การแก้ไข: Logreader ไม่มี ".. .Could ไม่รัน Sp_replcmds .. " ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308865 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 355385 (shiloh_bugs)
bug #: 355134 (shiloh_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ทำงานใน SQL Server 2000 Service Pack 1 กระบวนการ Logreader ไม่ มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
กระบวนการอาจไม่ดำเนินการ 'sp_replcmds' บน 'servername'
สถานะของบริษัทตัวแทนการ Repl: สถานะที่ 6:0 รหัส: ข้อความ 18759 : ' ความล้มเหลวในการจำลองแบบ แฟ้ม 'S:\sql\ntdbms\srvrepl\src\replicat.cpp' บรรทัด 3095 '
หมายเหตุ:: เมื่อคุณพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดกับรุ่น RTM รุ่น RTM บ่งชี้ว่า หมายเลขบรรทัดที่แตกต่างกัน:
แฟ้ม 'q:\sphinx\ntdbms\srvrepl\src\replicat.cpp บรรทัด 2907

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับการจำลองแบบของทรานแซคชันในระหว่างการประมวลผลโดย Logreader เร็กคอร์ดการล็อกการปรับปรุง "bounded"

การปรับปรุง bounded ระเบียนมีเร็กคอร์ล็อกธุรกรรมที่เป็นผลมาจากแบบ multi-row UPDATE งบ ซึ่งปรับเปลี่ยนคอลัมน์ที่มีการจำกัดเฉพาะหรือคีย์ clustering ระเบียนแฟ้มบันทึกเหล่านี้จะ bounded โดย BEGIN_UPDATE และ END_UPDATE ล็อกระเบียน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack

Hotfix

หมายเหตุ:: โปรแกรมแก้ไขด่วนการต่อไปนี้ถูกสร้างก่อนทำการ Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Date     Version  Size   File name
  ----------------------------------------------
  24 Aug 2001  8.00.439  7.06 MB  Sqlservr.exe
				
หมายเหตุ::เนื่องจากแฟ้มการ อ้างอิง การล่าสุดโปรแกรมแก้ไขด่วน หรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มก่อนหน้านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเลือก:
 • รีสตาร์ Logreader ไป re-process ธุรกรรมการปรับปรุงปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า นี้ไม่ป้องกันความล้มเหลว ด้วยธุรกรรมการปรับปรุง bounded ในอนาคต

  หรือ
 • ถ้าเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการปรับปรุง multi-row ที่ปรับเปลี่ยนคอลัมน์ที่มีการจำกัดเฉพาะหรือคีย์ clustering

  หรือ
 • ตั้งค่าReadBatchSizeเมื่อต้องการ 1 สำหรับบริษัทตัวแทนการ Logreader

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน Microsoft SQL Server 2000ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308865 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbsqlserv2000presp2fix kbmt KB308865 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308865

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com