วิธีการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308421 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณได้รับการปฏิเสธการเข้าถึง

หากคุณต้องเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ คุณต้องอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นเสียก่อน เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะแทนที่สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แรกสำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบ เพื่อที่จะเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยสำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์นี้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบแล้ว ถ้าคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายของที่ทำงาน คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่ระบบ Windows ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=th

เริ่ม Windows XP Home Edition ในเซฟโหมด

หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP Home Edition คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด จากนั้นให้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์การดูแลระบบ เพื่อเข้าใช้งานแท็บ Security จำเป็นต้องเข้าใช้งานแท็บ Security เพื่ีอที่จะเปลี่ยนสิทธิ์การรักษาความปลอดภัย ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP Professional คุณไม่ต้องเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows XP ในเซฟโหมด โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304449 วิธีการเริ่มเครื่องมือการคืนค่าระบบที่พร้อมท์คำสั่งใน Windows XP

ปิดใช้งานการใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่ายใน Windows XP Professional

หากคุณกำลังใช้ Windows XP Professional คุณต้องปิดใช้งานการใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่าย โดยค่าเริ่มต้น Windows XP Professional จะใช้การใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่ายเมื่อไม่ได้อยู่ในโดเมน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307874 วิธีการยกเลิกการแชร์อย่างง่ายและกำหนดสิทธิในโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ใน Windows XP

เมื่อต้องการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์

วิธีการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแฟ้ม

คุณต้องเป็นเจ้าของแฟ้มที่ได้รับการป้องกันเพื่อที่จะเข้าถึงแฟ้มนั้น หากผู้ใช้อีกรายหนึ่งมีการเข้าถึงที่จำกัด และคุณคือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มได้โดยการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

การอ้างสิทธิเป็นเจ้าของแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่แฟ้มซึ่งคุณต้องการอ้างสิทธิ แล้วคลิกProperties
 2. คลิกแท็บSecurity แล้วคลิก OK ที่ข้อความเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (หากมีปรากฏขึ้น)
 3. คลิก Advanced แล้วคลิกแท็บOwner
 4. ในรายการName คลิก Administrator หรือคลิกกลุ่ม Administrators แล้วคลิกOK

  ผู้ดูแลระบบหรือกลุ่มผู้ดูแลระบบเป็นเจ้าของแฟ้มแล้วในขณะนี้
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนแฟ้มที่คุณเป็นเจ้าของในขณะนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก Add
 2. ในรายการ ป้อนชื่อวัตถุเพื่อเลือก (ตัวอย่าง) ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้หรือบัญชีกลุ่มที่คุณต้องการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแฟ้มนั้น เช่น พิมพ์ Administrator
 3. คลิก OK
 4. ในรายชื่อ Group or user names คลิกบัญชีที่คุณต้องการ แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายของสิทธิที่ต้องการกำหนดให้ผู้ใช้นั้นๆ
 5. หลังจากกำหนดสิทธิแล้ว ให้คลิกOK
 6. คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มได้แล้วตอนนี้

วิธีการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโฟลเดอร์

คุณต้องเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ที่ได้รับการป้องกันเพื่อที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์นั้น หากผู้ใช้อีกรายหนึ่งมีการเข้าถึงที่จำกัด และคุณคือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ได้โดยการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

การเป็นเจ้าของสิทธิโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ซึ่งคุณต้องการอ้างสิทธิ แล้วคลิกProperties
 2. คลิกแท็บSecurity แล้วคลิก OK ที่ข้อความเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (หากมีปรากฏขึ้น)
 3. คลิก Advanced แล้วคลิกแท็บOwner
 4. ในรายการ ชื่อ คลิกชื่อผู้ใช้ของคุณหรือคลิก ผู้ดูแลระบบ หากคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ หรือคลิกกลุ่ม ผู้ดูแลระบบ หากคุณต้องการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาของโฟลเดอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่เจ้าของบนตัวจัดเก็บย่อยและวัตถุ
 5. คลิก OK แล้วคลิกYes เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  You do not have permission to read the contents of directory folder name. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control?
  สิทธิ์ทั้งหมดจะถูกแทนที่หากคุณคลิก ใช่

  หมายเหตุ ชื่อโฟลเดอร์คือชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
 6. คลิก OK แล้วกำหนดสิทธิการใช้งานและการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องการให้กับโฟลเดอร์และเนื้อหาภายในใหม่

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ คุณสามารถใช้เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขอื่นๆ สำหรับปัญหาของคุณ บริการบางอย่างที่มีในเว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ได้แก่:
 • ฐานความรู้ที่ค้นหาได้: ค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ศูนย์แก้ไขปัญหา: ดูคำถามที่พบบ่อยและการสนับสนุนที่เน้นย้ำซึ่งเฉพาะเจาะจงต่อผลิตภัณฑ์
 • ตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ: ใช้เว็บเพื่อตั้งคำถาม ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือให้ข้อเสนอแนะ
ถ้าคุณยังมีปัญหา คุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=th#tab3

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของแฟ้มและโฟลเดอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
161275 การทำงานของการรักษาความปลอดภัยของแฟ้มและโฟลเดอร์ในวอลุ่มแบบ NTFS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308421 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB308421

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com