วิธีการแก้ไขปัญหาการกำหนดเวลางานต่าง ๆ ใน Windows XP และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308558 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ถ้าต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาการกำหนดเวลางานต่าง ๆ ใน Windows XP และ Windows Server 2003 ถ้ามีการกำหนดเวลางานไม่ทำงาน คุณสามารถใช้วิธีการหลายวิธีเพื่อกำหนดแหล่งที่มาของปัญหา

หมายเหตุ:ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ผู้ดูแลสามารถกำหนดตัวกำหนดเวลางานเพื่อส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดตารางงานไม่ได้ทำงาน ตามที่คุณตั้งค่าให้ทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกการแจ้งเตือนฉันงาน Missedในการขั้นสูงเมนู

การตรวจสอบสถานะของงาน

เป็นระยะ ๆ ตรวจสอบสถานะของงานที่กำหนดเวลาไว้ เนื่องจากบางครั้งคุณอาจไม่ทราบว่า ตัวจัดกำหนดการงานไม่ทำงาน ใช้มุมมองรายละเอียดในหน้าต่างการจัดตารางงานเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละงานต่อไปนี้:
 • ตารางเวลา-การจัดกำหนดการสำหรับงาน
 • เวลาที่เรียกใช้ขั้นตอนถัดไป-เวลาและวันที่งานถัดไปจัดตารางเวลาให้เรียกใช้
 • เวลาที่เรียกใช้ครั้งล่าสุดวันและเวลางานถูกเรียกใช้งานล่าสุด
 • สถานะ:-สถานะปัจจุบันของงาน
 • ผลลัพธ์สุดท้าย-รหัสที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ของการเรียกใช้ครั้งล่าสุด
กระบวนการสถานะ:คอลัมน์มีข้อมูลสถานะและคำอธิบายที่ต่อไปนี้:
 • ว่าง-ไม่มีการทำงานงาน หรือรัน และประสบความสำเร็จ
 • เรียกใช้-งานถูกเรียกใช้อยู่
 • พลาด-อย่าง น้อยหนึ่งครั้งเพื่อเรียกใช้งานนี้ที่ผิดพลาด
 • ไม่สามารถเริ่มต้น-สุดล่าสุดพยายามเริ่มงานไม่ได้ผล
กระบวนการผลลัพธ์สุดท้ายคอลัมน์แสดงรหัสเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูคำอธิบายแบบเต็มของรหัสความสมบูรณ์ของ Windows ทั้งหมดจาก MSDN แต่มีรหัสพบโดยทั่วไปสำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้:
 • 0x0: การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
 • 0x1: มีเรียกฟังก์ชันยังไม่ถูกต้อง หรือมีเรียกฟังก์ชันไม่รู้จัก
 • 0xa: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ถูกต้อง
ถ้ารหัสผลลัพธ์มีรูปแบบ "C0000XXX" งานไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ("C" บ่งชี้สภาวะข้อผิดพลาด) รหัสข้อผิดพลาด "C" บ่อยที่สุดคือ " 0xC000013A: โปรแกรมประยุกต์การจบการทำงานเป็นผลมาจากการ CTRL + C "

นอกจากนี้ ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ในคุณสมบัติของงาน:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายที่เปิดงานมีเครื่องหมาย
 • ตรวจสอบเส้นทางไปยังโปรแกรม และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถูกต้อง ตรวจสอบโปรแกรมเพื่อดูถ้าคุณต้องการให้บางพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่หายไปด้วย
คำอธิบายแบบเต็มของรหัสความสมบูรณ์ของ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa364454.aspx

การตรวจสอบแฟ้มบันทึกการจัดตารางเวลางาน

จัดกำหนดการงานเก็บรักษาแฟ้มบันทึก (Schedlgu.txt), ในโฟลเดอร์ c:\Windows คุณสามารถดูบันทึกจากหน้าต่างงานที่กำหนดเวลาไว้ได้ โดยการคลิกแสดงแฟ้มบันทึกในการขั้นสูงเมนู

ขนาดของแฟ้มบันทึกเป็นกิโลไบต์ (KB) ที่ 32 และเมื่อแฟ้มหมายถึงขนาดสูงสุด โดยอัตโนมัติเริ่มการบันทึกรายละเอียดใหม่ในตอนต้นของแฟ้มบันทึก และเขียนบนข้อมูลแฟ้มล็อกที่เก่า

การตรวจสอบการบริการตัวกำหนดเวลาของงาน

บริการ Task Scheduler ต้องกำลังทำงาน และกำหนดค่าให้เรียกใช้งานอย่างถูกต้อง ถ้าคุณมีงานที่กำหนดเวลาไว้ด้วยตนเองจากหน้าต่างการจัดตารางเวลางานหยุดทำงาน บริการหยุด และไม่เริ่มต้นในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ ถ้ามีการให้บริการไม่ได้กำหนดค่าการเข้าสู่ระบบเป็นบัญชีระบบภายใน ดังกล่าวอาจไม่เริ่มทำงาน

การตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับบริการ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบ.
 2. คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
 3. ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์แล้ว คลิกบริการ.
 4. คลิกขวาTask Schedulerบริการ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 5. ในการทั่วไปแท็บ ตรวจ สอบว่า ชนิดการเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ ว่า สถานะของการบริการเริ่มต้น หากไม่ได้รันการให้บริการ คลิกเริ่มการทำงาน.
 6. ในการล็อกอินแท็บ การตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีระบบเฉพาะที่เลือก และอนุญาตให้บริการการโต้ตอบกับเดสก์ท็อปกล่องกาเครื่องหมายมีเครื่องหมาย
 7. คลิกตกลงแล้ว ออกจากการจัดการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308558 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbtshoot kbmt KB308558 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308558

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com