JAK: Zarządzanie grupami w Książce adresowej w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 308668 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308668
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Książka adresowa w systemie Windows XP jest wygodnym miejscem umożliwiającym przechowywanie informacji kontaktowych i ich łatwe pobieranie przez takie programy, jak Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting i Microsoft Phone System. W tym artykule opisano, jak w Książce adresowej tworzyć grupy nazw i jak z nich korzystać.


Otwieranie Książki adresowej

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa.

Aby otworzyć Książkę adresową w programie Outlook Express, kliknij polecenie Książka adresowa w menu Narzędzia.


Tworzenie grupy w Książce adresowej

Istnieje możliwość utworzenia jednej nazwy grupy (lub aliasu) umożliwiającej wysyłanie wiadomości do kilku kontaktów jednocześnie. Wystarczy utworzyć nazwę grupy, dodać do grupy poszczególne kontakty, a następnie w polu Do wpisać nazwę grupy, gdy wiadomość będzie gotowa do wysłania.

Aby utworzyć grupę, wykonaj następujące kroki:
 1. W Książce adresowej wybierz folder, w którym chcesz utworzyć grupę.
  • Aby wyświetlić listę grup oddzielnie od list wyświetlanych w Książce adresowej, upewnij się, że w menu Widok w Książce adresowej zaznaczone jest polecenie Foldery i grupy.

   UWAGA: Istnieje możliwość utworzenia wielu grup, a każdy kontakt może należeć do więcej niż jednej grupy.

 2. Kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi, a następnie kliknij polecenie Nowa grupa.
 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości. W polu Nazwa grupy wpisz nazwę grupy.

Dodawanie osób do grupy w Książce adresowej

Po znalezieniu i zaznaczeniu adresu zostanie on automatycznie dodany do Książki adresowej. Powtarzaj ten proces w przypadku każdego dodawanego adresu, dopóki grupa nie zostanie zdefiniowana.

Istnieje kilka sposobów dodawania osób do grupy:
 • Aby dodać osobę z listy Książki adresowej, kliknij przycisk Wybierz członków, a następnie zaznacz nazwę na liście Książki adresowej.
 • Aby dodać osobę bezpośrednio do grupy, nie dodając nazwy do książki adresowej, w dolnej części okna dialogowego Właściwości wpisz nazwisko i adres e-mail tej osoby, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 • Aby dodać osobę do grupy oraz do Książki adresowej, kliknij przycisk Nowy kontakt, a następnie wprowadź odpowiednie informacje.
 • Aby skorzystać z usługi katalogowej, kliknij przycisk Wybierz członków, a następnie kliknij polecenie Znajdź. Wybierz usługę katalogową z listy na końcu pola tekstowego.

Usuwanie kontaktu z grupy

 1. W Książce adresowej kliknij dwukrotnie nazwę grupy.
 2. Na liście Członkowie grupy kliknij nazwę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Kontakt zostanie usunięty z grupy, ale wpis dotyczący tego kontaktu pozostanie w Książce adresowej.

Przenoszenie kontaktu lub grupy

 1. Na liście kontaktów Książki adresowej wybierz nazwę kontaktu lub grupy, którą chcesz przenieść.
 2. Przeciągnij kontakt z listy po prawej stronie do odpowiedniej grupy lub folderu po lewej stronie.
  UWAGA: Kontakty przeciągnięte do grupy zostaną dodane do tej grupy, a ich duplikaty pozostaną w folderze początkowym. Jednak przeciągnięcie grupy lub kontaktu do folderu spowoduje ich przeniesienie bez utworzenia duplikatu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 308668 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbinfo KB308668

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com