ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προγραμματισμός εργασίας στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 308569 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR308569
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Με τις "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks), μπορείτε να προγραμματίσετε μια δέσμη ενεργειών, ένα πρόγραμμα ή ένα έγγραφο ώστε να εκτελείται κάποια χρονική στιγμή που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Η δυνατότητα "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks) ξεκινά με κάθε εκκίνηση των Windows XP, εκτελείται στο παρασκήνιο, και ξεκινά κάθε εργασία την οποία έχετε προγραμματίσει τη χρονική στιγμή που καθορίσατε όταν δημιουργήσατε την εργασία.


Χρήση της δυνατότητας "Προγραμματισμένες εργασίες"Για να ανοίξετε τις "Προγραμματισμένες εργασίες", κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματισμένες εργασίες (Scheduled Tasks).

Για να προγραμματίσετε μια νέα εργασία:
 1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθήκη προγραμματισμένης εργασίας (Add Scheduled Task), για να ξεκινήσει ο "Οδηγός χρονοδιαγράμματος εργασιών" (Scheduled Task Wizard) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) στο πρώτο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.
 2. Το επόμενο παράθυρο διαλόγου εμφανίζει μια λίστα προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, είτε ως τμήμα του λειτουργικού συστήματος των Windows XP είτε ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης ενός λογισμικού.

  Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  • Εάν το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε βρίσκεται στη λίστα, κάντε κλικ στο πρόγραμμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Εάν θέλετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα, μια δέσμη ενεργειών ή ένα έγγραφο που δεν βρίσκεται στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), κάντε κλικ στο φάκελο και στο αρχείο που θέλετε να προγραμματίσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εργασία και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια από τις παρακάτω επιλογές:
  • Ημερήσια (Daily)
  • Εβδομαδιαία (Weekly)
  • Μηνιαία (Monthly)
  • Μόνο μία φορά (One time only)
  • Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή (πριν από τη σύνδεση κάποιου χρήστη) (When my computer starts (before a user logs on))
  • Κατά τη σύνδεση (αμέσως μετά τη σύνδεση του τρέχοντος χρήστη) (When I log on (only after the current user logs on))

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), καθορίστε τις πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης της εργασίας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημειώστε ότι οι πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα εκτέλεσης της εργασίας ποικίλλουν, ανάλογα με την επιλογή που κάνατε στο προηγούμενο παράθυρο του οδηγού. Για παράδειγμα, εάν επιλέξατε Εβδομαδιαία (Weekly), πρέπει να δηλώσετε την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα και το εάν η εργασία θα εκτελείται κάθε μία, δύο, τρεις εβδομάδες, κ.ο.κ.
 5. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την εργασία. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε ένα χρήστη με επαρκή δικαιώματα ώστε να εκτελέσει την εργασία. Από προεπιλογή, ο οδηγός επιλέγει το όνομα του χρήστη που είναι συνδεδεμένος τη συγκεκριμένη στιγμή στον υπολογιστή.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), αφού επαληθεύσετε τις επιλογές που έχετε κάνει.

Χρήση επιλογών για προχωρημένους στις "Προγραμματισμένες εργασίες"Εάν θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους της εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) στις ιδιότητες για προχωρημένους της εργασίας, πριν να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish). Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) για την εργασία.

Στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα (Schedule), μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις επιλογές χρονοδιαγράμματος που καθορίσατε στον οδηγό, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις παραμέτρους της εργασίας έτσι ώστε να μην εκτελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, να μην εκτελείται εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρίες (για φορητούς υπολογιστές), καθώς και να καθορίσετε εάν ο υπολογιστής θα αδρανοποιείται για να εκτελεστεί η εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) για την εργασία οποιαδήποτε στιγμή, εάν ανοίξετε τη δυνατότητα "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks), κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην εργασία και μετά κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

Δεν είναι δυνατός ο προγραμματισμός μιας εργασίας έτσι ώστε να επαναλαμβάνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας μέρας. Ωστόσο, αυτό είναι εφικτό μέσα από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties):
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα (Schedule) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη εργασίας (Repeat task) και κατόπιν καθορίστε τον αριθμό λεπτών ή ωρών ανά τις οποίες θέλετε να επαναλαμβάνεται η εργασία.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 308569 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbhowtomaster εβδομαδιαία kbtool μηνιαία ημέρα ημερήσια xp προγραμματισμός εργασία χρονοδιάγραμμα windowsxp ώρα KB308569

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com