JAK: Importowanie kontaktów do Książki adresowej w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 308670 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308670
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Książka adresowa stanowi wygodne miejsce zapisywania informacji kontaktowych, które można łatwo pobierać do takich programów, jak Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting i Microsoft Phone System. W tym artykule opisano, jak importować do Książki adresowej systemu Windows XP nazwy z innych książek adresowych.

Otwieranie Książki adresowej

Aby otworzyć Książkę adresową, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa.

Aby otworzyć Książkę adresową w programie Outlook Express, kliknij polecenie Książka adresowa w menu Narzędzia.

Importowanie kontaktów do Książki adresowej z innych plików Książki adresowej Windows

Kontakty do książki adresowej można zaimportować z innych plików Książki adresowej Windows (plików .wab), a także z programu Netscape Communicator, z osobistej książki adresowej programu Microsoft Exchange oraz z dowolnego pliku tekstowego (pliku .csv).

Aby zaimportować pliki Książki adresowej Windows:
  1. W Książce adresowej wskaż polecenie Importuj w menu Plik, a następnie kliknij opcję Książka adresowa (WAB).
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij książkę adresową, którą chcesz importować, po czym kliknij przycisk Otwórz.

Importowanie kontaktów do Książki adresowej z innych formatów książek adresowych

  1. W Książce adresowej wskaż polecenie Importuj w menu Plik, a następnie kliknij opcję Inna książka adresowa.
  2. Kliknij książkę adresową lub typ pliku, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Importuj.
  3. Jeśli książki adresowej nie ma na liście, można wyeksportować ją do pliku tekstowego (.csv) lub do pliku LDIF (LDAP Directory Interchange Format), a następnie zaimportować ją przy użyciu tego typu pliku.

Właściwości

Numer ID artykułu: 308670 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308670

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com