ID článku: 308421 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Tento článok popisuje, ako možno prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka, ku ktorému vám bol odoprený prístup.

Ak chcete získať prístup k súboru alebo priečinku, pre ktorý nemáte práva, musíte prevziať vlastníctvo daného súboru alebo priečinka. Pri vykonávaní tejto operácie nahradíte povolenia zabezpečenia, ktoré boli pôvodne vytvorené pre daný súbor alebo priečinok.

Ďalšie informácie

Požiadavky

Prihláste sa ako správca

Ak chcete zmeniť povolenia zabezpečenia pre súbor alebo priečinok, musíte sa v systéme Windows prihlásiť ako správca. Ak používate svoj osobný (nepodnikový) počítač, pravdepodobne sa prihlasujete s kontom správcu. Ak ide o počítač pripojený k sieti na pracovisku, zrejme budete musieť požiadať o pomoc správcu systému. Ak chcete overiť, či ste sa prihlásili do systému Windows pomocou používateľského konta správcu počítača, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sk

Spustite systém Windows XP Home Edition v núdzovom režime

Ak používate systém Windows XP Home Edition a chcete získať prístup ku karte Zabezpečenie, musíte počítač spustiť v núdzovom režime a potom sa prihlásiť pomocou konta s právami správcu. Zmena povolenia zabezpečenia vyžaduje prístup ku karte Zabezpečenie. Ak používate systém Windows XP Professional, počítač nemusíte spúšťať v núdzovom režime. Ďalšie informácie o spustení systému Windows XP v núdzovom režime získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
304449 Spustenie služby Obnovovanie systému z príkazového riadka v operačnom systéme Windows XP

Vypnite jednoduché zdieľanie súborov v systéme Windows XP Professional

Ak používate systém Windows XP Professional, musíte vypnúť jednoduché zdieľanie súborov. Ak počítač so systémom Windows XP Professional nie je súčasťou domény, v predvolenom nastavení používa jednoduché zdieľanie súborov. Ďalšie informácie o vypnutí jednoduchého zdieľania súborov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307874 Ako vypnúť jednoduché zdieľanie a nastaviť povolenia pre zdieľaný priečinok v systéme Windows XP

Prevzatie vlastníctva súboru alebo priečinka

Postup pri prevzatí vlastníctva súboru

Ak chcete získať prístup k chránenému súboru, musíte prevziať jeho vlastníctvo. Ak iný používateľ obmedzil prístup k súboru a ste správcom počítača, môžete prístup k danému súboru získať prevzatím jeho vlastníctva.

Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie. Ak sa zobrazí hlásenie týkajúce sa zabezpečenia, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na tlačidlo Spresniť a potom kliknite na kartu Vlastník.
 4. V poli Názov kliknite na položku Administrator, alebo kliknite na skupinu Administrators, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Správca alebo skupina správcov je teraz vlastníkom daného súboru.
Ak chcete zmeniť povolenia pre súbor, ktorý teraz vlastníte, použite nasledujúci postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 2. V zozname Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať (príklady) zadajte konto používateľa alebo skupiny, ktorému chcete priradiť prístup k danému súboru. Zadajte napríklad reťazec Administrator.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. V zozname Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na požadované konto a potom začiarknite políčka povolení, ktoré chcete priradiť danej skupine alebo používateľovi.
 5. Po priradení oprávnení kliknite na tlačidlo OK.
 6. Teraz môžete získať prístup k danému súboru.

Postup pri prevzatí vlastníctva priečinka

Ak chcete získať prístup k chránenému priečinku, musíte prevziať jeho vlastníctvo. Ak iný používateľ obmedzil prístup k priečinku a ste správcom počítača, môžete prístup k danému priečinku získať prevzatím jeho vlastníctva.

Ak chcete prevziať vlastníctvo priečinka, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie. Ak sa zobrazí hlásenie týkajúce sa zabezpečenia, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na tlačidlo Spresniť a potom kliknite na kartu Vlastník.
 4. V zozname Názov kliknite na svoje meno používateľa. Ak ste prihlásení ako správca, kliknite na položku Administrator. Môžete tiež kliknúť na skupinu Administrators. Ak chcete prevziať vlastníctvo obsahu daného priečinka, začiarknite políčko Nahradiť vlastníka podradených kontajnerov a objektov.
 5. Kliknite na tlačidlo OK. Keď sa zobrazí nasledovné hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno:
  Nemáte povolenie na čítanie obsahu adresára názov priečinka. Chcete zmeniť svoje povolenia na prístup k tomuto adresáru na Úplný prístup?
  Kliknutím na tlačidlo Áno nahradíte všetky povolenia.

  Poznámka:názov priečinka je názov priečinka, ktorého vlastníctvo chcete prevziať.
 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom k priečinku a jeho obsahu znova priraďte požadované povolenia a nastavenia zabezpečenia.

ĎALŠIE KROKY

Ak vám tieto postupy nepomohli, na vyhľadanie iných riešení môžete použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Nižšie sú uvedené niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft:
 • Databáza Knowledge Base s možnosťou prehľadávania: Vyhľadávanie informácií technickej podpory a svojpomocných nástrojov pre produkty spoločnosti Microsoft.
 • Centrá riešení: Najčastejšie otázky k jednotlivým produktom a tipy služby technickej podpory.
 • Ďalšie možnosti získania podpory: Možnosť zadania otázok prostredníctvom webu, kontaktovania služby technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo odoslania pripomienok.
V prípade pretrvávajúcich problémov môže byť vhodné kontaktovať technickú podporu:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=sk#tab3

Odkazy

Ďalšie informácie o povoleniach pre súbory a priečinky nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
161275 Interakcia zabezpečenia súborov a priečinkov v zväzkoch NTFS

Vlastnosti

ID článku: 308421 - Posledná kontrola: 6. júna 2013 - Revízia: 3.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB308421

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com