Fail? formatus palaiko Windows film? monta?in? sistemoje Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 308464 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Toliau gauti Windows saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad j?s naudojate Windows XP Service Pack 3 (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame Microsoft tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? Windows versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje i?vardijami fail? tipus, kuriuos palaiko Windows film? monta?in? sistemoje Windows XP.

Daugiau informacijos

Palaikom? format? importuoti turinio

 • Video failai: .asf, .avi, .wmv
 • Film? failus: MPEG1, .mpeg, .mpg, .m1v, .MP2
 • Garso failai: .wav, .snd, .au, .aif, .aifc, .aiff
 • Windows Media failai: .asf, .wm, .wma, .wmv
 • Nejudan?ius vaizdus: .bmp, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .gif
 • MP3 formatas garsas: .mp3
Nors j?s galite paleisti fail? Microsoft Windows Media Player, jums gali b?ti prie importuokite fail? ? Windows film? monta?in? Nors ?iame straipsnyje i?vardijami ?io tipo fail?. J?s negalite importuoti fail? jei kodeku, kuris buvo naudojamas koduoti garso ar filmas n?ra ?traukta ? Windows XP kodek?. Tokiu atveju j?s gali b?ti suteikta galimyb? i? naujo u?koduokite vaizdo ar garso naudojant Windows Media Encoder, ir tada importuokite vaizdo ar garso ?ra?ai.

Pastaba MPEG2 formatas turi kelet? kodekai, nepalaikomi Windows film? monta?in?je. Net jei j?s turite parsisi?sti ir ?diegti ?iuos kodekus ? j?s? kompiuter?, failus MPEG2 formatu gali veikti Windows Movie Maker arba gali sukelti kit? problem?. Konvertuojan?io MPEG2 formatu ? kit? suderinam? format? gali dirbti dauguma MPEG2 failus. Ta?iau, kai kurie MPEG2 kodekuose yra kopijavimo apsaugos sistemas, pagal kurias neleis jums konvertuoti fail?.

Atsisi?sti programos Windows Media Encoder d?l nemokamai, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/Windows/WindowsMedia
Papildomos informacijos apie kodek? palaikymas Windows Media Player Windows XP, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
291948Windows Media Player Windows XP palaiko kodekus
Papildomos informacijos apie tai, kaip Rodyti fail? vard? pl?tiniai, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
865219Kaip Rodyti arba sl?pti failo pavadinimo pl?tinius ? Windows Explorer

Palaikom? format? ?ra?yti filmai

 • Windows Media video failus: .wmv
 • Windows Media garso failus: .wma
 • DV/AVI formato video: .avi

Savyb?s

Straipsnio ID: 308464 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbenv kbinfo kbmt KB308464 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 308464

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com