A Windows XP Rendszerinformáció eszközének (Msinfo32.exe) leírása

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 308549 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ez a cikk a Windows XP rendszerinformációs eszközének (Msinfo32.exe) leírását tartalmazza. Ezzel az eszközzel információ gyűjthető a számítógépről, diagnosztizálhatók a számítógép használata során fellépő problémák, és segítségül hívhatók a Windows XP egyéb eszközei is.

További információ

A Rendszerinformáció segédprogram összegyűjti a rendszer adatait, például azt, hogy milyen eszközök vannak telepítve a számítógépen és mely eszközillesztők lettek betöltve, valamint egy menüben megjeleníti a kapcsolódó rendszertémakörök listáját. A Rendszerinformáció eszközzel a számítógép hibái is diagnosztizálhatók. Ha például megjelenítési problémák lépnek fel, ezzel az eszközzel meghatározható, hogy milyen videokártya van a számítógépben, és a kártya eszközillesztőinek állapota is megtekinthető.

A Rendszerinformáció eszköz tárolja a számítógépre telepített eszközillesztők előzményeit is, így használatával átfogó kép alkotható az adott számítógép használatának előzményeiről. Ha valamely eszköz nem működik megfelelően, és előzményadatai azt jelzik, hogy nemrégiben frissítették az illesztőprogramját, akkor cserélje le az új illesztőprogramot az eredetire, és ellenőrizze, hogy ezzel a művelettel sikerült-e elhárítani a problémát.

A Rendszerinformáció segédprogram a számítógép hibáinak elhárítására használható eszközökhöz is hozzáférést biztosít.

Ha a Windows Update webhelyről telepített frissítések valamelyike nem felel meg a várakozásoknak, a rendszerinformációs segédprogram Eszközök menüjéből indítható Frissítés varázsló – eltávolítás eszközzel visszaállíthatók az eredeti fájlok. Ha tegnap például még helyesen működött a számítógép, ma azonban már nem, próbálja meg visszaállítani a tegnapi konfigurációs fájlokat a Rendszerinformáció segédprogram Eszközök menüjéből indítható Rendszer-visszaállítás eszközzel.

A Windows XP Rendszerinformáció segédprogramjában található eszközökről „Az Eszközök menü” című szakasz nyújt felvilágosítást.

A segédprogram elindításához használja az alábbi módszerek valamelyikét:
 • Mutasson a Start menü Minden program, Kellékek, majd Rendszereszközök pontjára, és kattintson a Rendszerinformáció parancsra.
 • Kattintson a Start menü Futtatás parancsára. Írja be az msinfo32.exe parancsot a Megnyitás mezőbe, és kattintson az OK gombra.
A Rendszerinformáció ablakban látható információ az alábbi öt kategóriára tagolódik:
 • Hardver-erőforrások
 • Összetevők
 • Szoftverkörnyezet
 • Alkalmazások
 • Internetbeállítások
A következő szakaszokban erről az öt kategóriáról és azok alkategóriáiról lesz szó. Megtudhatja, miként használhatók a megjelenő információk a számítógéppel kapcsolatos problémák megoldására.

Rendszer összegzése

Ez a kategória általános információkat nyújt a számítógépről, köztük az alábbiakat:
 • A Windows verziószáma
 • A számítógéppel kapcsolatos adatok (gyártó, modell, típus)
 • A processzor típusa
 • A memória és a rendszererőforrások mérete
 • A BIOS verziószáma
 • Területi beállítások
 • Időzóna
 • Felhasználónév TARTOMÁNYNÉV\FELHASZNÁLÓNÉV alakban (csak akkor jelenik meg, ha a számítógép tartományba jelentkezik be)
 • A rendszerindító eszköz (ha több eszköz is telepítve van)
 • A lapozófájl elérési útja
Ezekkel az adatokkal a hibaelhárítás megkezdésekor általános képet alkothat a környezetről, amelyben a hiba fellépett.

Hardver-erőforrások

Ez a kategória a hardver beállításait jeleníti meg, például a kiosztott és a használatban lévő megszakításkérelmeket (IRQ), a bemeneti és a kimeneti (I/O) címeket és a memóriacímeket. A Hardver-erőforrások kategória alkategóriái:

Ütközés/megosztás

Az ISA-eszközök közötti, azonosított erőforrás-ütközések és a PCI-eszközök által megosztott erőforrások listája. Ezekkel az információkkal azonosíthatók a hardverütközések.

DMA

A közvetlen memória-hozzáférés (DMA) használatban lévő csatornáit és az azokat használó eszközöket, valamint a szabad csatornákat sorolja fel.

Előírt hardver

Azoknak a hardvereszközöknek a listája, amelyek Plug and Play (PNP) konfigurációja le van tiltva, és amelyeket a felhasználó által meghatározott erőforrások használatára állítottak be. Ez az alkategória azokat az eszközöket is tartalmazhatja, amelyek nem működnek együtt a PNP folyamattal (ilyenek például az ISA-eszközök). Ezek az információk a Plug and Play típusú erőforrások ütközéseivel kapcsolatos hibák elhárításában segíthetnek.

I/O

A használatban lévő I/O-porttartományok és az egyes tartományokat használó eszközök listája.

Megszakításkérelmek (IRQ)

A megszakításkérelmek használatának összefoglalása: a kérelmeket használó eszközök és a szabad kérelmek listája.

Memória

Az eszközök által használt memóriacím-tartományokat összegzése.

Összetevők

Ez a kategória a Windows XP rendszer konfigurációjának adatait tünteti fel, köztük az eszközillesztők, a hálózati összetevők és a multimédiás szoftverek állapotát. Tartalmazza az illesztőprogramok előzményeinek átfogó felsorolását, és összegzést ad az esetleg hibásan működő eszközökről is. Az Összetevők kategória alkategóriái:

Multimédia

A hangkártyával és a játékvezérlővel kapcsolatos információk.

Multimédia – Audiokodekek

A betöltött hangkodekek listája.

Multimédia – Videokodekek

A betöltött videokodekek listája.

CD-ROM

A CD-ROM-meghajtó betűjelét és típusát tünteti fel. Ha adatokat tároló lemez van a meghajtóban, a Rendszerinformáció eszköz adatátviteli tesztet is végrehajt.

Hangeszköz

A hangeszközök neve és állapota, a gyártóik adatai, valamint az eszközökhöz használt I/O-portok, megszakításkérelmek, DMA-csatornák és illesztőprogramok összegzése.

Képernyő

A videokártya és a monitor adatai.

Infravörös

Az infravörös adatátvitelt biztosító eszközök adatai.

Beviteli eszközök

A billentyűzet és az egér adatai.

Egyebek

Az összes egyéb összetevő adatai.

Modem

A modem adatai.

Hálózat

A hálózati kártya, a hálózati ügyfél és a protokollok adatai. A hálózati protokollokkal kapcsolatos információk jóval bővebbek, mint a Microsoft Windows 98 rendszerben. A hálózati protokollok újszerű megjelenítése sokkal több részletes adattal szolgál a protokollok hálózati működéssel kapcsolatos konfigurációjáról.

WinSock

A WinSock szolgáltatás verziószáma, leírása és állapotinformációja.

Portok

A soros és párhuzamos portokkal kapcsolatos információk.

Tárolás

A merevlemezekkel, hajlékonylemez-meghajtókkal, cserélhető adathordozókkal és ezek vezérlőivel kapcsolatos adatok: az egyes meghajtók betűjele, teljes kapacitása, szabad területe, fájlrendszere, tömörítési állapota, meghajtótípusa és kötetbetűjele.

Nyomtatás

A telepített nyomtatók és nyomtató-illesztőprogramok adatai.

Problémás eszközök

Ez az alkategória azokat az eszközöket sorolja fel, amelyekkel kapcsolatban probléma lépett fel. Ezek azok az eszközök, amelyeket az Eszközkezelő figyelemfelhívó jelöléssel látott el. Megjelenik továbbá az összes kapcsolódó állapotinformáció is.

USB

Az USB-vezérlők és telepített illesztőprogramjaik adatai.

Szoftverkörnyezet

A számítógép memóriájába betöltött szoftverek.

Rendszerillesztők

A memóriába pillanatnyilag betöltött illesztőprogramok listája.

Környezeti változók

A Windows XP rendszer globális környezeti változóinak listája. A korábban az Autoexec.bat és a Config.sys rendszerfájlban szereplő globális környezeti változók átkerültek a beállításjegyzékbe (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis), és ebben a listában jelennek meg.

Nyomtatási feladatok

A nyomtatási sorban pillanatnyilag megtalálható nyomtatási feladatok listája.

Hálózati csatlakozás

Az aktuális hálózati kapcsolatok listája.

Futó feladatok

A jelenleg működő végrehajtható fájlok és programok listája: átfogó képet ad a számítógépen pillanatnyilag futó összes folyamatról.

Betöltött modulok

A memóriába jelenleg betöltött modulok listája.

Programcsoportok

A számítógépen felhasználói profillal rendelkező összes felhasználó Start menücsoportjában található programok listája. Az adatok között megtalálható a csoport neve, a program neve, valamint az a profil, amelybe a programcsoport tartozik.

Az Indítópult programjai

A beállításjegyzékből, az Indítópult mappából és a Win.ini fájlból automatikusan elindított programok listája.

OLE regisztrálás

A beállításjegyzék és a különböző .ini fájlok által meghatározott OLE-fájltársítások listája.

Megjegyzés: A hardverrel kapcsolatos információk csökkentett módban nem érhetők el. Noha a Rendszerinformáció eszköz futtatható csökkentett módban is, ilyenkor csak a rendszerösszetevők és a szoftverkörnyezet adatait jeleníti meg.

Alkalmazások

A Microsoft Office 2000 programcsomag minden egyes telepített alkalmazásáról adatokat helyez el a Rendszerinformáció eszközben. A Windows 98 Rendszerinformáció segédprogramjával ellentétben a Windows XP Rendszerinformáció eszközében teljes programadatok csak az éppen futó Office-alkalmazásokról jelennek meg. Előfordulhat, hogy a nézet frissítésével nem jelennek meg az új adatok, ezért megjelenítésükhöz zárja be a Rendszerinformáció ablakot, indítsa el a kívánt Office-alkalmazást, és nyissa meg újból a Rendszerinformáció eszközt.

Az Eszközök menü

Az Eszközök menüből számos egyéb eszköz és vezérlőpult-alkalmazás elindítható, köztük a Biztonsági másolat, a Hálózati kapcsolatok, a Hardver hozzáadása varázsló, a Lemezkarbantartó, a Rendszer-visszaállítás, a Hálózati diagnosztika, a Fájlaláírást ellenőrző segédprogram, a DirectX diagnosztikai eszköz és a Dr. Watson segédprogram.

Ezekről az eszközökről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
308422 Útmutató: A számítógép fájljainak és mappáinak biztonsági mentése a Windows XP Biztonsági másolat segédprogramjával
320820 Fájlok és mappák biztonsági mentése Windows XP Home Edition rendszerben a Biztonsági másolat segédprogrammal
306084 A Windows XP rendszer egy korábbi állapotának visszaállítása
310312 A Windows XP Lemezkarbantartó segédprogramjának leírása
308514 Aláíratlan eszközillesztők ellenőrzése Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
314067 TCP/IP-kapcsolatok hibaelhárítása Windows XP rendszerben
308538 A Dr. Watson for Windows (Drwtsn32.exe) eszköz ismertetése
Ha többet szeretne tudni a Frissítés varázsló – eltávolítás eszközről, kattintson a Start menü Súgó parancsára, írja be a keresőmezőbe a Frissítés varázsló – eltávolítás kifejezést, és kattintson a Keresés gombra.

A Nézet menü

A Nézet menü két új eleme lehetővé teszi a számítógépen végzett módosítások átfogó előzménylistájának megtekintését, valamint kapcsolat létrehozását egy távoli számítógéppel, majd a távoli számítógép rendszerinformációs adatainak megtekintését.

Rendszerelőzmények

A Windows XP Rendszerinformáció eszköze új nézetet biztosít a számítógépen végzett módosítások megjelenítéséhez. A Windows 98 rendszerrel ellentétben (amelyben minden egyes kategóriához külön-külön előzménynézet tartozott) a Windows XP rendszerben a számítógépen egy adott dátum és időpont óta végrehajtott összes módosítás megjeleníthető.

Az előzményadatokat a normál nézetben is megtalálható három főkategóriába (Hardver-erőforrások, Összetevők és Szoftverkörnyezet) sorolja be a rendszer. Az előzményadatokat a WMI összetevő hozza létre, és a Windows\PCHealth\HelpCtr\Datacoll mappában található XML-adatfájlokba menti.

Távoli számítógép

A Nézet menü ezen parancsával kapcsolat létesíthető egy távoli számítógéppel, rendszerinformációinak megtekintése céljából. Ez a művelet alapértelmezés szerint csak Windows 2000 rendszerű számítógépekkel tud kapcsolatot létesíteni.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 308549 - Utolsó ellenőrzés: 2007. április 6. - Verziószám: 1.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbinfo kbfaq KB308549
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com