การแก้ไข: CheckDB อาจไม่แก้ไขข้อผิดพลาด 8909 หรือข้อผิดพลาด 8905

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308795 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 353867 (shiloh_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้า DBCC CHECKDB รายงานข้อผิดพลาด 8909 บนหน้าสำหรับการเรียงลำดับการปันส่วน เมื่อคุณรัน CHECKDB DBCC ด้วยrepair_allow_data_lossตัวเลือก CHECKDB DBCC รายงานว่า มีข้อผิดพลาดถาวรถึงแม้ว่าไม่ได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด 8905 มักจะมาพร้อมกับกลุ่มของเหตุการณ์ข้อผิดพลาด 8909 แปด หรือมากกว่า คำนึงถึงการตั้งค่าตัวเลือกซ่อม การดำเนินการในภายหลังของ CHECKDB DBCC รายงานข้อผิดพลาด 8909 และ 8905 ชุดเดียวกัน

ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้คือ:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8905 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
ส่วนขยาย (1:192) ในฐานข้อมูลรหัส 10 ถูกทำเครื่องหมายจัดสรรไว้ใน GAM แต่ไม่มี SGAM หรือ IAM ปันมีส่วนนั้น
หรือ
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8909 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
ตารางข้อผิดพลาด: วัตถุหมายเลข 0 การจัดทำดัชนีหมายเลข 0 หน้ารหัส (1:192) PageId ในส่วนหัวของหน้า = (0:0)

สาเหตุ

คำชี้แจงสิทธิ์ CHECKDB DBCC ด้วยตัวเลือกการซ่อมแซมโดยผิดพลาดรายงานที่ ได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาด 8909 ปัญหานี้เกิดขึ้นสำหรับ extents และหน้าการปันส่วนสำหรับการเรียงลำดับเท่านั้น เพจที่ใช้สำหรับการเรียงลำดับมีค่าของฟิลด์ต่อไปนี้:
  • ชนิดของเพจที่มีการตั้งค่าการ SORT_PAGE (7)
  • รหัสของวัตถุเป็น 0
  • รหัสดัชนีเป็น 0

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ CHECKDB ต้องเป็นบังคับการซ่อมแซมการปันส่วนเพื่อเอา extents ที่ประกอบด้วยหน้าที่ในการปันส่วนเท่านั้นobjidและindid0

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง SQL Server 2000 Service Pack 2 และเรียกใช้ CHECKDB DBCC ด้วยrepair_allow_data_lossตัวเลือก
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องการใช้ SQL Server 2000 Service Pack 2 คุณสามารถใช้บริการแปลงข้อมูล (DTS) การถ่ายโอนฐานข้อมูลไม่เพียงพอ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน Microsoft SQL Server 2000

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308795 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbmt KB308795 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308795

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com