วิธีการนำเข้าที่ติดต่อลงในสมุดรายชื่อของคุณใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308670 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สมุดรายชื่อแสดงสะดวกในการเก็บข้อมูลการติดต่อสำหรับการเรียกจากโปรแกรมเช่น Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Internet Explorer, Microsoft NetMeeting และ ระบบโทรศัพท์ของ Microsoft ได้ง่าย บทความนี้อธิบายวิธีการนำเข้าชื่อจากสมุดรายชื่ออื่นในของคุณ Windows XP Address Book

เปิดสมุดรายชื่อ

เมื่อต้องการเปิดสมุดรายชื่อ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกสมุดที่อยู่.

เมื่อต้องการเปิดสมุดรายชื่อใน Outlook Express คลิกสมุดที่อยู่ในการเครื่องมือเมนู

การนำเข้าสมุดรายชื่อที่ติดต่อจากแฟ้มอื่น ๆ สมุดที่อยู่ของ Windows

คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อสมุดที่อยู่ จากแฟ้ม (แฟ้ม.wab) Windows Address Book อื่น ๆ รวมทั้ง จาก Netscape Communicator สมุด Microsoft Exchange ราย ชื่อส่วนบุคคล หรือแฟ้มข้อความใด ๆ (แฟ้ม.csv)

เมื่อต้องการนำเข้าแฟ้มสมุดรายชื่อของ Windows:
  1. ในสมุดที่อยู่ชี้ไปที่นำเข้าในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกสมุดที่อยู่ (WAB).
  2. ค้นหา และจากนั้น คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้อง การนำเข้า แล้ว คลิกOPEN.

รูปแบบการติดต่อสมุดที่อยู่การนำเข้าจากสมุดรายชื่ออื่น

  1. ในการสมุดที่อยู่ชี้ไปที่นำเข้าในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกสมุดรายชื่ออื่น.
  2. คลิกอยู่สมุดหรือแฟ้มชนิดที่คุณต้อง การนำเข้า แล้ว คลิกนำเข้า.
  3. ถ้าไม่มีอยู่สมุดรายชื่อของคุณ คุณสามารถส่งออก ไปเป็นแฟ้มข้อความ (.csv) หรือ ไปยังแฟ้ม LDAP ไดเรกทอรี Interchange รูปแบบ (LDIF) และนำเข้าแฟ้มนั้น โดยใช้แฟ้มชนิดนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308670 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308670 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308670

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com