Numer ID artykułu: 308421 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308421
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak przejąć na własność plik lub folder, w przypadku którego nastąpiła odmowa dostępu dla użytkownika.

Jeśli użytkownik musi uzyskać dostęp do pliku lub folderu, do którego nie ma praw, należy przejąć taki plik lub folder na własność. Wykonanie tej czynności spowoduje zamianę uprawnień zabezpieczeń, które zostały pierwotnie utworzone dla danego pliku lub folderu.

Więcej informacji

Wymagania wstępne

Zalogowanie się jako administrator

Aby zmienić uprawnienia zabezpieczeń pliku lub folderu, należy zalogować się do systemu Windows jako administrator. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli używany komputer należy do sieci w pracy, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania do systemu Windows jest kontem administratora komputera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=pl

Uruchomienie systemu Windows XP Home Edition w trybie awaryjnym

W przypadku korzystania z systemu Windows XP Home Edition należy uruchomić komputer w trybie awaryjnym, a następnie zalogować się za pomocą konta z uprawnieniami administracyjnymi, aby uzyskać dostęp do karty Zabezpieczenia. Dostęp do karty Zabezpieczenia jest niezbędny do zmiany uprawnień zabezpieczeń. W przypadku systemu Windows XP Professional nie trzeba uruchamiać komputera w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu systemu Windows XP w trybie awaryjnym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304449 Jak uruchomić narzędzie Przywracanie systemu z wiersza polecenia w systemie Windows XP

Wyłączenie prostego udostępniania plików w systemie Windows XP Professional

W przypadku korzystania z systemu Windows XP Professional należy wyłączyć proste udostępnianie plików. Jeśli system Windows XP Professional nie jest przyłączony do domeny, domyślnie jest w nim używane proste udostępnianie plików. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak to zrobić, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307874 Jak wyłączyć proste udostępnianie i ustawić uprawnienia do folderu udostępnionego w systemie Windows XP

Aby przejąć na własność plik lub folder

Jak przejąć na własność plik

Aby uzyskać dostęp do chronionego pliku, trzeba być jego właścicielem. Jeśli inna osoba ograniczyła dostęp do pliku, a użytkownik jest administratorem komputera, może uzyskać dostęp do takiego pliku, przejmując go na własność.

Aby przejąć plik na własność, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przejąć na własność, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk OK w komunikacie dotyczącym zabezpieczeń (jeśli zostanie wyświetlony).
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.
 4. Na liście Nazwa kliknij pozycję Administrator lub kliknij grupę Administratorzy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Po wykonaniu tych czynności właścicielem pliku stanie się administrator lub grupa administratorów.
Aby zmienić uprawnienia do pliku przejętego na własność, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Dodaj.
 2. Na liście Wprowadź nazwy obiektów do wybrania (przykłady) wpisz konto użytkownika lub grupy, które powinno mieć dostęp do pliku. Na przykład wpisz ciąg Administrator.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Na liście Nazwy grup lub użytkowników kliknij odpowiednie konto, a następnie zaznacz pola wyboru dla uprawnień, które chcesz przypisać danemu użytkownikowi.
 5. Po zakończeniu przypisywania uprawnień kliknij przycisk OK.
 6. Po wykonaniu tych czynności można uzyskiwać dostęp do pliku.

Jak przejąć na własność folder

Aby uzyskać dostęp do chronionego folderu, trzeba być jego właścicielem. Jeśli inna osoba ograniczyła dostęp do folderu, a użytkownik jest administratorem komputera, może uzyskać dostęp do takiego folderu, przejmując go na własność.

Aby przejąć folder na własność, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przejąć na własność, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk OK w komunikacie dotyczącym zabezpieczeń (jeśli zostanie wyświetlony).
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.
 4. Na liście Nazwa kliknij swoją nazwę użytkownika, pozycję Administrator (w przypadku zalogowania się jako administrator) lub grupę Administratorzy. Jeśli chcesz przejąć na własność zawartość folderu, zaznacz pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak po wyświetleniu następującego komunikatu:
  Nie masz uprawnień do odczytu zawartości katalogu nazwa folderu. Czy chcesz zamienić uprawnienia katalogu na uprawnienia dające pełną kontrolę?
  Jeśli klikniesz przycisk Tak, wszystkie uprawnienia zostaną zamienione.

  Uwaga Wartość nazwa folderu jest nazwą folderu, który ma zostać przejęty na własność.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie zastosuj uprawnienia i ustawienia zabezpieczeń, których chcesz użyć dla danego folderu i jego zawartości.

NASTĘPNE KROKI

Jeśli zastosowanie opisanych metod nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: wyszukiwanie informacji dotyczących pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centra rozwiązań: często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje dotyczące pomocy technicznej dla konkretnych produktów.
 • Inne opcje pomocy technicznej: możliwość zadania pytania, skontaktowania się z pomocą techniczną lub wysłania opinii za pośrednictwem sieci Web.
Jeśli problemy będą nadal występować, można skontaktować się z pomocą techniczną:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=pl#tab3

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o uprawnieniach do plików i folderów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
161275 Zależność zabezpieczeń plików i folderów w woluminach NTFS (strona może być w języku angielskim)

Właściwości

Numer ID artykułu: 308421 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2013 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB308421

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com