний доступ, Змінення, Читання та виконання, Зміст папки, Читання та Записування. Кожний із цих дозволів складається з логічної групи особливих дозволів, які перелічено й описано в нижченаведених розділах.

Примітка. У цій статті передбачено, що комп'ютери під керуванням Windows XP входять до складу домену. За промовчанням увімкнуто простий доступ до файлів на комп'ютерах під керуванням Windows XP, які не входять до складу домену. Це означає, що на цих комп'ютерах недоступні вкладка Безпека та додаткові параметри для встановлення дозволів.

Якщо комп'ютер не підключено до домену, але все-таки потрібно відкрити вкладку Безпека, зверніться до розділу Установлення, перегляд, змінення або видалення особливих дозволів на доступ до файлів і папок цієї статті.

Щоб отримати додаткові відомості про вимкнення простого спільного доступу, клацніть такий номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
307874 Як вимкнути простий спільний доступ до файлів і встановити дозволи на доступ до спільної папки у Windows XP

Виправлення неполадок

Якщо із причини недоступності вкладки Безпека неможливо настроїти особливі дозволи для користувачів і груп, можуть виникнути такі проблеми:
 • Файл або папка, до якої потрібно застосувати особливі дозволи, не міститься на диску з файловою системою NTFS. Дозвіл можна встановити лише для дисків, які використовують файлову систему NTFS.
 • Простий спільний доступ до файлів увімкнуто. Цей параметр увімкнуто за промовчанням.

Особливі дозволи на доступ до файлів і папок

Особливі дозволи на доступ до файлів і папок описано в нижченаведеній таблиці.

Згорнути цю таблицюРозгорнути цю таблицю
Особливі дозволиПовний доступЗміненняЧитання та виконанняЗміст папкиЧитанняЗаписування
Огляд папки/виконання файлутактактактакніні
Зміст папки/читання данихтактактактактакні
Читання атрибутівтактактактактакні
Читання додаткових атрибутівтактактактактакні
Створення файлів/записування данихтактакнінінітак
Створення папок/додавання данихтактакнінінітак
Записування атрибутівтактакнінінітак
Записування додаткових атрибутівтактакнінінітак
Видалення підпапок і файлівтакнінінініні
Видаленнятактакнінініні
Читання дозволівтактактактактактак
Змінення дозволівтакнінінініні
Зміна власникатакнінінініні
Синхронізаціятактактактактактак


УВАГА! Групи та користувачі, які отримали Повний доступ до папки, можуть видаляти з неї будь-які файли незважаючи на дозволи, що захищають цей файл.

Примітка. Якщо навіть дозволи на доступ до папки Зміст папки та Читання та виконаннямають однакові особливі дозволи, вони успадковуються по-різному. Зміст папки успадковується папками, але не файлами, і відображається лише під час перегляду дозволів на доступ до папок. Читання та виконання успадковується як файлами, так і папками, і завжди відображається під час перегляду дозволів для файлів і папок.

Примітка. У Windows XP Professional група Усі не містить групи Анонімний вхід.

Опис особливих дозволів

Можна встановити деякі або всі нижчеподані особливі дозволи для файлів і папок.

Огляд папки/виконання файлу

Для папок: Дозвіл Огляд папки застосовується лише до папок. Цей дозвіл дає змогу або забороняє користувачеві переміщуватися папками, щоб дістатися вкладених папок або файлів незалежно від того, чи має він дозвіл на їх огляд. Огляд папки діє лише тоді, коли група або користувач не мають правОминання перехресної перевірки. Оминання перехресної перевірки перевіряє права користувачів в оснащенні "Групова політика". Групі Усі за промовчанням надано право Оминання перехресної перевірки.

Для файлів: Дозвіл Виконання файлу дає змогу або забороняє отримувати доступ до виконуваних програмних файлів.

Якщо встановити дозвіл Огляд папки на папку, дозвіл Виконання файлу не встановлюється автоматично на всі її файли.

Зміст папки/читання даних

Дозвіл Зміст папки дає змогу або забороняє користувачеві переглядати імена файлів і підпапок цієї папки. Дозвіл Зміст папки застосовується лише до папок і стосується лише їх вмісту. Цей дозвіл не діє, якщо папку, для якої його встановлено, зазначено у списку папок.

Дозвіл Читання даних застосовується лише до файлів і дає змогу або забороняє користувачеві переглядати вміст файлів.

Читання атрибутів

Дозвіл Читання атрибутів дає змогу або забороняє користувачеві переглядати атрибути файлу або папки, такі як "лише читання" та "прихований". Атрибути визначаються файловою системою NTFS.

Читання додаткових атрибутів

Дозвіл Читання додаткових атрибутів дає змогу або забороняє користувачеві переглядати додаткові атрибути файлу або папки. Додаткові атрибути визначаються програмами та можуть бути різними залежно від програми.

Створення файлів/записування даних

Дозвіл Створення файлів застосовується лише до папок і дає змогу або забороняє користувачеві створювати файли в цій папці.

Дозвіл Записування даних застосовується лише до файлів і дає змогу або забороняє користувачеві вносити зміни до файлу та перезаписувати наявний вміст за допомогою NTFS.

Створення папок/додавання даних

Дозвіл Створення папок застосовується лише до папок і дає змогу або забороняє користувачеві створювати підпапки в цій папці.

Дозвіл Додавання даних застосовується лише до файлів і дає змогу або забороняє користувачеві дописувати дані в кінець файлу. Цей дозвіл не поширюється на операції змінення, видалення або перезаписування наявних даних.

Записування атрибутів

ДозвілЗаписування атрибутів дає змогу або забороняє користувачеві змінювати атрибути файлу або папки, такі як лише для читання або прихований. Атрибути визначаються файловою системою NTFS.

Дозвіл Записування атрибутів не передбачає, що можна створювати або видаляти файли та папки. Цей дозвіл передбачає лише право на змінення атрибутів файлу або папки. Про дозвіл або заборону операцій створення або видалення див. розділ Створення файлів/записування даних, Створення папок/додавання даних, Видалення підпапок і файлів і Видалення.

Записування додаткових атрибутів

Дозвіл Записування додаткових атрибутів дає змогу або забороняє користувачеві змінювати додаткові атрибути файлу або папки. Додаткові атрибути визначаються програмами та можуть бути різними залежно від програми.

Дозвіл Записування додаткових атрибутів не передбачає, що можна створювати або видаляти файли та папки. Цей дозвіл дає лише право на змінення атрибутів файлу або папки. Про дозвіл або заборону операцій створення або видалення див. розділи Створення файлів/записування даних, Створення папок/додавання даних, Видалення підпапок і файлів і Видалення цієї статті.

Видалення підпапок і файлів

Дозвіл Видалення підпапок і файлів застосовується лише до папок і дає змогу або забороняє користувачеві видаляти підпапки та файли незалежно від того, чи надано на них дозвіл Видалення.

Видалення

Дозвіл Видалення дає змогу або забороняє користувачеві видаляти файл або папку. У разі відсутності дозволу Видалення файлу або папки користувач може видаляти їх, якщо йому надано дозвіл Видалення підпапок і файлів для батьківської папки.

Читання дозволів

Дозвіл Читання дозволів дає змогу або забороняє користувачеві переглядати дозволи для файлу або папки, такі як Повний доступ, Читання та Записування.

Зміна дозволів

Дозвіл Зміна дозволів дає змогу або забороняє користувачеві змінювати дозволи для папки або файлу, такі як Повний доступ, Читання та Записування.

Зміна власника

Дозвіл Зміна власника дає змогу або забороняє користувачеві змінювати власника файлу або папки. Власник файлу або папки може змінювати дозволи для них незважаючи на будь-які наявні дозволи, які захищають цей файл або папку.

Синхронізація

Дозвіл Синхронізація дає змогу або забороняє різним потокам чекати в черзі на файл або папку та синхронізуватися з іншим потоком, який може сигналізувати про це. Цей дозвіл застосовується лише до програм із кількома потоками або процесами.

Установлення, перегляд, змінення або видалення особливих дозволів на доступ до файлів і папок

Щоб установити, переглянути, змінити або видалити особливі дозволи на доступ до файлів і папок:
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Мій комп'ютер, потім укажіть файл або папку, дозволи для яких потрібно встановити.
 2. Клацніть правою кнопкою миші файл або папку, виберіть команду Властивості, а потім перейдіть до вкладки Безпека.
 3. Натисніть кнопку Додатково та виконайте одну з таких дій:
  • Щоб установити особливі дозволи для додаткової групи або користувача, натисніть кнопку Додати, у полі Ім'я введіть ім'я користувача або групи та натисніть кнопку ОК.
  • Щоб переглянути або змінити особливі дозволи для наявної групи або користувача, виберіть ім'я групи або користувача та натисніть кнопку Змінити.
  • Щоб видалити наявну групу або користувача та їх особливі дозволи, виберіть ім'я групи або користувача та натисніть кнопку Видалити. Якщо кнопка Видалити недоступна, зніміть прапорець Успадковувати від батьківського об'єкта елементи дозволу, застосовні до дочірніх об'єктів. Додати їх до елементів, явно визначених у цьому вікні, натисніть кнопку Видалити та пропустіть кроки 4 та 5.
 4. У вікні Дозволи встановіть або зніміть відповідний прапорець Дозволити або Заборонити.
 5. У вікні Застосувати до виберіть папки або підпапки, до яких потрібно застосувати ці дозволи.
 6. З метою настроювання безпеки таким чином, щоб підпапки та папки не успадковували ці дозволи, зніміть прапорець Застосовувати ці дозволи до об'єктів і контейнерів лише всередині цього контейнера.
 7. Натисніть кнопку ОК двічі, а потім натисніть кнопку ОК у вікні Додаткові параметри безпеки для Ім'я_папки, де Ім'я_папки є іменем папки.
УВАГА! Можна встановити прапорець Замінити елементи дозволу для всіх дочірніх об'єктів на відображені тут елементи, застосовні до дочірніх об'єктів. Додати їх до елементів, явно визначених у цьому вікні. Таким чином, усі підпапки та файли успадкують елементи дозволу батьківського об'єкта. Якщо зробити це та натиснути кнопку Застосувати або ОК, буде неможливо скасувати цю дію зніманням прапорців.

Увага! Якщо комп'ютер не входить до складу домену, і потрібно переглянути вкладку Безпека:
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Панель керування.
 2. Виберіть Оформлення та теми, а потім натисніть Параметри папки.
 3. Відкрийте вкладку Вигляд і зніміть прапорець Використовувати простий спільний доступ до файлів (рекомендовано) у полі Додаткові параметри.
Примітки.
 • У Windows XP група Усі не містить дозволу Анонімний вхід.
 • Якщо встановити прапорець Успадковувати від батьківського об'єкта елементи дозволів, застосовні до дочірніх об'єктів. Додати їх до елементів, явно визначених у цьому вікні, файл або папка успадкують елементи дозволу від батьківського об'єкта.
 • Дозвіл можна встановити лише для дисків, які використовують файлову систему NTFS.
 • Якщо прапорці у вікні Дозволи недоступні, дозволи успадковуються від батьківської папки.
 • Щоб змінити дозволи, потрібно бути власником або мати права власника на змінення дозволів.
 • Групи або користувачі, які мають дозвіл Повний доступ до папки, можуть видаляти її файли та підпапки незважаючи на дозволи, які захищають файли та підпапки.

ПОСИЛАННЯ

Щоб отримати додаткові відомості про дозволи на доступ до файлів і папок, клацніть такий номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
308418 Встановлення, перегляд, змінення або видалення дозволів на доступ до файлів і папок у системі Windows XP

Властивості

Номер статті: 308419 - Востаннє переглянуто: 20 червня 2007 р. - Редакція: 3.2
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Ключові слова: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster KB308419

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com