Article ID: 308569 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

באמצעות משימות מתוזמנות באפשרותך לתזמן כל קובץ Script, תוכנית או מסמך לפעול בזמן הנוח לך ביותר. משימות מתוזמנות מופעלות בכל פעם ש- Windows XP מופעל ופועלות ברקע. כל משימה שתזמנת מופעלת בשעה שציינת כאשר יצרת את המשימה.


שימוש במשימות מתוזמנות

כדי לפתוח את 'משימות מתוזמנות', לחץ על 'התחל', לחץ על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על משימות מתוזמנות.

כדי ליצור משימה חדשה:
 1. לחץ פעמיים על הוספת משימה מתוזמנת כדי להפעלי את אשף המשימות המתוזמנות, ולאחר מכן לחץ על הבא בתיבת הדו-שיח הראשונה.
 2. תיבת הדו-שיח הבאה מציגה רשימה של תוכניות המותקנות במחשב שלך, הן כחלק ממערכת ההפעלה Windows XP והן קבצים כתוכנות שהותקנו במחשב.

  השתמש באחד מההליכים הבאים:
  • אם התוכנית שברצונך להפעיל מופיעה ברשימה, לחץ על התוכנית ולאחר מכן לחץ על הבא.
  • אם ברצונך להפעיל תוכנית, קובץ Script או מסמך שאינם מופיעים ברשימה, לחץ על עיון,לחץ על התיקיה ועל הקובץ שברצונך לתזמן ולאחר מכן לחץ על פתח.
 3. הקלד שם עבור משימה, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • יומי
  • פעם בשבוע
  • פעם בחודש
  • פעם אחת בלבד
  • בעת הפעלת המחשב (לפני שמשתמש מתחבר)
  • בעת כניסה למערכת (רק לאחר שהמשתמש הנוכחי מתחבר)

 4. לחץ על הבאציין את פרטי היום והשעה להפעלת המשימה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  שים לב, המידע אודות היום והשעה להפעלת המשימה משתנה בהתאם לאפשרות שבחרת בתיבת הדו-שיח הקודמת של האשף. לדוגמה, אם בחרת פעם בשבועעליך לציין את היום בשבוע, את השעה ואם המשימה צריכה לפעול מדי שבוע, כל שבועיים, כל 3 שבועות וכן הלאה.
 5. הקלד את השם והסיסמה של המשתמש המשויך למשימה זו. הקפד לבחור משתמש בעל הרשאות מספיקות להפעלת התוכנית. כברירת מחדל, האשף בוחר את שם המשתמש המחובר כעת.
 6. לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום לאחר שתאשר את האפשרויות שבחרת.

שימוש באפשרויות מתקדמות במשימות מתוזמנות

אם ברצונך לשנות את התצורה של משימה, לחץ על פתח במאפיינים המתקדמים של המשימה, לפני שתלחץ על סיום. לאחר שתלחץ על סיום, תיבת הדו-שיח מאפיינים תיפתח עבור המשימה.

בכרטיסיה תזמון , באפשרותך לשנות את כל אפשרויות התזמון שבחרת באשף, וכן באפשרותך לשנות את תצורת המשימה, כך שהמשימה לא תפעל זמן רב מדי, לא תפעל כאשר המחשב פועל באמצעות סוללה (עבור מחשבים ניידים). בנוסף, באפשרותך לציין אם המחשב צריך להיות במצב של העדר פעילות כדי שהמשימה תפעל.

הערה: באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפיינים עבור המשימה בכל עת על-ידי פתיחת 'משימות מתוזמנות', לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על המשימה ולאחר מכן לחיצה על מאפיינים.

לא ניתן לתזמן משימה באופן שהיא תחזור על עצמה במרווחי זמן קצרים מיום אחד, אך תוכל לעשות זאת בתיבת הדו-שיח מאפיינים :
 1. לחץ על הכרטיסיה תזמון ולאחר מכן לחץ על מתקדם.
 2. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון חזור על משימה ולאחר מכן ציין את מספר הדקות או השעות שיחלפו עד לביצוע חוזר של המשימה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על שינוי ההגדרות עבור משימות מתוזמנות, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308671 כיצד לשנות משימות מתוזמנות ב- Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 308569 - Last Review: שבת 29 דצמבר 2007 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster KB308569

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com