JAK: Konfigurowanie profili sprzętowych dla komputerów przenośnych w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 308577 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308577
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Profil sprzętowy to zestaw instrukcji dla systemu Windows określający, które urządzenia mają być uruchomione podczas uruchamiania komputera lub które ustawienia mają być aktywne dla poszczególnych urządzeń. Podczas pierwszej instalacji systemu Windows XP zostaje utworzony profil sprzętowy o nazwie Profil 1 (nazwa profilu w komputerach przenośnych to Profil zadokowany lub Profil niezadokowany). Zgodnie z ustawieniami domyślnymi w profilu sprzętowym Profil 1 włączone jest każde urządzenie obecne w komputerze podczas instalacji systemu Windows. W tym artykule opisano sposób konfiguracji profili sprzętowych dla komputerów przenośnych z systemem Windows XP.


Jak konfigurować profile sprzętowe

Profile sprzętowe są szczególnie przydatną funkcją w przypadku komputerów przenośnych. Komputery takie są często używane w różnych miejscach, a profile sprzętowe pozwalają określić, które urządzenia mają być włączone w jakich sytuacjach. Na przykład jeden profil, o nazwie Konfiguracja zadokowana, może służyć do używania komputera przenośnego w połączeniu ze stacją dokującą, przy czym włączone będą takie składniki sprzętowe, jak stacja dysków CD-ROM i karta sieciowa. Inny profil, o nazwie Konfiguracja niezadokowana, będzie wtedy służył do używania komputera przenośnego w hotelu lub samolocie w przypadku, gdy nie jest używana karta sieciowa ani stacja dysków CD-ROM, ale używany jest modem.

Jeżeli na komputerze zdefiniowany jest więcej niż jeden profil sprzętowy, można ustawić profil domyślny używany przy każdym uruchomieniu komputera. Można również skonfigurować system Windows, tak aby wyświetlał monit z prośbą o wybranie profilu przy każdym uruchamianiu komputera. Po utworzeniu profilu sprzętowego można korzystać z Menedżera urządzeń w celu wyłączania i włączania urządzeń ujętych w profilu. Jeśli dane urządzenie w profilu sprzętowym jest wyłączone, sterowniki tego urządzenia nie są ładowane po uruchomieniu komputera w tym profilu.


Jak konfigurować profile sprzętowe komputerów przenośnych

Użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy, aby wykonanie tej procedury było możliwe. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwić wykonanie tej procedury.

Aby skonfigurować profile sprzętowe:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenie System.
 2. Na karcie Sprzęt kliknij przycisk Profile sprzętowe.
 3. W polu Dostępne profile sprzętowe kliknij pozycję Profil zadokowany lub Profil niezadokowany, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.
 4. Wpisz nazwę nowego profilu sprzętowego, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij nowy profil, kliknij polecenie Właściwości, zaznacz pole wyboru To jest komputer przenośny, a następnie wybierz najlepszy opis dla profilu (stan zadokowania dla profilu).
 6. Kliknij opcję Zawsze dołączaj ten profil jako opcję podczas uruchamiania systemu Windows.

Korzystanie z profili sprzętowych komputerów przenośnych

Uruchom ponownie komputer i wybierz nowy profil podczas procesu uruchamiania. Spowoduje to, że nowy profil (duplikat profilu oryginalnego) stanie się profilem bieżącym; profil można dostosować, włączając lub wyłączając urządzenia. Użyj Menedżera urządzeń, aby określić urządzenia, które mają być wyłączone lub włączone w tym profilu.

Aby uruchomić Menedżera urządzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenie System.
 2. Na karcie Sprzęt kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
Jeżeli na przykład nowy profil ma być stosowany, gdy komputer jest bez stacji dokującej, można wyłączyć kartę sieciową. Rozwiń w tym celu kategorię Karty sieciowe, prawym przyciskiem myszy kliknij kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Właściwości. W polu Użycie urządzenia wybierz opcję Nie używaj tego urządzenia w bieżącym profilu sprzętowym (wyłącz).

Aby określić domyślny profil sprzętowy używany po uruchomieniu komputera:
 1. W polu Dostępne profile sprzętowe użyj przycisków ze strzałkami, aby przenieść profil sprzętowy, którego chcesz użyć jako profilu domyślnego, na górę listy.
 2. W obszarze Wybór profilów sprzętowych kliknij jedną z opcji określającą czas, przez który system Windows czeka na automatyczne załadowanie domyślnego profilu sprzętowego.
 3. Jeżeli chcesz, aby domyślny profil sprzętowy był ładowany automatycznie bez wyświetlania listy w czasie uruchamiania systemu, kliknij pozycję 0 w polu Wybierz pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze profilu w ciągu n sekund. (Jeżeli chcesz wybrać inny profil sprzętowy, naciśnij SPACJĘ w czasie procesu uruchamiania i wybierz profil z listy.)
Właściwości

Numer ID artykułu: 308577 - Ostatnia weryfikacja: 27 października 2002 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB308577

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com