כיצד להשתמש ב'ניהול דיסק' כדי להגדיר תצורה של דיסקים דינאמיים במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 308424 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר, שלב אחר שלב, כיצד להשתמש ביישום ה- Snap-in 'ניהול דיסק' כדי להגדיר תצורה של דיסקים דינאמיים.

דיסקים ואמצעי אחסון דינאמיים

האחסון בדיסקים דינאמיים תומך בדיסקים מוכווני אמצעי אחסון. תוכל ליצור את סוגי אמצעי האחסון הבאים רק בדיסקים דינאמיים:
 • אמצעי אחסון פשוטים חדשים.
 • אמצעי אחסון המתפרסים על-פני דיסקים מרובים (אמצעי אחסון מורחבים ואמצעי אחסון מפוצלים).
 • אמצעי אחסון עמידים בפני כשלים (אמצעי אחסון משוקפים ואמצעי אחסון מסוג RAID-5).
אמצעי אחסון בדיסקים דינאמיים נקראים אמצעי אחסון דינאמיים. דיסקים דינאמיים יכולים לתמוך ב- 2,000 אמצעי אחסון דינאמיים לדיסק (על אף שהמספר המומלץ הוא 32 אמצעי אחסון או פחות בכל דיסק).

הגישה המקומית לאמצעי אחסון דינאמיים (ולנתונים הכלולים באמצעי אחסון דינאמיים) מוגבלת למחשבים מבוססי Microsoft Windows 2000 ו- Microsoft Windows XP Professional. לא ניתן ליצור אמצעי אחסון דינאמיים במחשב מבוסס Windows XP (או לגשת אל אמצעי אחסון דינאמיים מתוכו) שבו פועלת מערכת הפעלה אחת או יותר מבין המערכות הבאות:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 וגירסאות מוקדמות יותר
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition וגירסאות מוקדמות יותר
 • MS-DOS
באפשרותך ליצור דיסקים דינאמיים באמצעות הפקודה המרה לדיסק דינאמי ב'ניהול דיסק' כדי להמיר דיסק בסיסי.

שימוש ב'ניהול דיסק'

כדי להפעיל את 'ניהול דיסקים':
 1. היכנס למערכת כמנהל מערכת או כחבר בקבוצה 'מנהלים'.
 2. לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב. בעץ המסוף, לחץ על ניהול דיסקים.

  הערה: באפשרותך גם ללחוץ על התחל, להצביע על הפעלה, להקליד diskmgmt.msc ולאחר מכן ללחוץ על אישור.
ב'ניהול דיסק', הדיסקים ואמצעי האחסון של המחשב מוצגים בתצוגה גרפית ובתצוגת רשימה. כברירת מחדל, דיסקי המחשב המקומי מוצגים; עם זאת, אם יש לך הרשאות דרושות, באפשרותך לבצע תהליך זה במחשב מרוחק.

כדי לבצע התאמה אישית של תצוגת הדיסקים ואמצעי האחסון בחלוניות העליונה והתחתונה של החלון, הצבע על תצוגה, הצבע על עליון או על תחתון ולאחר מכן לחץ על התצוגה הרצויה לך.

הערה: מומלץ לבצע גיבוי מלא של תוכן הדיסק לפני שתבצע שינויים כלשהם בדיסקים, באמצעי האחסון או במחיצות.

כיצד ליצור אמצעי אחסון פשוט או אמצעי אחסון מורחב

כדי ליצור אמצעי אחסון פשוט או אמצעי אחסון מורחב:
 1. ב'ניהול דיסק', בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור אמצעי אחסון פשוט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח לא מוקצה בדיסק הדינאמי שבו ברצונך ליצור את אמצעי האחסון הפשוט ולאחר מכן לחץ על אמצעי אחסון חדש.

   ? או ?
  • כדי ליצור אמצעי אחסון מורחב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח לא מוקצה באחד מהדיסקים הדינאמיים שבהם ברצונך ליצור את אמצעי האחסון המורחבים ולאחר מכן לחץ על אמצעי אחסון חדש.
 2. באשף אמצעי אחסון חדש, לחץ על הבא.
 3. לחץ על סוג אמצעי אחסון שברצונך ליצור (אמצעי אחסון פשוט או אמצעי אחסון מורחב) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על הדיסק (או הדיסקים) שבו ברצונך ליצור את אמצעי האחסון על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אתה יוצר אמצעי אחסון פשוט, ודא כי הדיסקים שבהם ברצונך ליצור אמצעי אחסון פשוט מפורטים בתיבה דיסקים דינאמיים נבחרים.

   ? או ?
  • אם ברצונך ליצור אמצעי אחסון מורחב, תחת כל הדיסקים הדינאמיים הזמינים, לחץ כדי לבחור את הדיסקים הרצויים לך ולאחר מכן לחץ על הוספה.

   ודא כי הדיסקים שבהם ברצונך ליצור אמצעי אחסון מורחב מפורטים בתיבה דיסקים דינאמיים נבחרים.
 5. בתיבה גודל, ציין את הגודל הרצוי לך עבור אמצעי האחסון ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. הקצה אותו כונן או נתיב כונן ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. ציין את אפשרויות האתחול הרצויות לך על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אינך מעוניין לאתחל את המחיצה, לחץ על אל תאתחל מחיצה זו ולאחר מכן לחץ על הבא.

   ? או ?
  • אם אתה מעוניין לאתחל את המחיצה, לחץ על אתחל מחיצה זו באמצעות ההגדרות הבאות, בצע את הפעולות הבאות בתיבת הדו-שיח אתחול ולאחר מכן לחץ על הבא.
   1. הקלד שם עבור אמצעי האחסון בתיבה תווית אמצעי אחסון.

    הערה: שלב זה הוא אופציונלי.
   2. לחץ על מערכת הקבצים הרצויה לך בתיבה מערכת קבצים.

    באפשרותך גם לשנות גם את גודל יחידת ההקצאה בדיסק, לציין אם ברצונך לבצע אתחול מהיר או להפעיל דחיסת קבצים ותיקיות באמצעי אחסון המאותחלים עבור NTFS.
 8. אשר כי האפשרויות שבחרת נכונות ולאחר מכן לחץ על סיום.
אמצעי האחסון נוצר ומופיע בדיסק או בדיסקים הדינאמיים המתאימים ב'ניהול דיסק'.

כיצד להרחיב אמצעי אחסון פשוט או מורחב

כדי להגדיל אמצעי אחסון פשוט או אמצעי אחסון מורחב לאחר יצירתם, באפשרותך להרחיב אותם על-ידי הוספת שטח פנוי שאינו מוקצה באותו דיסק דינאמי (או בדיסק דינאמי אחר).

כדי להרחיב אמצעי אחסון פשוט או אמצעי אחסון מורחב:
 1. ב 'ניהול דיסק', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי אחסון פשוט או על אמצעי אחסון מורחב ולאחר מכן לחץ על אמצעי אחסון מורחב.
 2. באשף אמצעי אחסון מורחב, לחץ על הבא.
 3. בעמוד בחירת דיסקים בצע את הפעולות הבאות:
  • לחץ כדי לבחור את הדיסק (או הדיסקים) שבהם אמצעי האחסון יורחב ולאחר מכן לחץ על הוספה.

   ודא כי הדיסק או הדיסקים שבהם ברצונך להרחיב את אמצעי האחסון מפורטים בתיבה דיסקים דינאמיים נבחרים.

   -וכן-
  • בתיבה גודל, ציין את כמות שטח הדיסק שאינו מוקצה שברצונך להוסיף, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. אשר כי האפשרויות שבחרת נכונות ולאחר מכן לחץ על סיום.
אמצעי האחסון מורחב ומופיע בדיסק או בדיסקים הדינאמיים המתאימים בחלון 'ניהול דיסק'.

הערה:
 • באפשרותך להרחיב אמצעי אחסון מסוג NTFS בלבד, או אמצעי אחסון שעדיין אינם מאותחלים עם מערכת קבצים.
 • ניתן להרחיב אמצעי אחסון רק אם יש די שטח דיסק זמין.
 • אם בצעת שדרוג מ- Windows 2000 ל- Windows XP, באפשרותך להרחיב אמצעי אחסון פשוט ואמצעי אחסון מורחב רק אם אמצעי האחסון נוצר בדיסק דינאמי ב- Windows XP. לא ניתן להרחיב אמצעי אחסון פשוט או אמצעי אחסון מורחב שנוצרו כתוצאה מהמרה מדיסק בסיסי לדיסק דינאמי ב- Windows 2000.
 • לא ניתן להרחיב את אמצעי האחסון של המערכת או את אמצעי האחסון לאתחול.

כיצד לאתחל אמצעי אחסון דינאמי

כדי לאתחל אמצעי אחסון דינאמי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב'ניהול דיסק', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי האחסון הדינאמי שברצונך לאתחל (או לאתחל מחדש) ולאחר מכן לחץ על אתחול.
 2. בתיבה אתחול, הקלד:
  • הקלד שם עבור אמצעי האחסון בתיבה תווית אמצעי אחסון.
  • בתיבה מערכת קבצים, לחץ על סוג מערכת הקבצים שבו ברצונך להשתמש.

   אם אתה מעוניין, באפשרותך לשנות גם את גודל יחידת ההקצאה בדיסק, לציין אם ברצונך לבצע אתחול מהיר או להפעיל דחיסת קבצים ותיקיות באמצעי אחסון מסוג NTFS.
  לחץ על אישור

 3. כאשר תתבקש לאתחל את אמצעי האחסון לחץ על אישור.
תהליך האתחול מופעל כעת.

כיצד להציג את המאפיינים של אמצעי אחסון דינאמי

כדי להציג את המאפיינים של אמצעי אחסון דינאמי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב'ניהול דיסק', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי האחסון הדינאמי הרצוי לך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסיה המתאימה כדי להציג את המאפיין הרצוי לך.

כיצד למחוק אמצעי אחסון דינאמי

כדי למחוק אמצעי אחסון דינאמי:
 1. ב'ניהול דיסק', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי האחסון הדינאמי שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על מחיקת אמצעי אחסון.
 2. לחץ על כן כאשר תתבקש למחוק את אמצעי האחסון.
הערה חשובה:
 • כאשר תמחק אמצעי אחסון, כל הנתונים באמצעי האחסון ימחקו בנוסף לאמצעי האחסון עצמו.
 • לא ניתן למחוק את אמצעי האחסון של המערכת, אמצעי האחסון לאתחול או כל אמצעי אחסון המכיל קובץ ההחלפה הפעיל.

פתרון בעיות

'ניהול דיסק' מציג תיאורי מצב בתצוגה גרפית ותחת העמודה מצב בתצוגת הרשימה בתוך ה- Snap-in 'ניהול דיסק' כדי לדווח לך על המצב העדכני של הדיסק או של אמצעי האחסון. השתמש בתיאורי מצב אלה כסיוע באיתור כשלים ובפתרון בעיות בדיסקים ובאמצעי אחסון. להלן רשימה חלקית של תיאורי מצב של דיסקים ואמצעי אחסון:
 • מקוון

  זהו המצב הרגיל של הדיסק כשהוא נגיש ופועל כהלכה.
 • תקין

  זהו המצב הרגיל של אמצעי האחסון כשהוא נגיש ופועל כהלכה.
 • באופן מקוון (שגיאות)

  הדיסק עשוי להציג מצב זה כאשר שגיאות קלט/פלט (I/O) מזוהות בו.

  כדי לפתור בעיה זו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק ולאחר מכן לחץ על הפעל את הדיסק מחדש כדי להחזיר את הדיסק למצב מקוון.
 • לא מקוון או חסר

  הדיסק עשוי להציג מצב זה כאשר הוא אינו נגיש. מצב זה עלול להתרחש כאשר הדיסק פגום או כאשר אינו זמין באופן זמני.

  כדי לפתור בעיה זו:
  1. תקן בעיות בדיסק, בבקר או בחיבור.
  2. ודא כי הדיסק הפיזי מופעל וכי הוא מחובר כראוי למחשב.
  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק ולאחר מכן לחץ על הפעל את הדיסק מחדש כדי להחזיר את הדיסק למצב מקוון.
לקבלת רשימה מלאה של תיאורי המצב של דיסקים ואמצעי אחסון וכן של הליכי פתרון בעיות, עיין במערכת העזרה של 'ניהול דיסקים'. בחלון 'ניהול דיסק', לחץ על עזרה בתפריט פעולה.
מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הדרך ליצירת אמצעי אחסון משוקף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307880 כיצד ליצור אמצעי אחסון משוקף ב- Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הדרך ליצירת אמצעי אחסון מסוג RAID-5, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309043 כיצד להשתמש במערכת Windows XP ליצירת אמצעי אחסון מסוג RAID-5 במחשב מרוחק מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על העבודה עם דיסקים דינמיים, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
175761 אחסון דינאמי בהשוואה לאחסון בסיסי במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
222189 תיאור קבוצות דיסקים במסגרת 'ניהול דיסק' של Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
254105 מגבלות חומרה של דיסקים דינמיים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש ב'ניהול דיסק' להקצאה, להסרה ולשינוי של אותיות כונן, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307844 כיצד לשנות הקצאת אותיות לכוננים במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן להמיר דיסק בסיסי לדיסק דינאמי וכיצד לשנות דיסק דינאמי בחזרה לדיסק בסיסי, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309044 כיצד לבצע המרה לדיסקים בסיסיים ודינמיים במערכת Windows XP Professional
לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה של דיסקים בסיסיים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309000 כיצד להשתמש ב'ניהול דיסקים' כדי להגדיר תצורה של דיסקים בסיסיים במערכת Windows XP
לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בכלי שורת הפקודה Diskpart לניהול הדיסקים שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
300415 תיאור כלי שורת הפקודה Diskpart (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 308424 - Last Review: יום שני 25 פברואר 2008 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster KB308424

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com