JAK: Wspólny dostęp do zaszyfrowanego pliku w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 308991 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308991
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak współużytkować dostęp do pliku zapisanego przy użyciu systemu szyfrowania plików (Encrypting File System, EFS) w systemie Microsoft Windows XP. Szyfrowanie to proces konwertowania danych na format, którego nie mogą odczytać inni użytkownicy. Systemu EFS dostępnego w Windows XP można używać do automatycznego szyfrowania danych zapisywanych na dysku twardym.

Jak współużytkować dostęp do zaszyfrowanych plików

UWAGA: Aby dodawać użytkowników do pliku, należy być członkiem grupy administratorów lub użytkownikiem, który zaszyfrował ten plik. Jeśli użytkownik nie jest upoważniony do dodawania innych użytkowników do zaszyfrowanego pliku, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
EFSADU
Błąd dodawania nowych użytkowników. Kod błędu 5.
Istnieje możliwość zachowania bezpieczeństwa szyfrowania plików przy jednoczesnym umożliwieniu określonym użytkownikom uzyskania dostępu do zaszyfrowanych plików. Aby umożliwić dostęp do zaszyfrowanych plików:
  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij zaszyfrowany plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Ogólne (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
  3. Kliknij opcję Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  4. Wybierz użytkownika, z którym chcesz współużytkować dostęp do zaszyfrowanego pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Po zakończeniu dodawania użytkowników kliknij trzy razy przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

  • Zaszyfrowane pliki nie są dostępne dla klientów systemu Macintosh.
  • Otwarcie dokumentów zapisanych w zaszyfrowanym folderze przez innych użytkowników może nie być możliwe. Gdy użytkownik tworzy dokument w zaszyfrowanym folderze, dokument ten może otwierać tylko on, dopóki nie przyzna dostępu innym użytkownikom. Z tego powodu folder zaszyfrowany przez określonego użytkownika może później zawierać pliki, których użytkownik ten nie będzie mógł otworzyć. Jeśli potrzebny jest dostęp do tych plików, należy poprosić ich autorów o dodanie określonego konta użytkownika do listy użytkowników, z którymi zaszyfrowane pliki są współużytkowane.
  • Dokumentacja EFS wskazuje, że użytkownik mający dostęp do pliku zaszyfrowanego w systemie EFS musi również mieć uprawnienia do zapisywania pliku w systemie NTFS, aby go edytować. Jeśli jednak plik jest dokumentem pakietu Microsoft Office, w celu edycji dokumentu wymagane są uprawnienia do modyfikacji pliku. Uprawnienia do modyfikacji obejmują uprawnienia do zapisywania.Materiały referencyjne

For additional informationabout using file encryption in Windows XP, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
307877 JAK: Szyfrowanie pliku w systemie Windows XP
308989 JAK: Szyfrowanie folderów w systemie Windows XP
308993 JAK: Usuwanie szyfrowania plików w systemie Windows XP
223316 Najważniejsze wskazówki dotyczące systemu szyfrowania plików EFS

Właściwości

Numer ID artykułu: 308991 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308991

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com