Περιγραφή του εργαλείου "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) των Windows XP (Msinfo32.exe)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 308549 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR308549
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) (Msinfo32.exe) που περιλαμβάνεται στα Windows XP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας, για τη διάγνωση θεμάτων που αφορούν τον υπολογιστή σας ή την πρόσβαση σε άλλα εργαλεία που συμπεριλαμβάνονται στα Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) συγκεντρώνει πληροφορίες συστήματος, όπως συσκευές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας ή προγράμματα οδήγησης συσκευών που έχουν φορτωθεί στον υπολογιστή σας και παρέχει ένα μενού για την εμφάνιση των σχετικών θεμάτων του συστήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information), για τη διάγνωση θεμάτων υπολογιστών. Για παράδειγμα, εάν αντιμετωπίζετε θέματα εμφάνισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information), για να ορίσετε τον προσαρμογέα οθόνης που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας και να προβάλετε την κατάσταση των προγραμμάτων οδήγησής του.

Το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος" (System Information) διατηρεί ένα ιστορικό των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το πρόσφατο ιστορικό ενός υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information), για να καταλάβετε καλύτερα τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν μια συσκευή δεν λειτουργεί σωστά και το ιστορικό της δηλώνει ότι έχει αναβαθμιστεί πρόσφατα σε νέο πρόγραμμα οδήγησης, αντικαταστήστε αυτό το πρόγραμμα οδήγησης με το αρχικό πρόγραμμα οδήγησης και κάντε έλεγχο, για να εξακριβώσετε εάν το ζήτημα λύθηκε.

Το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) παρέχει, επίσης, πρόσβαση σε εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων του υπολογιστή σας.

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση από την τοποθεσία Web του Windows Update και δεν σας ικανοποιεί, επαναφέρετε τα αρχικά αρχεία εκτελώντας την Κατάργηση εγκατάστασης του "Οδηγού ενημέρωσης" (Update Wizard Uninstall) από το μενού Εργαλεία (Tools) στο εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information). Εάν ο υπολογιστής σας λειτουργούσε κανονικά χτες, αλλά δεν λειτουργεί σωστά σήμερα, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά των αρχείων ρύθμισης παραμέτρων θέτοντας σε λειτουργία το βοηθητικό πρόγραμμα "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) από το μενού Εργαλεία (Tools) του εργαλείου "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στο εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) στα Windows XP, ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού 'Εργαλεία' (Tools)" παρακάτω στο άρθρο αυτό.

Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού, αρχικά, στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια, στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msinfo32.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) χωρίζονται στις πέντε ακόλουθες κατηγορίες:
 • Πόροι υλικού (Hardware Resources)
 • Στοιχεία (Components)
 • Περιβάλλον λογισμικού (Software Environment)
 • Εφαρμογές (Applications)
 • Internet Explorer
Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες που εμφανίζονται στο εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) και εξηγούν τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστή σας.

Συνοπτική περιγραφή συστήματος (System Summary)Η κατηγορία "Συνοπτική περιγραφή συστήματος" (System Summary) παρέχει ένα γενικό προφίλ του υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:
 • Την έκδοση των Windows
 • Πληροφορίες συστήματος του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturer - OEM) (κατασκευαστής, μοντέλο και τύπος)
 • Τον τύπο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (Central Processing Unit - CPU)
 • Την ποσότητα της μνήμης και των πόρων συστήματος
 • Έκδοση BIOS
 • Τοπικές ρυθμίσεις
 • Ζώνη ώρας
 • Όνομα χρήστη στη μορφή ΟΝΟΜΑ_ΤΟΜΕΑ \ ΟΝΟΜΑ_ΧΡΗΣΤΗ (υπάρχει μόνο εάν έχει ρυθμιστεί ο υπολογιστής, για να συνδέεται με τομέα)
 • Συσκευή εκκίνησης (εάν υπάρχουν πολλές συσκευές στον υπολογιστή)
 • Τη διαδρομή στο αρχείο σελιδοποίησης
Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες στην αρχή της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων, για να αποκτήσετε μια βασική εικόνα του περιβάλλοντος στο οποίο προκύπτει το θέμα.

Πόροι υλικού (Hardware Resources)Η κατηγορία "Πόροι υλικού" (Hardware Resources) εμφανίζει ρυθμίσεις του συγκεκριμένου υλικού, όπως εκχωρημένες ή χρησιμοποιημένες αιτήσεις διακοπής (IRQ), διευθύνσεις εισόδου/εξόδου (I/O) και διευθύνσεις μνήμης. Η ακόλουθη λίστα παρέχει τις υποκατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Πόροι υλικού" (Hardware Resources).

Διενέξεις/Κοινή χρήση (Conflicts/Sharing)

Παραθέτει τις αναγνωρισμένες διενέξεις πόρων μεταξύ των συσκευών ISA (Industry Standard Architecture) και εντοπίζει πόρους των οποίων γίνεται κοινή χρήση από συσκευές PCI (Peripheral Component Interconnect). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να διευκολύνετε την αναγνώριση διενέξεων υλικού.

DMA

Αναφέρει τους διαύλους άμεσης προσπέλασης μνήμης (Direct Memory Access - DMA) που χρησιμοποιούνται, τις συσκευές που τους χρησιμοποιούν και αυτούς που είναι ελεύθεροι για χρήση.

Προσαρμοσμένο υλικό (Forced Hardware)

Παραθέτει τις συσκευές υλικού στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play - PNP) και οι ρυθμίσεις πόρων έχουν οριστεί με μη αυτόματο τρόπο σε πόρους καθορισμένους από το χρήστη. Το προσαρμοσμένο υλικό περιλαμβάνει, επίσης, συσκευές που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (PNP), όπως είναι οι συσκευές ISA παλαιού τύπου. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων με διενέξεις πόρων Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας.

Είσοδος/Έξοδος (I/O)

Παραθέτει όλες τις περιοχές θυρών I/O που χρησιμοποιούνται και τις συσκευές που χρησιμοποιούν κάθε περιοχή.

IRQ

Συνοψίζει τη χρήση IRQ, αναγνωρίζει τις συσκευές που χρησιμοποιούν IRQ και παραθέτει τα διαθέσιμα IRQ.

Μνήμη (Memory)

Παραθέτει τις περιοχές διευθύνσεων μνήμης που χρησιμοποιούνται από συσκευές.

Στοιχεία (Components)Η κατηγορία "Στοιχεία" (Components) εμφανίζει πληροφορίες για τη ρύθμιση των παραμέτρων συστήματος των Windows XP. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν την κατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών, των στοιχείων δικτύου και του λογισμικού πολυμέσων. Υπάρχει, επίσης, ένα πλήρες ιστορικό των προγραμμάτων οδήγησης και μια σύνοψη των συσκευών που ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Η ακόλουθη λίστα παρέχει τις υποκατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Στοιχεία" (Components).

Πολυμέσα (Multimedia)

Παραθέτει πληροφορίες για κάρτες ήχου και ελεγκτές παιχνιδιών.

Πολυμέσα - Ήχος (Multimedia - Audio)

Παραθέτει τους κωδικοποιητές ήχου που έχουν φορτωθεί.

Πολυμέσα - Βίντεο (Multimedia - Video)

Παραθέτει τους κωδικοποιητές βίντεο που έχουν φορτωθεί.

Πολυμέσα (Multimedia) - CD-ROM

Παραθέτει το γράμμα μονάδας δίσκου και το μοντέλο για τη μονάδα CD-ROM. Εάν στη μονάδα δίσκου βρίσκεται ένα CD-ROM δεδομένων, το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) πραγματοποιεί, επίσης, έναν έλεγχο μεταφοράς δεδομένων.

Πολυμέσα - Συσκευή ήχου (Multimedia - Sound Device)

Παραθέτει το όνομα και τον κατασκευαστή της συσκευής ήχου που έχετε. Παραθέτει, επίσης, την κατάσταση, τη θύρα I/O, το IRQ, το δίαυλο DMA και τα προγράμματα οδήγησης που χρησιμοποιούνται για τη συσκευή ήχου.

Οθόνη (Display)

Παραθέτει πληροφορίες για την κάρτα βίντεο και την οθόνη.

Υπέρυθρες (Infrared)

Παραθέτει πληροφορίες για τις συσκευές υπερύθρων.

Είσοδος (Input)

Παραθέτει πληροφορίες για το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

Διάφορα (Miscellaneous)

Παραθέτει πληροφορίες για διάφορα στοιχεία.

Μόντεμ (Modems)

Παραθέτει πληροφορίες για το μόντεμ.

Δίκτυο (Network)

Παραθέτει πληροφορίες για τον προσαρμογέα, το πρόγραμμα-πελάτη και το πρωτόκολλο δικτύου. Οι πληροφορίες πρωτοκόλλου δικτύου παρουσιάζονται πλέον με περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα Microsoft Windows 98. Η νέα παρουσίαση των πρωτοκόλλων δικτύου περιλαμβάνουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το πρωτόκολλο, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του στο δίκτυο.

Δίκτυο (Network) - Winsock

Παραθέτει την έκδοση, την περιγραφή και πληροφορίες κατάστασης του Winsock.

Θύρες (Ports)

Παραθέτει πληροφορίες για τη σειριακή και την παράλληλη θύρα.

Αποθήκευση (Storage)

Παραθέτει πληροφορίες για σκληρούς δίσκους, μονάδες δισκέτας, αφαιρούμενα μέσα και ελεγκτές. Κάθε μονάδα δίσκου παρουσιάζεται με πληροφορίες που περιλαμβάνουν το γράμμα μονάδας δίσκου, το συνολικό μέγεθος, τον ελεύθερο χώρο, το σύστημα αρχείων, την κατάσταση συμπίεσης, τον τύπο μονάδας δίσκου και το γράμμα τόμου.

Εκτύπωση (Printing)

Παραθέτει εκτυπωτές και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών που έχουν εγκατασταθεί.

Προβληματικές συσκευές (Problem Devices)

Παραθέτει συσκευές με προβλήματα. Παραθέτει κάθε συσκευή που επισημαίνεται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και εμφανίζει τις αντίστοιχες πληροφορίες κατάστασης.

USB

Παραθέτει ελεγκτές και προγράμματα οδήγησης Ενιαίου Σειριακού Διαύλου (Universal Serial Bus - USB) που έχουν εγκατασταθεί.

Περιβάλλον λογισμικού (Software Environment)Η κατηγορία "Περιβάλλον λογισμικού" (Software Environment) εμφανίζει το λογισμικό που έχει φορτωθεί στη μνήμη του υπολογιστή σας.

Προγράμματα οδήγησης (Drivers)

Παραθέτει τα προγράμματα οδήγησης που φορτώνονται στη μνήμη.

Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables)

Παραθέτει τις καθολικές μεταβλητές περιβάλλοντος των Windows XP. Γίνεται μετεγκατάσταση των καθολικών μεταβλητών περιβάλλοντος από τα αρχεία Autoexec.bat και Config.sys στο μητρώο και φαίνονται εδώ.

Εργασίες εκτύπωσης (Print Jobs)

Εμφανίζει τις εργασίες εκτύπωσης της ουράς εκτύπωσης.

Συνδέσεις δικτύου (Network Connections)

Παραθέτει όλες τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου.

Εκτελούμενες εργασίες (Running Tasks)

Παραθέτει τα εκτελέσιμα αρχεία ή προγράμματα που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια πλήρης εικόνα των διεργασιών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.

Φορτωμένες λειτουργικές μονάδες (Loaded Modules)

Παραθέτει τα προγράμματα οδήγησης που φορτώνονται στη μνήμη.

Ομάδες προγραμμάτων (Program Groups)

Παραθέτει προγράμματα που υπάρχουν στην ομάδα μενού Έναρξη (Start) για κάθε χρήστη που έχει προφίλ στον υπολογιστή. Παραθέτει το όνομα ομάδας, το όνομα του ίδιου του προγράμματος και το προφίλ στο οποίο ανήκει η ομάδα προγραμμάτων.

Προγράμματα εκκίνησης (Startup Programs)

Παραθέτει τα προγράμματα των οποίων η εκκίνηση γίνεται αυτόματα από το μητρώο, το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) ή το αρχείο Win.ini.

Καταχωρήσεις μητρώου OLE (OLE Registration)

Παραθέτει συσχετίσεις αρχείων σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων (Object Linking and Embedding - OLE) που ελέγχονται από το μητρώο και διάφορα αρχεία .ini.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες υλικού δεν είναι διαθέσιμες σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Αν και το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), περιορίζεται στην εμφάνιση πληροφοριών για τα στοιχεία συστήματος και το περιβάλλον λογισμικού.

Εφαρμογές (Applications)Το Microsoft Office 2000 προσθέτει πληροφορίες στο εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) για κάθε πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Σε αντίθεση με το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) στα Windows 98, οι πληροφορίες προγράμματος του Office εμφανίζονται ολόκληρες στα Windows XP μόνο όταν έχει τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα. Τα δεδομένα ενδέχεται να μην συμπληρωθούν πλήρως με την ανανέωση της προβολής. Κλείστε το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information), ξεκινήστε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) για ολοκληρωμένες πληροφορίες.

Μενού "Εργαλεία" (Tools)Το μενού Εργαλεία (Tools) περιέχει συνδέσεις με διάφορα εργαλεία και πίνακες ελέγχου: Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup), Συνδέσεις δικτύου (Network Connections), Οδηγός υλικού (Hardware Wizard), Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup), Διαγνωστικά δικτύου (Net Diagnostics), Επαναφορά συστήματος (System Restore), Εργαλείο επιβεβαίωσης υπογραφής αρχείων (File Signature Verification Tool), Εργαλείο διάγνωσης για το DirectX (DirectX Diagnostic Tool) και Dr. Watson.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εργαλεία, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308422 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της δυνατότητας "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία και φακέλους στον υπολογιστή σας στα Windows XP
320820 Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και φακέλων στα Windows XP Home Edition
306084 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επαναφορά των Windows XP σε προηγούμενη κατάσταση
310312 Περιγραφή του εργαλείου "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup) στα Windows XP
308514 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επιβεβαίωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών χωρίς υπογραφή στα Windows XP
314067 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης TCP/IP στα Windows XP
308538 Περιγραφή του εργαλείου Dr. Watson για Windows (Drwtsn32.exe)
Για πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Κατάργησης εγκατάστασης του "Οδηγού ενημέρωσης" (Update Wizard Uninstall), κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια" Help, αναζητήστε το θέμα Κατάργηση εγκατάστασης του "Οδηγού ενημέρωσης" (Update Wizard Uninstall) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).

Μενού "Προβολή" (View)Δύο νέες προσθήκες στο μενού Προβολή (View) σάς επιτρέπουν να προβάλετε ένα γενικό ιστορικό όλων των αλλαγών του υπολογιστή, καθώς και να συνδεθείτε με απομακρυσμένο υπολογιστή για να προβάλετε δεδομένα του εργαλείου "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).

Ιστορικό συστήματος (System History)Το εργαλείο "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) στα Windows XP παρέχει μια νέα προβολή των αλλαγών του υπολογιστή. Αντί να υπάρχει μια ξεχωριστή προβολή ιστορικού για κάθε κατηγορία, όπως συνέβαινε στα Windows 98, τα Windows XP σάς επιτρέπουν να προβάλετε όλες τις αλλαγές του υπολογιστή από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Οι πληροφορίες ιστορικού παρέχονται στις ίδιες τρεις κύριες κατηγορίες που υπάρχουν στην προβολή "Βασική" (Standard): "Πόροι υλικού" (Hardware Resources), "Στοιχεία" (Components) και "Περιβάλλον λογισμικού" (Software Environment). Οι πληροφορίες ιστορικού παρέχονται από τη δυνατότητα WMI και αποθηκεύονται στα αρχεία δεδομένων XML (Extensible Markup Language) στο αρχείο Windows\PCHealth\HelpCtr\Datacoll.

Απομακρυσμένος υπολογιστής (Remote Computer)Το μενού Προβολή (View) παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με απομακρυσμένο υπολογιστή για την προβολή πληροφοριών συστήματος. Από προεπιλογή, επιτρέπει μόνο συνδέσεις με υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 308549 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbfaq KB308549

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com